Tag-arkiv: Nordisk møde

Overblik over beslutninger i Nordisk Institut

Repræsentanter fra Sverige, Norge, Finland og Danmark, sidder sammen under en kort pause, på Nordisk Institut møde 2020.

 Møde d. 7 – 9. februar 2020

Vi afholdte Nordisk Institut møde på Nordisk Træf i midten af februar. Til stede var repræsentanter fra Sverige, Norge, Finland og Danmark. Her opsummeres beslutninger, der blev truffet på mødet. Du kan finde hele referatet på engelsk på vores hjemmeside, så snart det er godkendt.

Diplom vejledning:
Der er flere udfordringer med diplomvejlednings systemet i Norden, som det er:

– Manglende tydelige retningslinjer for designvurderinger.
    (Problem for både vejleder og aspirant)
– Manglende uddybende træning for vejledere.

 – Behov for “diplom-introduktion” for nye, der vil starte på diplom-vejen 

 – Forskellige systemer for betaling af vejledere.

 

Løsninger: 

 • Portefølje og design vurderingssystem Der blev oprettet en arbejdsgruppe som vil udarbejde et fælles Nordisk vurderingsskema for vurdering af diplom designs.
  (Vi tager inspiration from Permaculture Association Britain) og tager udgangspunkt i vores Nordiske Diplomsystem som er beskrevet på vores hjemmeside.
  I arbejdsgruppen er Kurt Holm fra Danmark, Hans Ryding og Andreas Jonsson fra Sverige.

  Udkast til et vurderingsskema bliver udsendt til alle diplomvejledere i Norden – som så kan få mulighed for at afprøve det nye system, og komme med feedback til et evalueringsmøde i efteråret 2020. Arbejdsgruppen vil samle feedback på mødet og integrere det i et endeligt forslag til næste Nordisk Træf.

 • Tydelige Retningslinjer: Sekretariatet vil arbejde på at gøre retningslinjerne for diplom mere tydelige og velstruktureret/letlæselig for aspiranter.

 • Vejleder-træning: Der blev udtrykt et ønske om at udvikle systemer for træning af vejledere. 

 • “Induction-event” Diplomintroduktion og -information: Cathrine og Karoline afholder en 2-timers introduktion for deres diplomaspiranter.

 • Standardiseret betalingssystem Minimum betaling af  2700 kr for diplomvejledning.  (Dækker: administration, 2nd assessor, opponent’s timeløn) Vi vil dokumentere hvilke vejledere har hvilket system, sådan at aspiranter kan få et overblik.
  Dokumentation for Karoline Nolsø Aaens og Cathrine Dolleris’ betalingssystem som eksempelSekretariatet:

Nordisk Træf er værtslandets ansvar. Karoline har udarbejdet en skabelon til programforslag. Erfaringer fra 2020 træffet bliver lagt op på et fælles google-drev. Dette skal gøre det nemmere for værtsorganisationerne i fremtiden.

Nordisk Institut møde er sekretariatets ansvar. Sekretariatet skal indhente forslag til dagsorden i god tid, så dagsordenen kan offentliggøres. Vi vil have mere transparens generelt, og vil gerne mulighed for at instituttets medlemmer kan forberede sig til mødet.

Sekretariatets Funktion 

 • Forberede den årlige Nordisk Institute møde
 • Udforme forslag til dagsorden. 
 • Hjemmesiden
 • Diplomprocess
 • Ansvar for PDC certifikater
 • Systematisering og overblik over vejledere.

 

Valgt til Sekretariatet: 

Hans Ryding og Andreas Jonsson repræsenterer Sverige

Karoline Nolsø Aaen (Cathrine Dolleris er suppleant) og Charlotte Lou Langdon
(Kurt Holm er suppleant) repræsenterer Danmark

Dominik Chase + en mere fra Finland

Benedicte Brun + en mere fra Norge

 

Næste Nordisk Træf bliver afholdt fra d. 5, – 7. Februar i Sverige

 

Nordisk Møde 2015 i Ås, Norge

Gensynet var glædeligt på mødet 30/10-1/11 2015

Af Cathrine Dolleris

IMG_0670 ”Vi fik en planet, men vi fik ikke instruktionsmanualen med,” siger Jan Bang på Oslo universitet i Ås. Vi er til et seminar om permakultur med omkring 40 fremmødte studerende indenfor naturforvaltning. Jan Bang er permakulturunderviser og har arbejdet med økosamfund og permakultur i 30 år.

IMG_0560

IMG_0558”… eller gjorde vi?” fortsætter Jan Bang. ”Naturen og økosystemerne er vores instruktionsmanual. Naturen virker og det bedste vi kan gøre er at forstå dens mønstre og bruge dem i vores designs. Og når vi skal redesigne samfundet.”

IMG_0573Philipp Weiss præsenterede sit arbejde med Økolandsbyen Stjärnsund i Sverige og sin livsstil. Han fik sit publikum dybt ind i en verden af planter og jord, skovhaver og økologisk byggeri, i en fascinerende fortælling om skiftet fra et karrierejob til et balanceret liv på landet.

IMG_0592IMG_0595Cathrine Dolleris underholdt med historien om LAND netværket, permakultur demonstration centre hvor man kan komme i nærkontakt med permakulturens essens. Hun fortalte om hvordan netværk og samarbejde er en vej frem mod et mere resilient samfund, hvor LAND centrene er centrale vidensdelere for undervisere, frivillige og nysgerrige. Netværket er i gang ikke bare i Danmark og Englang, men også på vej i hele Europa.  Helene Bøhler fortsatte med en beretning om hvor langt LAND er kommet i Norge.

Fredag aften bød på nationale beretninger og opsamling fra mødet sidste år, mens lørdag morgen startede med årets diplom præsentation. Philipp Weiss var medrivende i sin dybe transformation af sit eget liv, manifesteret i skovhaven i Puttmyra, huset, som danne rammen om hans familie og økolandsbyen Stjärnsund i Dalarne i Sverige. Læs mere om Philipps design her.

IMG_0618Cathrine Dolleris præsenterede sit diplom, som er akkrediteret gennem den engelske forening sidste år, se diplom designs her. Hun gennemgik også hvordan den engelske læringsvej til diplomet er skruet sammen og hvordan diplom vejledere bliver uddannet. Der var mange positive kommentarer i forhold til den gennemarbejdede struktur, som ligger til grund for diplomering i det engelske system.

LAND projektet i Danmark var næst på programmet og Helene Bøhler, fra den norske bestyrelse, tog over og forklarede, hvor langt arbejdet var kommet i Norge. Hun fik også grupper til at give feedback til hvilke aktiviteter der kunne være med i netværket.

IMG_0676Der blev fortalt lidt om den Internationale Permakultur Convergence i London og dagen blev afsluttet med en overrækkelse af diplomet til en glad Philipp Weiss.

Søndagen var tid til et møde i Nordisk Institut, hvor det nye nordiske diplomsystem blev vedtaget. Se de nye retningslinjer for diplomet her.

Næste møde bliver på Friland i januar 2017.

IMG_0615 Tak til Benedikte og Daniel for at have arrangeret seminaret “Redesigning Society” på universitet i Ås.Og tak til Helene og den norske bestyrelse for et godt møde. Jan Bang, Philipp Weiss, Helene Bøhler, Daniel, Cathrine Dolleris og Benedicte Brun.