Kernen i permakultur

Permakulturens tre etikker
– omsorg for jorden,
– omsorg for mennesker og
– en fair fordeling af resurser
er udgangspunktet for alle aktiviteter indenfor permakultur.

Helhedsorienterede løsninger
Permakulturen er udviklet som svar på de (økonomiske, sociale, energi-, klima- og miljø-) kriser mennesker har været og stadigvæk befinder sig i.

”Permakultur vokser i hele verden, og det er der en god grund til – permakultur kommer med lokale og helhedsorienterede løsninger på de miljø –og klimaproblemer, det globale samfund er ved at drukne i” – Citat fra lederen i Tidsskrift om Permakultur nr. 11

Den er i sin essens løsningsorienteret og udbredes efterhånden som flere og flere mennesker oplyses om og griber til de handlemuligheder, vi har i forhold til at genopbygge og forøge naturens resurser.

Naturen som model
Permakultur handler om at lære af og arbejde med naturen og bygger på den grundlæggende erkendelse, at vi mennesker ikke er adskilte fra naturen, men derimod en del af den.
Kigger man på naturens økosystemer, er det tydeligt, at de der er mest levende og velfungerende, er dem der er uberørte af mennesker. Ser man fx på en skov, er den ikke blot fuldstændigt selvforsynende, men opbygger tilmed resurser i form af frugtbar muld og levesteder for diverse dyr og planter.
Alle arter (planter, dyr, insekter, svampe mv.) udfylder forskellige, vigtige funktioner i økosystemet, så det er vigtigt at sørge for levesteder til dem alle – ikke kun til os mennesker.
Når det så er sagt, skal vi selvfølgelig også være her, og vi skal have det godt! Vi skal bare ikke leve på bekostning af andre (læs mere i artiklen: Design af en livsstil – ikke bare en have).

Permakulturdesign
Permakultur bygger på design. Det gode design skaber et velfungerende system og minimerer samtidig mængden af arbejde på sigt. Det kan omhandle alle slags samfundsaktiviteter, herunder bl.a. dyrkning, byggeri, kommunikation, forskning og uddannelse.

I et permakulturdesign er det afgørende, hvordan elementerne (huse, dyr, bygninger, planter, mennesker osv.) placeres i forhold til hinanden. Zone-opdeling er her et afgørende princip, som medfører, at de mest benyttede og arbejdskrævende elementer placeres så tæt på det sted, hvor man opholder sig mest, som muligt. Samtidig er det et grundlæggende princip, at der skal skabes nyttige forbindelser mellem elementerne. Det betyder, at der ikke skabes affald og forurening, fordi afkastet fra et element i systemet bruges til at dække behovet hos et andet element. Med et godt permakulturdesign vil elementerne i systemet hver især have flere funktioner og dække hinandens behov. Således opnås et lukket kredsløb, hvor alle eksisterende behov dækkes af lokale resurser. Det er sådan man skaber bæredygtige samfund.

At lave et godt design kræver et dybdegående kendskab til de lokale forhold og de elementer der indgår i systemet. Det bygger på viden om naturen, længerevarende observation og praktisk erfaring. Men det er nogle kvalifikationer, vi alle kan tilegne os. Er du nysgerrig, kan du overveje at tage på et kursus i permakultur. Der findes både kortere introduktionskurser og længere kurser, hvor man bliver indført i en række emner og redskaber, der er grundlæggende for forståelsen af og arbejdet med permakultur.

Læs også:

Velkommen til foreningen Permakultur Danmarks hjemmeside!