Ordinær generalforsamling 2016

Af Jens Hansen

IMG_1854Permakultur Danmark afholdt sin årlige ordinære generalforsamling på folketræffet Det Fælles Bedste i lørdags, d. 23/4-16. Det fulde referat kan findes her: Referat, ordinær GF 2016

De fleste punkter på dagsordenen forløb uden kommentarer, men der henstilledes til, at generalforsamlingens indkaldelse i 2017 nøjere følger vedtægternes regler for indkaldelse.

Bestyrelsen havde to ændringsforslag til vedtægterne, forslag a og forslag  b. Forslag a omhandlede en udvidelse af bestyrelsen fra 5 til 7 regulære medlemmer plus 3 suppleanter, motiveret af den voksende forenings større administrationskrav, og forslag b omhandlede en henvisning til Handlingsplanen i vedtægterne. Forslag a blev godkendt, og indskrevet i vedtægterne, mens forslag b blev trukket tilbage, idet der i generalforsamlingen var usikkerhed om forslagets nødvendighed, og fordi forslaget ikke havde været synligt nok sendt ud til drøftelse i hele foreningen.

Der fremlagdes et forslag om at få forsikret foreningens bankkonto mod hackerangreb.

Herudover fik vi valgt en ny bestyrelse, bestående af 7 regulære medlemmer: Cathrine Dolleris, Kurt Holm, Morten Søfting, Laura Barnkob, Dan Fisker, Jens Hansen og Aiah Noack, samt 3 suppleanter: Arendse Gulløv, Candela Poveda og Grete Kristensen.

Endelig blev der under punkt 9: Eventuelt fremlagt 3 punkter.
Esben Schulz opfordrer til, at de der har lyst til at skrive artikler, eller har idéer til artikler til Tidsskrift om Permakultur, tager kontakt til levbaeredygtigt.dk
Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at komme på LAND-kortet, et kort der viser alle permakulturinteresserede i Danmark: LAND-kort
Endeligt opfordrer bestyrelsen alle, der har ideer til projekter, til at henvende sig til bestyrelsen, og så finder den en lokal sparringspartner om projektet.