Jordens liv og næringsstoffer

3. april 2022      11:00-13:00

Besøg dit lokale LAND center på Køge Fællesjord og få direkte læring med hjem.

 Særlig pris for Permakultur-Danmarks medlemmer: 50,-kr

Hanne Gundersen fra Jordkontakt kommer og holder et spændende foredrag om livet og næringsstofkredsløbet i jorden, og hvordan de er afhængige af hinanden.

Vi skal høre, hvordan vi passer på mikroorganismerne og kulstoflagringen i jorden og hvordan vi desværre let ødelægger det.

Der bliver også tid til at se i mikroskop, der kommer op på en skærm, så alle kan se. Her skal vi se de forskellige mikroorganismer i jorden samt hvordan levende og død jord ser ud. Mikroskopet kan diagnosticere både jord og kompost mht. liv og hvilke forskellige plantefamilier, der trives optimalt i den. Samt om komposten er moden nok, til at bidrage med det liv, jorden mangler.

Arrangementet sker i samarbejde med Permakultur Danmark

𝗣𝗿𝗮𝗸𝘁𝗶𝘀𝗸

Arrangementet holdes i det store drivhus på Køge Fælles Jord.

Køge Fælles Jord kan nås let ved at tage S-toget til Køge station og derfra gå eller cykle 2 km i sydlig retning. Der er også gode parkeringsmuligheder på grunden, og vi opfordrer deltagende til at lave samkørsel.

𝗢𝗺 𝘀𝘁𝗲𝗱𝗲𝘁

Køge Fælles Jord er et LAND-center, som demonstrerer permakultur i praksis. Vi stræber efter at formidle viden og afholde events, der kan inspirere og udvide horisonter.

Læs mere om Køge Fælles Jord på: http://xn--kgefllesjord-9cb2w…. 

Køb billet her:

https://billetto.dk/e/jordens-liv-naeringsstoffer-billetter-613808

 

 

Contemplative Permaculture

Kursusstart 27. April

Contemplative Permaculture er et onlinekursus, der inviterer dig på en transformativ læringsoplevelse for at styrke din evne til regenerativt design. Vi vil introducere nogle af permakulturens nøgleprincipper og sammen undersøge, hvordan kontemplative perspektiver og praksisser kan forbedre vores færdigheder som regenerative designere. Kurset kombinerer en blanding af informative materialer og præsentationer, gruppedialoger og guidede aktiviteter og øvelser. Vi håber, du vil tage del i denne læringsoplevelse!

Begivenheden på facebook: https://fb.me/e/2dTzaezyl

Årstræf og generalforsamling

Kære medlemmer!

Vi ser frem til at byde jer velkommen på Avnø Højskole til årets træf med De Grønne Venner. Program og tilmelding er nu ude, så tjek ud de mange spændende oplæg og få din billet allerede nu!

Download programmet her  og Tilmeld dig her!

Det koster 400 kr/ person og 100 kr for børn under 12 år. Man kan også være frivillig og få en billet gratis. Hvis du bare vil deltage i generalforsamlingen d. 8 maj er du også velkommen – vi byder på frokost efterfølgende.

Husk at i senest kan komme med forslag til dagsordenen eller stille op til bestyrelsen inden d. 3. april. Henvendelser kan ske på post@permakultur-danmark.dk

 

På vegne af PKDK bestyrelsen,
og De Grønne Venner

 

 

Skovhaven ved Løkkegaard

Skrevet af Irene Sanchez Lorenzen

Den 8 februar 2022 drog jeg hele vejen fra Sønderjylland op til Holt Gård i Norge for at deltage i et kursus i Teachertraining for Permakulturister fra Danmark og Norge.

Målet var at få klædt mig på i forbindelse med min diplom i permakultur til at kunne lære fra mig her i Sønderjylland, hvor der sidste forår var opstartet Foreningen: Permakultur Syd. 

Indtil videre er vi 7 i foreningen, som blev dannet for at kunne varetage opgaven med at passe en nyanlagt Skovhave, ved Løkkegaard på Kær Vestermark.

Kær Vestermark er et 134 Ha tidligere militært øvelsesterræn som efter Sønderborg Kasserne er blevet nedlagt er blevet opkøbt af Sønderborg kommune, for at omdanne det til et rekreativt område for byens borgere. 

Kær Vestermark – https://kaervestermark.dk/

Løkkegård er en del af Kær Vestermark. Og planen er at Løkkegaard skal bruges som Center for Verdensmål.

Den tidligere frugthave, som hører til Løkkegaard, er en af de eneste steder på Kær Vestermark som ikke er omfattet af fredningen.. Og her planlagte man, da man overtog Kær Vestermark, at lave en Historisk Æbleplantage for Alsiske æblesorter.

Der findes nemlig en del alsiske lokal æblesorter, som på grund af det tyske styre i Sønderjylland fra 1864 til 1920 ikke er en del af Pometets æblenøgle, og derfor ikke er en del af Pometets æblesamling, men er beskrevet af Matthiesen i 1913..
De gamle alsiske æbletræer er nu ved at dø, og for at bevare dem har og man har Sønderborg kommune de sidste 5 år lavet et omfattende arbejde for at indsamle fra de sidste overlevende træer og bevare sorterne for fremtiden.
Området har en særlig tradition for dyrkning af Æbler.
I gamle dage sejlede man æbler fra Als og Sundevedområdet til hele Østersøområdet.  I kender sikkert alle sammen Gråstenæblet, eller Gravensteiner som det hedder i andre lande. Det er et af de æbler, som kommer fra området, som er blevet udbredt til hele Norden.

Men i stedet for bare at lave en historisk æblehave, besluttede man sig for at lave en “Fremtidig æblehave”: En resilient skovhave, og derfor fik man fra Sønderborg kommunes side, Mary Reynolt, som er en berømt Irsk Landskabsarkitekt til at designe haven. Og den danske Permakulturist: Birgit Rothmann til at lave en planteplan for haven. 

Skovhaven som den så ud januar 2022

Næsten samtidigt blev det besluttet fra kommunens side at Løkkegaard skulle bruges som  “Center for verdensmål”. Sønderborg kommune har til hensigt at blive CO2 neutralt i 2029, og derfor var det naturligt at et sådant center blev næste skridt.
Haven bliver nu indgangen til centeret, og får en fremtrædende plads.
Ideen er at centeret skal have en praktisk tilgang til verdensmålene og derfor er det også planen at havens planter og urter og produktion kan bruges til at eksperimentere med på centeret.

I efteråret 2021 blev haven så til ved hjælp af folk i Nyttejob, entreprenører og maskiner.

Permakultur Syds arbejde er så er at tilplante, vedligeholde skovhaven og bruge området som lære- og legeplads og demontrationsmodel til at vise borgerne i Sønderborg kommune en anderledes måde at dyrke have og leve på.

Fremvisning af skovhaven marts 2022.  Foto: Irene Sanchez Lorenzen

Det var med Permakultur Syd i tankerne at jeg drog til Holtgård for at lære, hvordan man underviser i Permakultur. En del af mit mål med at tage en Diplom i Permakultur er på sigt til dels at leve af at undervise i hvordan man kan leve et mere bæredygtigt liv. Både ved at være et levende eksempel på det, men også at ved at tage ud og undervise for Permakultur Syd og andre.
Det kan på mange måder være meget ensomt ikke at have nogen man kan dele sin begejstring og sit permakultur mindsæt med. Det er mit mål at lave det om.
På sigt ville det være fantastisk om der også i Sønderjylland kunne være Permakulturdesigncertifikat-kurser. Så vi kunne få mange flere til at være interesseret i hvordan man lever mere bæredygtigt.

Noget af det jeg tog med hjem fra kurset var at folk lærer bedst i et trygt fællesskab, hvor der er plads til forskelligheder, og muligheden for at begå fejl og lære af sine fejl, uden at blive kritiseret for det.
En anden ting jeg lærte var at have en tilgang hvor alle er lærere. At eleverne har lige så meget at bidrage med til læringen, som underviseren har.  Samt at det at kursisterne selv sætter ord på, er en måde at gøre dem mere aktive i undervisningen. 

 

Den tilgang vil jeg bruge i mit fremtidige arbejde, som jeg forsigtigt bevæger mig ud i lige om lidt. Permakulturprincippet “Smal and slow” – bliver min tilgang. 

Der er planlagt tre små inspirationsaftner her i løbet af foråret og sommeren:
Intro til permakultur, hügelbede og urtespiral skal danne tema for de tre aftener her de næste tre måneder. 

Og drømmen er at flere i det sønderjyske tager permakulturen til sig og at Permakultur Syd går fra 7 medlemmer til 700 i løbet af de næste par år.

Nordisk Træf 2022

Holt Gård i Norge var den spændende ramme om dette års Nordiske Træf i weekenden. Træffet er en tradition, der har dybe rødder for permakulturforeningerne i Norden. Nu lykkedes det så, at mødes igen i virkeligheden efter et par års besværligheder. Udover norske, svenske og danske deltagere havde vi æren af permakulturfolk fra Chile, Polen og Tyskland.

Se en lille film fra træffet her lavet afJoanna Bojczewska.

Den vigtigste erkendelse fra træffet er nok, at dette er begyndelsen til en ny æra for det nordiske samarbejde. Der har været store udskiftninger i bestyrelserne, især den svenske, og dermed også nye vinkler på det fælles arbejde. Nogle ting er faldet væk, f.eks. det nordiske institut og dets arbejde omkring diplomet. I stedet for er der oprettet et Norsk Diplom Laug og Nordic Permaculture Academy som blev præsenteret ved hhv. Jan Bang og Cathrine Dolleris.

Permakulturen i Norden blev sammenlignet med et økosystem, hvor det hele starter med pionéererne og efterhånden modner til en skov. Skovbrand eller en anden katastrofe sørger for fornyelse af skoven og af gen-puljen. I vores tilfælde er der en masse unge permakulturister klar til at tage over og den naturlige succession får lov til at forny vores systemer. Alle tilstede i forsamlingen glædedes over denne udvikling og alle var indstillede på at se fremad og finde nye roller og måder at praktisere permakultur på.

LAND netværket har to nye koordinatorer Robin Leeber for Norge og Pernille Cauchi for Danmark og der var masser af ideer til at fortsætte og udvikle LAND netværket. Permakultur magasiner blev fremvist og der blev diskuteret mulige samarbejder, f.eks. deling af artikler. Sverige og Norge har nu hver deres flotte Permakultur Magasiner. Der blev også kigget på vores organisationsformer, hvor sociokrati er ved at være standarden for opbygning og drift af foreningerne.

Det næste træf vil med stor sandsynlighed blive i Danmark på Grobund i februar 2023. Vi ser frem til et hyggeligt træf med både praktiske aktiviteter, udveksling af information og idéer, præsentationer af allerede godkendt diplomarbejde, dans og musik og kreative påfund.

Den afsluttende runde af feedback var i høj grad positiv. Mest vigtigt fra runden var nok følelsen af at tilhøre en klan eller ”tribe” og dermed en sikkerhed og genkendelighed af værdier. Permakulturens klan giver dermed et mere sikkert ståsted i en verden, der er i hastig forandring, og som vi kan være gode til at opretteholde på tværs af landegrænser.

Ruinerne af et gammelt hus skabte tanker om nyt og gammelt.

Arbejde i grupper.

Gamle træer har fået lov at blive stående på den økologiske gård.

En glad forsamling i weekendens solskin.

Julio Perez fortæller om Permakultur og diplom i Chile.

Roben Leeber er ny LAND koordinator for Norge og bor i økolandsbyen i Undrumsdalen.

Ungarske uldgrise på Holt Gård

Kom til Nordisk Permakulturfestival i Finland

English text below

Nu er det tid til at indsende dine forslag til workshops og foredrag på Nordisk Permakulturfestival. Vi byder alle velkommen til at deltage og dele deres viden. Festivalen er et forum for at dele og indsamle viden og ideer om, hvad bæredygtigt liv kan være i praksis, herunder forskellige områder fra økologisk byggeri og regenerativt landbrug, fermentering og spiselige vilde fødevarer til den enkeltes og samfundets velvære.

Festivalen er blevet holdt årligt siden 2011, og det er anden gang, vi har det privilegium at skulle til Finland! Det sker den 4.-7. august 2022 i Vesilahti, Pirkanmaa, Finland. Vi samles ved Kurki Ecovillage og i det nærliggende Rautiala-festhus med alle dets faciliteter.  Ses vi Vesilahti?

Send os din workshop
Festivalen er et samarbejdende, non-profit arrangement, og det er vores ønske, at alle, der deltager, kan føle sig som medskaber og kunne bidrage som sig selv. Hvis du ønsker at arrangere en workshop/forelæsning, så indsend venligst dit forslag senest den 1. juni her.

Om permakultur
Permakultur er en holistisk tilgang til at designe, oprette, styre og udvikle ønsker hos enkeltpersoner, husmandssteder og lokalsamfund for at skabe mere bæredygtige fremtider. Permakulturprincipper kan anvendes på fødevare- og energiproduktion, uddannelse, kultur, fysisk og mentalt velvære, finans og økonomi samt udvikling af landområder og samfundsorganisering. Hvis principperne blev anvendt på disse sektorer på en lokalt passende måde, ville det manifestere nye mere bæredygtige og modstandsdygtige kulturer, der er i stand til at forny sig fra generation til generation uden risiko for sammenbrud.
Permakultur er baseret på de tre etikker: jordpleje, omsorg for mennesker og fair andele.
Læs mere  mere her:

Join the Nordic Permaculture Festival in Finland

Now is the time to submit your workshop and lecture proposals. We welcome everyone to participate and share their knowledge.

The Nordic Permaculture Festival is a forum to share and gather knowledge and ideas about what sustainable life can be in practice, including different fields from ecological building and regenerative agriculture, fermentation and edible wild foods, to wellbeing of individuals and communities.

The festival has been held annually since 2011 and this is the second time we have the privilege to enjoy it in Finland!

The Nordic Permaculture Festival 2022 will be held on August 4-7th, 2022 in Vesilahti, Pirkanmaa, Finland. We will gather at Kurki Ecovillage and the nearby Rautiala festive house with all its facilities. See you in Vesilahti!

The festival is a collaborative, non-profit event and it is our wish that everyone who takes part can feel themselves as a co-creator and able to contribute as themselves. Please suggest a workshop if you want to organize one by the 1st of June. Please submit your workshop / lecture proposal here.

Permaculture is a holistic approach to design, set up, manage and develop aspirations of individuals, homesteads and communities in order to create more sustainable futures.

Permaculture principles can be applied to food and energy production, education, culture, physical and mental wellbeing, finance and economy as well as land area development and community organizing.

If the principles would be applied on these sectors in a locally appropriate way, it would manifest new more sustainable and resilient cultures capable of renewing themselves from generation to generation without the risk of collapse.

Permaculture is founded on the three ethics: earth care, people care and fair shares.

Read more about the festival her. 

Velkommen til foreningen Permakultur Danmarks hjemmeside!