Unge søger hen imod fællesskaber og nye livsværdier

Af Mette Qvist

”Jeg tænker, at det her kunne være starten på en ny bevægelse i Danmark for de mange unge i hele landet, i byerne, som vil disse nye livsformer.” – Niels Aagaard, Landsforeningen for Økosamfund.

Eksemplet nedenfor, fra kollektivet land.skab på Djursland, er kun ét af rigtig mange på den tendens, der  i øjeblikket finder tilslutning blandt flere og flere unge, især fra byerne: De søger alternative måder at leve livet på – og svaret for rigtig mange er at flytte sammen i økologiske bofællesskaber.

Vi sidder over 50 mennesker i  land.skab, et kollektiv på Djursland. Dets 7 unge beboere har indkaldt unge, der som de selv, vil leve på nye måder. – Stå af hamsterhjulet, som den første fortæller siger. – Leve med natur. Leve roligt, for små penge, økologisk, med tid til selve livet. Og ikke mindst; leve i fællesskab med andre.

En af dem, som flytter i fællesskab, fortæller: – Jeg er lige blevet færdig med min lange uddannelse og føler, at jeg står over for et valg for resten af livet:
– Vil jeg have job og karriere, parforhold, børn, flytte i parcelhus, sidde i bilkøer til og fra arbejdet osv.?
– Altså leve det traditionelle liv?
– Eller vil jeg noget andet?
– Og når jeg tænker over det, så står det lysende klart; Jeg vil leve på en helt anden måde, hvor der er tid til overhovedet at leve!

Det er søndag, forår, solskin og stuen vibrerer af livsenergi. Som eftermiddagen skrider frem, kommer den ene fortælling efter den anden om meget forskellige nye fællesskaber på vej. Familier eller enlige, der vil flytte ud af byen, men for nogens vedkommende gerne på en måde, hvor de bevarer muligheden for stadig at kunne bruge byen. Der er mange planer for, hvor man vil bo og hvordan; og mange udfordringer, der skal løses.

Land.skab præsenterer en ny hjemmeside, som kan bruges til at hjælpe hinanden – www.videles.dk.

Syddjurs kommune er til stede og støtter på en fin måde op om land.skab og deres initiativ. De vil gerne have nyt liv til kommunen. Med projektet “Gentænk landsbyen” har de siden 2014 samlet et netværk af mennesker, som vil starte fællesskaber, som måske kan blive til nye landsbyer med nye bæredygtige livsvilkår. Alternativer til vækstsamfundet.

Også formanden for Landsforeningen for Økosamfund (LØS), Niels Aagaard, deltager i mødet med de unge, denne søndag i land.skab.
– Jeg tænker, at det her kunne være starten på en ny bevægelse i Danmark for de mange unge i hele landet, i byerne, som vil disse nye livsformer, siger han.

Det glæder Niels Aagaard, at denne form for bæredygtigt livsstil er ved at brede sig i Danmark.
– De sidste par år har der været en klar tendens til, at mange, ikke mindst unge familier fra byen, vil starte økofællesskaber op ude på landet for at leve alternativt, med en bæredygtig livsstil, fortæller formanden for LØS.
– Vi oplever også, at kommunerne, for at få liv og mennesker til de udtømte landkommuner, i stigende grad viser interesse for at tiltrække nye landsbyfællesskaber. I LØS arbejder vi aktivt for at hjælpe kommunerne og de mange ildsjæle i opstartsfase med deres projekter.

I øjeblikket er der 26 nye økosamfund på vej.  I forvejen er der godt 50 økosamfund i Danmark, hvoraf LØS organiserer de 30.
Bliv klogere på økosamfund og fællesskaber – mød Landsforeningen for Økosamfund (www.okosamfund.dk), når Det Fælles Bedste (http://detfaellesbedste.dk/) d. 22.-24. april inviterer til Folketræf i Hvalsø. (Læs mere om alternative bofællesskaber på http://videles.dk/)