Permakultur i TOMTER

Boligfællesskab i Tomter

Tomter Permakultur projekt er et visionært permakulturprojekt, som søger at starte et bolig fællesskab i Indre Østfold kommune, kun 30 minutters kørsel fra Oslo. Initiativtagerne bag, drømmer om en landsby med cirka 30 huse, hvor der er plads til både ældre, familier og unge mennesker. Husenes størrelse vil variere efter behov, og der vil være et fælleshus, hvor beboerne kan lave fælles middage, og møde hinanden. Folkene bag projektet har en vision om at leve vegansk, for at skabe bedre vilkår for alle levende væsener på jorden, hvilket betyder at alt mad der bliver lavet i fællesskab bør være plantebaseret.

Det kuperede terræn og den omgivne skov, sætter rammerne for et diverst spændende landskab som vil udgøre den lille landsby. Grunden har de fået tildelt af Indre Østfold kommune for omkring 1 år siden, og siden er kernegruppen i projektet, gået i gang med at observere og planlægge. Designprocessen er samskabende og tager udgangspunkt i permakultur principper og interessenter inviteres til at tage del i processen, som bliver vejledt af kyndige Robin Leen, som har over 30 års erfaring i arbejdet med permakultur.

Der afholdes samskabende workshops med interesserede, hvor man både lærer om permakultur og tager del i fællesskabet og opstartsprocessen. En tegnestue er engageret i projektet, og har skitseret de første tegninger, som skal formidle projektets idegrundlag. Den seneste workshop og permablitz, tog sted i september over en weekend, hvor der blev udviklet ideer og koncepter til forskellige dele af grunden. Dertil blev der plantet frugttræer, og transplantet elletræer fra elven op til hovedområdet, hvor træerne danner grundlag for den kommende skovhave, som skal omgive husene.

Hele ideen for økolandsbyen drager inspiration fra den danske model for bofællesskaber, som startede tilbage i 70’erne. Siden er der blevet bygget mange økolandsbyer, bofællesskaber og lignende i Danmark. Konceptet er dog stadig relativt ukendt i vores nabolande, som kan drage inspiration fra disse eksempler. Det nyligste eksempel er Karise Permatopia, som er et ambitiøst tegnestue projekt, som bygger en permakultur landsby op fra bunden.

Hvis man er interesseret i at deltage i processen eller få en andel til et hus, kan man skrive en mail til Jørend på Jørend@mail.no