Permakultur Danmark besøger Suderbyn, et permakultur økosamfund på Gotland.

I oktober måned var vi tre, der var så heldige at kunne besøge permakultur- og økolandsbyen Suderbyn på Gotland. Turen var finansieret af Erasmus+ via mobilitetsmidlerne.

3e34c5f2-5bb9-45dc-a889-3776189619a9Tekst af Anne Moloney, fotografier af Kurt Holm

Det overordnede formål for vores besøg i Suderbyn var at erhverve ny viden og opbygge kapacitet til at fremme Permakultur Danmark, blandt andet med henblik på en større integration af European Development Plan i det europæiske permakultur samarbejde.

Vores fokus var permakulturens 5. element, hvilket vil sige alt hvad der har med kommunikation, samarbejde, projektudvikling, økonomi, politik og så videre at gøre, alt det, som vi mennesker selv står for.

2015-10-021  

Projekt Suderbyn

2015-10-024
Kontoret, hvorfra projekterne drives.

Suderbyns speciale er at udvikle og drive større projekter; herigennem  tiltrækkes interesserede unge fra hele verden til at arbejde med opgaverne – og derved skabes læring for de unge kombineret med produktivitet for det lille økosamfund.

Vores håb var, at vores besøg kunne munde ud i et samarbejde med Suderbyn og eventuelt lande i Balticum, eksempelvis gennem etablering af LAND centre.

2015-10-026
Det oprindelige design

Suderbyn fysisk og organisatorisk 

Suderbyn er skabt i 2008 på et grundlæggende permakulturdesign på det 5 ha store areal; organisationsformen er et kooperativ, der ejer jorden og bygningerne.

Arealet er udlagt i 7 store sollommer omkranset af jordvolde beplantet med skovhavens vegetation. Der er gravet 4 store damme/søer, og det er jorden herfra, som danner jordvoldene.

2015-10-017
Skønne separerende multtoiletter omgivet af frodige grøntsagsbede (og nej, fækalierne komme ikke ud i bedene).

I Suderbyn findes mange af de tiltag som vi kender fra andre fysiske permakultur-sammenhænge, såsom multtoiletter, lerbyggeri, grøntsagsdyrkning, skovhaveanlæg med mere.

 

Suderbyns etik

Etisk er kærlighed og ”If it ain´t fun it ain´t sustainable” kodeordene – i alle aktiviteter husker man på at have det sjovt sammen, spille musik, optræde og så videre. Den lette og engagerede – og kærlige – stemning blandt beboerne og voluntørerne er bemærkelsesværdig.

Suderbyns aktiviteter

De aktiviteter, som udfolder sig i Suderbyn og som tiltaler og tiltrækker unge mennesker fra primært Europa, er organiseret i en større projektvugge, RELEARN. Ud fra denne projektvugge genereres større projekter, der er financieret af forskellige større fonde, eksempelvis LEADER og Nordisk Ministerråd.

2015-10-025
Værksted med pinlig orden.

Eksempler på projekter er BEN, (BEN står for Baltic Ecovillage Network) og Green Skills, som er rammen omkring EVS voluntørernes arbejde og læring. EVS står for European Volunteer Service.

Et af adskillige projekter, som Suderbyn er involveret i og som administreres fra Suderbyn, er et fælles europæisk ungdomsprojekt rettet mod bæredygtighed, se projektet her.

2015-10-020
Illustrative skilte allevegne forsyner den besøgende med information.

Overordnet set betragtes Suderbyn af resten af Gotland som alternativ og “uden for mainstream”, en rolle som de befinder sig godt i.

Som permakultur- og økosamfund er det vigtigt rent strategisk at have et aktivt samarbejde med de forskellige niveauer af den kommunale, regionale eller nationale administration samt med det politiske niveau på de samme platforme.

Aktiv networking er derfor et must!

Suderbyn har opnået et positivt renomme, både lokalt på Gotland og nationalt i Sverige, desuden internationalt i Skandinavien, i Baltikum og i resten af Europa.

Suderbyn kan blive en strategisk vigtig samarbejdspartner for de kræfter på Gotland som ønsker at arbejde for eksempelvis en bæredygtig off grid løsning for energiforsyningen. Gotland har en VISION 2015, som har mange bæredygtige elementer og som viser politikernes gode vilje; her vil Suderbyn kunne twine.

Suderbyn præsenterer et facetteret arbejde med projekter i større omfang om bæredygtighed, resiliens og regenerering, on location og i outreach.

2015-10-019  2015-10-018

Mega projekt hvor en biogas digester forsyner Suderbyn med gas til madlavning og varme til det store domedrivhus, der producerer grøntsager.

Permakultur Danmark og Suderbyn

Fremadrettet vil vi fra Permakultur Danmark gerne støtte de to beboere, som var vore værter, med permakulturcertifikat i at tage diplom (der er i alt 4 af Suderbyns faste beboere som har permakulturcertifikat). Det grundlæggende design fra 2008 kunne med fordel redesignes og dette kunne være grundlagte for de to diplomprocesser.

Derudover vil vi støtte arbejdet at med at etablere LAND centre i Skandinavien og Baltikum, udveksle ideer og erfaringer med grøn rehabilitering og kurser og udveksling generelt.

Vi har skrevet en kort rapport om vores besøg. Hvis du har lyst til at læse mere om vores mobilitetsbesøg i Suderbyn er du velkommen til at rekvirere rapporten hos Anne Moloney på mailadressen moloney(at)fejoe.dk

Vi kan også anbefale et besøg på Suderbyns hjemmeside eller på Facebook

2015-10-022
Et af mange eksempler på, hvad de unge udretter af praktisk art: det smukkeste hønsehus bygget i cob.

 

2015-10-023
Een af de mange udgravede søer.