SÅ GÅ DOG I GANG MED DIT DIPLOM!!

3e34c5f2-5bb9-45dc-a889-3776189619a9– tanker efter National Diploma Gathering 30. april – 1. maj 2016, Bristol, England.

Af Anne Moloney, fotos Cathrine Dolleris

Hvert år arrangerer den engelske permkulturforening et træf for dem, der er i gang med diplom. Og naturligvis for dem, der har erhvervet deres diplom samt for diverse diplomvejledere. Det er årlige, tilbagevendede, velorganiserede begivenheder med en 60 – 70 deltagere, denne gang som eksternat i Bristol. Der er deltagere med fra hele England – og så et par stykker fra Danmark.

Foto: Cathrine Dolleris
Der var 60-70 deltagere til Diploma Gathering i Bristol i weekenden og en afslappet kultur med vel tilrettelagt program.

Jeg var med fordi jeg har valgt at gå på den engelske læringsvej i min diplomproces, min vejleder er Cathrine Dolleris.

Permakultur kultur

Kulturen på sådan et træf oplevede jeg som afslappet, venlig, jordnær, inkluderende – i England er det at arbejde med diplom noget fuldstændig almindeligt og du kan se og høre om designs, der repræsenterer mange af permakulturens facetter, fra så at sige alle dele af samfundslivet og det personlige liv, fra zone 00 til zone 5.

Kreativ død

Særligt interessant fandt jeg et design om “Creative Dying”, altså et design, der italesætter de personlige tanker og forestillinger , som er knyttet til det indlysende, men ikke altid så let håndterbare, faktum, at vi alle skal dø en dag. Derudover også muligheden for i god tid at iscenesætte sin egen begravelse på en både bæredygtig og regenerativ måde.

FAKTA BOKS 1

I England er der over 300 permakulturister med erhvervet diplom;  mange aspiranter er på vej og mange vejledere er trænet og stiller op for at hjælpe på den individuelle eller guidede læringsvej. Det er nok 20% af de englændere, der tager certifikat, som går videre med diplom. Det svarer til at 8 danskere hvert år skulle gå i gang med diplom (med det antal, som for tiden tager certifikat).


Veltilrettelagt faglighed

Foto: Cathrine Dolleris
Livlige diskussioner på diplomforsamlingen i Bristol.

Ud over at kulturen i det engelske permakulturdiplom miljø er afslappet er den også præcis , velforberedt, vel faciliteret og med et højt fagligt niveau. De fleste af deltagerne var med for første gang plus en del erfarne diplomvejledere og medlemmer af den engelske diplom arbejdsgruppe.

Programmet var vel tilrettelagt og bestod ud over “opening circle” af workshops af en times varighed med en pause imellem, så der lige var tid at fordøje og få sig nogen gode, uformelle snakke. Der var masser af valmuligheder, alle workshops syntes relevante, så det   kunne være svært at vælge og alle lod til at være vel besøgt, så det hele gik op i en højere enhed. Desuden var der en diplompræsentation og muligheder for vejledning, enten af ens egen vejleder eller af “fremmede”.

FAKTA BOKS 2

Bristol var i 2015 valgt til Green City i Europa, en dejlig by med floden Avon på gennemløb,  mange bakkeskråninger, 800.000 indbyggere og et lidt lunere klima end vores, så man ser kæmpestore blomstrende rosmarinbuske og forblæste mindre palmaarter  i forhaverne på sine byvandringer.


Mit udbytte? Hvad tager jeg med hjem?
Tjah…….

Udbyttet er en anderledes måde at tænke diplom. Jeg kan godt være fagligt ambitiøs og vælge at bruge en masse tid på at udarbejde mine designs SAMTIDIG med at det er noget fuldstændig almindeligt og jordnært, som der faktisk er mange andre mennesker rundt omkring, der også vælger at bruge en masse tid og kræfter på.  At arbejde med diplom er en god måde at blive en bedre designer og at kunne benytte forskellige designredskaber; diplomarbejdet er en god ramme omkring at fokusere og fordybe sig, teori og praksis i skøn forening.

Foto: Cathrine Dolleris
Anne Moloney (orange ærmer) under en præsentation af design metoder i Bristol.

Permakultur har – som vi ved – ingen mening uden praksis i den fysiske verden. Når det – endnu engang – er slået fast, er det af stor værdi at holde sine redskaber til observation, analyse, reflektion, præsentation og formidling opdaterede og præcise.

Fejø Retreat, primo maj 2016