Registrer dig som underviser

Kære underviser
Det er Permakultur Danmarks opgave både at støtte undervisning i permakultur, og at opretholde kvaliteten af undervisningen i Danmark. Derfor har Permakultur Danmarks Uddannelsesudvalg dette register over undervisere.

Registreringen er nødvendig for undervisere, der underviser på Permakultur DesignCertifikat-kurser (PDC) og vil udstede certifikater i regi af Permakultur Danmark.  Undervisere registreres i forskellige kategorier, afhængig af om underviseren har et diplom i permakultur eller et PDC eller ingen af delene.
Underviser du i emner relateret til permakultur, f.eks. skovhaver, flerårige grøntsager, eller social permakultur er du også meget velkommen til at lade dig registrere.

De tre kategorier er:
Undervisere med diplom: Underviseren er diplomholder og kan dermed undervise et komplet PDC-kursus og udstede Permakultur Design-Certifikater.

Undervisere med Permakultur Design-Certifikat (PDC): Underviseren har taget et PDC. Underviseren kan ikke undervise et PDC-kursus alene, men kan undervise på et PDC-kursus under supervision af en diplomholder.

Undervisere med andre kvalifikationer: Underviseren kan undervise i specifikke kompetencer. Underviseren kan ikke undervise et PDC-kursus alene, men kan undervise på et PDC-kursus under supervision af en diplomholder.

Den enkelte undervisers oplysninger bliver lagt ud i PDF-format, således at kun uddannelsesudvalget og underviseren selv kan rette i oplysningerne. Du kan indsætte et link til din egen hjemmeside hvor du kan uddybe erfaringer, kompetencer og kvalifikationer.

Vi beder dig om følgende information:
1. Præsentation af underviseren
Her skriver du dit fulde navn og dine kontaktoplysninger.
Du har mulighed for at skrive en kort profil af dig selv, altså på hvilke måder din undervisning er særlig, hvilke emner du er særlig god til eller godt kan lide, hvad du gerne vil med din undervisning eller andet – altså noget der fortæller folk hvorfor de skal deltage i netop din undervisning. Du må meget gerne oploade et billede af dig selv. Alt dette kommer til at stå oppe i toppen af den endelige profil. Du kan her også skrive et link til din hjemmeside.

2. Underviserens eventuelle certificering som permakulturdesigner (PDC) og diplom
Her beskriver du hvor og hvornår du selv har taget Permakultur Design-Certifikat (PDC), og hvem der arrangerede og var hovedundervisere for kurset. Herudover oplyses hvilken organisation der har udstedt certifikatet (Permakultur Danmark, Permaculture Association of the UK, Permakultur Sverige osv., eller en anden form for organisation eller enkeltperson). Endeligt linker du til en skanning af dit certifikat og diplomet. Skanningerne kan oploades til enten din egen google docs-/dropbox-/megaupload/osv.-konto, eller alternativt til imgBB.com, som ikke kræver nogen konto eller registrering – se en vejledning til dette her.

3. Dokumenterede permakulturelle kvalifikationer
Permakultur-underviserkursus, advanced design-kursus eller andre perma-kurser som du har bevis på at have deltaget i.

4. Øvrige dokumenterede kvalifikationer
Relevante uddannelser, det kan blandt meget andet være pædagogiske uddannelser, samt skovbrugsfaglig eller landbrugsfaglig udannelse, som du har bevis på at have deltaget i.
Kvalifikationer nævnt under punkterne 3 og 4 skal understøttes af et underskrevet og stemplet bevis/certifikat. Hvor dette ikke er muligt som minimum en udtalelse underskrevet af uddannelsessted/lærer.

5. Interesser, erfaringer og kompetencer.
I denne rubrik kan der skrives alt om interesser, kvalifikationer og kompetencer, der ikke er dækket under 3 og 4, herunder også erfaringer, holdninger, specialer, mv. Oplysningerne står for egen regning og risiko.

Det er PKDKs hensigt at deltage i det fælles nordiske samarbejde. Hvis du ikke ønsker at dine oplysninger senere bliver delt i det nordiske samarbejde (pt. Sverige & Norge), skal du ved spørgsmålet ”Ønsker du ikke at din profil vises på Permakultur Sverige og Norsk Permakultues hjemmesider?” sætte flueben ved ”Nej tak, jeg vil gerne være fri”.

Hvis du er i tvivl, eller har nogen spørgsmål, så skriv til uddannelse@permakultur-danmark.dk.
Hvis du ønsker at afmelde dig underviserregistret, så skriv til uddannelse@permakultur-danmark.dk

Velkommen til foreningen Permakultur Danmarks hjemmeside!