Design af en livsstil – ikke bare en have

Permakulturdesign handler om meget mere end at designe og etablere en have. Det er også meget mere end et hus, der anvender solenergi, eller tønder til opsamling af vand. Selvom disse elementer ofte er en del af et permakulturdesign, så handler permakultur som livsstil om noget meget mere fundamentalt. Det handler om at redesigne vores måde at leve på.

Original artikel på engelsk her, oversat af Christina Meyer, fotos Cathrine Dolleris

At dyrke i det mindste noget af sin egen mad er et skridt på vejen væk fra masse-landbrug, færdigretter og supermarkedsmad. At indtænke vedvarende energikilder i energiforsyningen af vore hjem er ligeledes et skridt på vejen væk fra vores afhængighed af fossile energikilder. Og sådan kan man fortsætte.

Som permakulturister designer vi ikke med henblik på at leve op til en miljø-trend og heller ikke for at spare penge, men ud fra et ønske om at finde mere effektive og bæredygtige praksisser, der i højere grad er i overensstemmelse med den planet, vi lever på. For at kunne det, er de fleste af os nødt til fundamentalt at ændre vores måde at leve på.

At ændre livsstil er en stor del af permakulturdesignet.

Hvorfor dyrker vi vores egen mad?

En vigtig grund til at producere sine egne fødevarer er, at den måde, vi som samfund producerer fødevarer, ikke holder i det lange løb. Hvis ikke vi ændrer fundamentalt på fødevareproduktionen, kan det meget vel ende med en total ødelæggelse af kloden. Derudover giver det fåtal af forarbejdede fødevarer, der er tilgængelige, slet ikke den næring, vi har brug for – og vi skal passe meget bedre på os selv. Monokulturer, kødfabrikker og fældede skove skæmmer planeten med kemikalier og destruktive koncentrationer af affald, og vi skal passe bedre på planeten. Endelig betyder den konstante nedbrydning af naturen, der hvor vi producerer fødevarer, at vi hele tiden bliver nødt til at inddrage mere land – og det er simpelthen at lægge beslag på mere end vi ret til.

Og så har vi ikke engang forholdt os til alle de ressourcer, der bruges på at emballere og transportere fødevarer kloden rundt, eller til det misbrug af arbejdskraft, der også følger med. Fødevarer er i alt for høj grad blevet mere til ’varer’ for store, multinationale virksomheder end til ’føde’ for mennesker. At dyrke sine egne fødevarer betyder altså meget mere end bare adgang til egenproduceret mad. Det er et skridt på vejen væk fra en alt for destruktiv måde at producere mad på, som vi alle har vænnet os til over de seneste 50-100 år. Det skulle være let, og det skulle være billigt. Konsekvensen har været fatal, og vi bliver nødt til at betragte mad på en helt anden måde. Et første skridt er at tænke langt mere etisk på mad i stedet for bare at tænke på bekvemmelighed.

Hvorfor ønsker vi at reducere vores ‘footprint’?

En central del af en ny madkultur er ønsket om, med et populært udtryk, at reducere vores ‘footprint’. Fra et kapitalistisk synspunkt har ønsket om et reduceret footprint betydet nye nichemarkeder – LED pærer, bionedbrydelige plastikflasker, økologisk tøj. Fra et permakulturelt synspunkt er fokus noget anderledes. Mange af disse ’grønnere’ produkter er ikke dårlige i sig selv – men måske er problemet langt mere fundamentalt, at vi simpelthen bruger for mange plastikflasker, lyspærer og beklædningsgenstande.

Grønne produkter, med et mindre footprint, er blevet så populære, at de fylder mere og mere på butikshylderne. Og det er godt. Men det er ikke godt, hvis det bare indebærer, at vi udskifter et produkt med et andet. Det er ikke nok til at løse det grundlæggende problem, at vi producerer og forbruger mere, end planeten kan bære. Ligesom det ikke er nok at udskifte energikilderne til vedvarende energikilder – vi er også nødt til at reducere vores energiforbrug.

Indenfor permakulturen forsøger vi at redesigne vores livsstil, så vi ændrer de vaner og praksisser, der gør, at vi har brug for et stort forbrug af alskens produkter, grønne eller ej. Vi ønsker at finde måder at undgå forbrug af ressourcer i stedet for blot at udskifte forbruget at en type ressourcer med en anden type ressourcer.

Hvorfor vedvarende energikilder?

Vedvarende energi til produktion af grønne produkter kan hjælpe os med at reducere vores footprint. Og i en verden, der er så afhængig af elektricitet, er sol, vind og vandkraft meget mere bæredygtige energikilder end de fossile energikilder. Ikke bare er de vedvarende energikilder vedvarende – de er også langt mindre skadelige for miljøet end de fossile energikilder.

Vedvarende energiteknologier kan i en ikke så fjern fremtid dække det globale behov for energi. Og det tidspunkt kommer vi meget hurtigere til, hvis alle os med store energiforbrug reducerer vores energiforbrug, så der hurtigere bliver nok vedvarende energi til alle. En måde at blive mere bevidst om sit energiforbrug er ved at deltage i produktionen af energien selv – det være sig gennem brændekløvning eller ved at holde øje med solcellepanelets elproduktion.

Hvorfor opsamler vi vand?

Det er ikke bare energi-ressourcen vi skal passe på. Også vandressourcerne er uundværlige og i mange dele af verden er vand i stigende grad en begrænset ressource. I permakulturdesign spiller vandopsamling en central rolle: Alt liv, hvad enten det er planter eller dyr, har brug for vand. Selv en ørkenkaktus kan ikke leve for evigt uden vand. Og selv om ferskvandsressourcerne, globalt set, bliver færre og færre, så fortsætter vi med at betragte dem som uendelige og spilde store mængder af dem på unødvendigt direkte forbrug og på produktion af unødvendige produkter. I Danmark er der efterhånden en lang tradition for vandbesparelser, og det gennemsnitlige vandforbrug i husholdningen er ikke særlig stort – i 2016 var det nede på 106 l pr. person om dagen. Men der er alligevel stadig muligheder for at reducere sit vandforbrug, ikke mindst i produktionen af fødevarer, hvor vi kan arbejde med bunddække og flerårige vækster i stedet for at vande enårige vækster og græsplæner, og opsamle regnvand fra taget til den vanding, der alligevel skal til i tørre perioder. Et langt større vandbesparelsespotentiale er der i at reducere sit forbrug af de produkter, hvis produktion kræver vand. Fx går der 15.000 l vand til produktionen af 1 kg oksekød, over 20.000 l vand til 1 kg kaffe (det er cirka halvdelen af den mængde vand, der anvendes pr. person i husholdningen på et helt år) og 11.000 l vand til et par cowboybukser.

Hvorfor er effektivitet et vigtigt element i designet?

At tænke i effektiv anvendelse af ressourcerne er helt centralt i permakulturdesign. Det er ikke et spørgsmål om at skulle tilbage til at leve som i stenalderen, men snarere en anerkendelse af, at selvom de moderne teknologier har gjort livet nemt og bekvemt, så har de også betydet et alt for stort forbrug af ressourcer – og måske er det blevet for nemt? Måske kan det gøres smartere, også uden at gøre det ineffektivt. Bekvemmelighed – som fx ved produktion af færdigretter og mange af de apparater vi er blevet afhængige af – er nemlig ikke altid ensbetydende med effektiv anvendelse af ressourcerne. Design med fokus på effektivitet kan både reducere arbejdsindsatsen og forbruget af ressourcer. Det kræver bare, at man i langt højere grad arbejder sammen med naturen og lader sig inspirere af naturens egne metoder til at opnå resultater i sit design.

Fx gennem at opsamle og gemme regnvand i stedet for at dræne det væk og i stedet anvende kommunalt vand til at vande vores afgrøder. Eller ved at anvende passiv solvarme til opvarmning og elproduktion i stedet for at være afhængig af den varme og el, forsyningsselskaberne leverer. Ved at lægge vores køkkenhaver i nærheden af køkkenet i stedet for i det fjerneste hjørne af haven. Ved at dyrke flerårige grøntsager i stedet for hvert år at skulle starte forfra med de enårige grøntsager. Vi gør op med de vanlige måder at gøre tingene på, fordi det gør vores liv lettere og mere bekvemt samtidig med at det sikrer en mere effektiv og bæredygtig anvendelse af planetens ressourcer.

Med andre ord: Haven er bare et lille element i permakulturen, og det er langt vigtigere at designe en livsstil, der lever op til permakulturelle etikker og principper end det er at vælge den rette æblesort til skovhaven. Vi skal spise godt, men vi skal også leve godt.

Velkommen til foreningen Permakultur Danmarks hjemmeside!