Permaculture Educators på besøg hos Myrrhis

Af Karoline Nolsø Aaen, foto Cathrine Dolleris

Permakulturhaven Myrrhis blev i midten af maj 2015 gæstet af 16 permakulturundervisere fra bl.a. Tyskland, Danmark, England og Finland. Besøget blev arrangeret i forbindelse med deltagelse på Permaculture Educators’ Course, der holdes på Friland og arrangeres af Small Planet med Andy Goldring og Cathrine Dolleris som undervisere. Deltagerne blev vist rundt på LAND Centret Permakulturhaven Myrrhis af Karoline og Tycho, der har skabt og ejer stedet.

LAND Centret er en inspiration for alle, der ønsker at integrere fødevareforsyning med sund livsstil og minimalt energiforbrug, -selv på en forholdsvis lille matrikel (920m2).

Som underviser i permakultur er netop dét at se og opleve praktiske, realiserede eksempler på permakultur principper og etikker vigtige for god formidling og viderebringelse. I Permakulturhaven Myrrhis kan alle principper ses i levende live. Skovhaven består af mere end 250 arter af nyttige og spiselige planter. Huset er bygget af natur- og genbrugsmaterialer ved hjælp af håndkraft, og er ikke tilsluttet elnettet. I stedet forsyner et lille solcelleanlæg parret med den fornødne energi, og et koldrum mod nord køler madvarer som erstatning for et køleskab. Køkkenhaven rummer blandingskulturer og fladekompostering og har trods enårige afgrøder et væld af jordorganismer. Ænder sørger for gødning og sneglekontrol – og giver mad på bordet. Fra drivhuset og hustaget opsamles regnvand til vanding i planteskolen og på taghaven gemmer sig to lange hugelbede.

Der er meget at se. Stedet er frodigt og grønt, og vanddammen kvækkende af frøer. Permakulturunderviserne fik rigeligt med billeder med hjem til brug i egen undervisning og formidling af praktisk permakultur. Nok noget af det vigtigste et LAND Center kan give videre til andre – inspiration og gejst!

IMG_7339
Andy Goldring, underviser på Permaculture Educators’ Course og Direktør for den engelske permakulturforening, lytter til Karoline og Tychos fortælling om LAND center Myrrhis på Friland.
IMG_7365
Der vises rundt i skovhaven hos LAND centret Myrrhis på Friland, hvor der dyrkes og sælges et imponerende stort antal forskellige flerårige grøntsager.
IMG_7373
Karoline forklarer om arbejdet med skovhaven, placeringen på grunden og valget af planter til de intenst lyttende kursister.
IMG_7381
Tycho fortæller om husets materialer og valget af byggemetoder. Masseovnen er det centrale element i huset og eneste opvarmningskilde, udover passiv solvarme. Alle materialer er organiske eller genbrugte. Strømmen er 12 volt, der kommer fra et par solceller på taget.