Nordisk Træf 2022

Holt Gård i Norge var den spændende ramme om dette års Nordiske Træf i weekenden. Træffet er en tradition, der har dybe rødder for permakulturforeningerne i Norden. Nu lykkedes det så, at mødes igen i virkeligheden efter et par års besværligheder. Udover norske, svenske og danske deltagere havde vi æren af permakulturfolk fra Chile, Polen og Tyskland.

Se en lille film fra træffet her lavet afJoanna Bojczewska.

Den vigtigste erkendelse fra træffet er nok, at dette er begyndelsen til en ny æra for det nordiske samarbejde. Der har været store udskiftninger i bestyrelserne, især den svenske, og dermed også nye vinkler på det fælles arbejde. Nogle ting er faldet væk, f.eks. det nordiske institut og dets arbejde omkring diplomet. I stedet for er der oprettet et Norsk Diplom Laug og Nordic Permaculture Academy som blev præsenteret ved hhv. Jan Bang og Cathrine Dolleris.

Permakulturen i Norden blev sammenlignet med et økosystem, hvor det hele starter med pionéererne og efterhånden modner til en skov. Skovbrand eller en anden katastrofe sørger for fornyelse af skoven og af gen-puljen. I vores tilfælde er der en masse unge permakulturister klar til at tage over og den naturlige succession får lov til at forny vores systemer. Alle tilstede i forsamlingen glædedes over denne udvikling og alle var indstillede på at se fremad og finde nye roller og måder at praktisere permakultur på.

LAND netværket har to nye koordinatorer Robin Leeber for Norge og Pernille Cauchi for Danmark og der var masser af ideer til at fortsætte og udvikle LAND netværket. Permakultur magasiner blev fremvist og der blev diskuteret mulige samarbejder, f.eks. deling af artikler. Sverige og Norge har nu hver deres flotte Permakultur Magasiner. Der blev også kigget på vores organisationsformer, hvor sociokrati er ved at være standarden for opbygning og drift af foreningerne.

Det næste træf vil med stor sandsynlighed blive i Danmark på Grobund i februar 2023. Vi ser frem til et hyggeligt træf med både praktiske aktiviteter, udveksling af information og idéer, præsentationer af allerede godkendt diplomarbejde, dans og musik og kreative påfund.

Den afsluttende runde af feedback var i høj grad positiv. Mest vigtigt fra runden var nok følelsen af at tilhøre en klan eller ”tribe” og dermed en sikkerhed og genkendelighed af værdier. Permakulturens klan giver dermed et mere sikkert ståsted i en verden, der er i hastig forandring, og som vi kan være gode til at opretteholde på tværs af landegrænser.

Ruinerne af et gammelt hus skabte tanker om nyt og gammelt.

Arbejde i grupper.

Gamle træer har fået lov at blive stående på den økologiske gård.

En glad forsamling i weekendens solskin.

Julio Perez fortæller om Permakultur og diplom i Chile.

Roben Leeber er ny LAND koordinator for Norge og bor i økolandsbyen i Undrumsdalen.

Ungarske uldgrise på Holt Gård

Kom til Nordisk Permakulturfestival i Finland

English text below

Nu er det tid til at indsende dine forslag til workshops og foredrag på Nordisk Permakulturfestival. Vi byder alle velkommen til at deltage og dele deres viden. Festivalen er et forum for at dele og indsamle viden og ideer om, hvad bæredygtigt liv kan være i praksis, herunder forskellige områder fra økologisk byggeri og regenerativt landbrug, fermentering og spiselige vilde fødevarer til den enkeltes og samfundets velvære.

Festivalen er blevet holdt årligt siden 2011, og det er anden gang, vi har det privilegium at skulle til Finland! Det sker den 4.-7. august 2022 i Vesilahti, Pirkanmaa, Finland. Vi samles ved Kurki Ecovillage og i det nærliggende Rautiala-festhus med alle dets faciliteter.  Ses vi Vesilahti?

Send os din workshop
Festivalen er et samarbejdende, non-profit arrangement, og det er vores ønske, at alle, der deltager, kan føle sig som medskaber og kunne bidrage som sig selv. Hvis du ønsker at arrangere en workshop/forelæsning, så indsend venligst dit forslag senest den 1. juni her.

Om permakultur
Permakultur er en holistisk tilgang til at designe, oprette, styre og udvikle ønsker hos enkeltpersoner, husmandssteder og lokalsamfund for at skabe mere bæredygtige fremtider. Permakulturprincipper kan anvendes på fødevare- og energiproduktion, uddannelse, kultur, fysisk og mentalt velvære, finans og økonomi samt udvikling af landområder og samfundsorganisering. Hvis principperne blev anvendt på disse sektorer på en lokalt passende måde, ville det manifestere nye mere bæredygtige og modstandsdygtige kulturer, der er i stand til at forny sig fra generation til generation uden risiko for sammenbrud.
Permakultur er baseret på de tre etikker: jordpleje, omsorg for mennesker og fair andele.
Læs mere  mere her:

Join the Nordic Permaculture Festival in Finland

Now is the time to submit your workshop and lecture proposals. We welcome everyone to participate and share their knowledge.

The Nordic Permaculture Festival is a forum to share and gather knowledge and ideas about what sustainable life can be in practice, including different fields from ecological building and regenerative agriculture, fermentation and edible wild foods, to wellbeing of individuals and communities.

The festival has been held annually since 2011 and this is the second time we have the privilege to enjoy it in Finland!

The Nordic Permaculture Festival 2022 will be held on August 4-7th, 2022 in Vesilahti, Pirkanmaa, Finland. We will gather at Kurki Ecovillage and the nearby Rautiala festive house with all its facilities. See you in Vesilahti!

The festival is a collaborative, non-profit event and it is our wish that everyone who takes part can feel themselves as a co-creator and able to contribute as themselves. Please suggest a workshop if you want to organize one by the 1st of June. Please submit your workshop / lecture proposal here.

Permaculture is a holistic approach to design, set up, manage and develop aspirations of individuals, homesteads and communities in order to create more sustainable futures.

Permaculture principles can be applied to food and energy production, education, culture, physical and mental wellbeing, finance and economy as well as land area development and community organizing.

If the principles would be applied on these sectors in a locally appropriate way, it would manifest new more sustainable and resilient cultures capable of renewing themselves from generation to generation without the risk of collapse.

Permaculture is founded on the three ethics: earth care, people care and fair shares.

Read more about the festival her. 

HVAD ER ET PERMAKULTUR CERTIFIKAT KURSUS (PDC) ?

Det er vi blevet spurgt om nogle gange nu.
 
* Det er et internationalt standardiseret kursus, tilpasset lokale forhold, som giver et permakulturcertifikat. Certifikatet giver et godt afsæt for at arbejde videre med permakultur i praksis eller undervisning og senere få et permakultur diplom.
 
* Det er et kursus som bredt omhandler en livsstil, der regenererer naturressourcerne og modvirker klimaforandringerne, dvs. alle permakulturens områder: Skovhaver og højbede, skovlandbrug og dyrehold, holistisk afgræsning og permakulturel korndyrkning, kulstoflagrende lavenergihuse af lokale materialer, lokale energiløsninger, akvakultur og spildevand, land-by-netværk og organisation, bæredygtig økonomi og demokrati i lokalsamfund.
 
* Afslutningsvist på kurset laves et permakultur design for et selvvalgt sted… alene eller som gruppearbejde.
 
Her annonce om kurserne på Permakulturgaarden i år, men der holdes certifikatkurser andre steder i Danmark også. Vi har afholdt permakultur kurser siden 2009.
 
Status på tilmeldinger er ligenu :
Permakultur skovlandbrugskurset d.13.-15.maj er fyldt
Permakultur Skovlandbrugskurset d.21.maj har 6 ledige pladser
Permakultur Certifikatkurset i uge 26&27(27.juni-8.juli) er ca. halvt fyldt.
 
Læs mere om kurserne her og skriv, hvis du har spørgsmål – bedste hilsner Esben og Mira https://permakulturgaarden.dk/arrangementer/
 

De Grønne Venners Årstræf

Fælles årstræf med De Grønne Venner

Permakultur Danmark, LØS, LØB og Bofællesskab.dk inviterer:


Velkommen til årstræf for De Grønne Venner, hvor foreningerne også vil holde deres generalforsamling. Det er med store glæde, at vi vil invitere jer til et stort årstræf for alle de grønne organisationen, som har tilkendegivet, at de vil være med i netværket “De grønne Venner”. Sammen skaber vi en fælles platform for at styrke den grønne og bæredygtige dagsorden.


På mødet vil der være spændende seminarer, workshops, samtalesaloner og oplæg, hvor der blandt andet vil være fokus på Verdensmålene. Derudover skal vi få tid til at nyde den lokale natur og møde nye venner. Programmet er stadig under udvikling, og vi håber på at vi sammen kan skabe spændende arrangementer målrettet både børn og voksne. Hvis du har et forslag til oplæg eller andet, er du velkommen til at skrive til susanne@okosamfund.dk


Årstræffet vil finde sted den 6.- 8. maj, på Avnø Højskole. Fra organisationerne kan deltage bestyrelsesmedlemmer, frivillige og medlemmer. Vi opfordrer til at deltage også hvis man ikke tidligere har været aktiv. Det koster 400 kr.pr. person for hele weekenden og børnepris er 100 kr. Der er mulighed for at få reduceret pris, hvis man har behov for det. Beløbet dækker dejlig vegetarisk kost, overnatning i sovesal eller telt og alle praktiske udgifter ifm. arrangementet, dog ikke
transport. Der kan tilkøbes overnatning i værelser med bad.

Programmet for weekenden ser foreløbig sådan ud:


● Fredag eftermiddag/aften – ankomst og hygge
● Lørdag formiddag og eftermiddag – workshops, foredrag, markedsplads og
børneaktiviteter
● Søndag formiddag – generalforsamlinger i de forskellige organisationer
● Søndag sidst på eftermiddagen – afslutning og afrejse


Det endelige program udkommer 15. marts og først herefter åbner vi for tilmelding.


Men sæt et stort kryds i kalenderen allerede nu.

#festmedband #dengrønneomstilling #degrønnevenner #grøntfællesskab

#ladosgøredetsammen #permahygge #detskalværesjovtatværegrøn #musikogsang

#læringskonference #verdensmål #samtalesalon #dejligtvegemad

ØNSKER KONTAKT TIL ALLE PERMAKULTUR SKOVLANDBRUG ELLER LANDBRUG, DER GERNE VIL INDARBEJDE DENNE TYPE DYRKNING – KENDER DU NOGEN?

Esben og jeg er blevet tildelt en post som Permakultur Danmarks politiske talspersoner, og dermed skal vi forsætte vores allerede i gangværende arbejde på at forbedre vilkårene for permakultur landbrug.
 
Vi arbejder dels på ændringer af barrierer for permakultur skovlandbrug i planloven og med den manglende landbrugsstøtte til denne landbrugstype, der netop modvirker klimaforandringerne mest effektivt.
I forhold til landbrugsstøtten, vil vi gerne have emails på alle landbrug, der enten allerede arbejder med permakultur skovlandbrug eller som ønsker at etablere det i fremtiden (men f.eks. ikke gør det pga. frafaldet af landbrugsstøtte). Kan du hjælpe os? Landbrugenes kontakt-email sendes til mirailleris(snabela)gmail.com
 
Vi vil så sende et spørgeskema til landbrugene for at afdække: Hvor mange permakultur skovlandbrug der er? Hvor mange der får støtte og hvordan de oplever det? Hvor mange der ikke får støtte og hvorfor? Hvor mange landbrug, der gerne vil i gang og hvad der holder dem tilbage fra at etablere permakultur skovlandbrug.
 
Vi vil bruge viden fra spørgeskemaerne i vores arbejde overfor de politikere og/eller embedsmænd, som vi allerede har haft møde med. Vi vurderer nemlig, at vi er flere end de tror, og det kan være med til at lægge pres på systemet.
 
Du kan læse om vores foreløbige politiske arbejde her.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er til-landbrugminister-1024x913.jpg

Nyhedsbrev 2 – marts 2022

For nogle modtager var der desværre fejl i link i forrige nyhedsbrev, i får derfor en ny. Beklager ulejligheden

Med dette nyhedsbrev får du indkaldelse til generalforsamling, nyt om vores formidlingspulje, hvor alle medlemmer kan søge støtte. Du får også et link til Aiah Noacks lækre videoer om permakultur, og hvis du ikke allerede har gjort det kan du stadig nå at tilmelde dig nordisk træf, senest den 4. marts. Til sidst er der som altid lidt om kurser og events rundt i landet.
Læs mere 

PDC kursus på Himmelbjerggården 20 marts – 1. april 2022

Himmelbjerggården, det Nordiske Inspirationscenter for bæredygtig udvikling afholder Permakultur Design Certifikat kursus den 20. marts til 1. april. 

Diplomholder Jesper Saxgren, med 35 års erfaring inden for permakultur er underviser sammen med medunderviser Marie Junker Boesen

Læs mere om kurset på Himmelbjerggårdens hjemmeside her

 

Kurset udbydes i et samarbejde mellem foreningen EarthWays og Himmelbjerggården og foregår på Himmelbjerggården i Ry tæt på Himmelbjerget midt mellem Skanderborg og Silkeborg. Gården består af et område på 20 ha beliggende i noget af Danmarks smukkeste natur, og der er 15 bygninger af forskellig størrelse og anvendelse spredt over området, med et samlet areal på ca. 6000m2.


Det er EarthWays mission at fungere som læringsrum, mødested, tænketank, laboratorium, netværk for interessenter og vært for dialog, refleksion og eksperimenter, der med baggrund i den økologiske krise videndeler og udvider forståelsen af og bevidstheden om vores rolle på Jorden og bidrager til den nødvendige og fundamentale omstilling af vores måde at tænke, handle og leve på. 

EarthWays understøtter endvidere Himmelbjerggårdens vision og udvikling som inspirationscenter og samlingspunkt for videndeling og netværk omkring en bæredygtig udvikling, der bygger på de værdier og principper for ligeværdighed og bæredygtighed, der er beskrevet i ’The Earth Charter’ og FN´s 2030 Verdensmål.

Velkommen til foreningen Permakultur Danmarks hjemmeside!