Bestyrelsesmøde 13. 08. 2015

Til stede: Cathrine, Jens, Heidi, Morten, Grete, Candela
Ordstyrer: Candela

Referent: Jens

 

→  Godkendelse af referat

Referatet kan godkendes af mødedeltagerne
Dette møde er anderledes end de der kommer: Vi skal være sikre på at de dattergrupper der er dannet overhovedet fungerer. Derfor er det følgende punkt anderledes denne gang:

→  Gennemgå de relevante grupper med spørgsmål:
– Har gruppen mødtes og struktureret sig selv?
– Er opgaver blevet uddelegeret?
– Er opgaveansvarlig i gang?

– Har gruppen brug for hjælp fra resten af foreningen med nogle opgaver?

– Skal der defineres et bestemt samarbejde mellem grupper?

– Er der nogle opgaver der hænger løs?

Grupperne er:

Moderpleje (Forslag)  https://docs.google.com/document/d/1cINjMMBLJ4gvCBbdBebpmjcrOzX-s-Mul9ApLIrDE6w/edit
– det er et godt forslag til arbejdsstruktur, og vi benytter os af den foreløbig
Fremover skal vi arbejde meget i store dattergrupper, og frekvensen af modergruppemøder kan måske nedsættes. Men der er en fare for at vi kommer til at lave dobbeltarbejde, hvis ikke de forskellige grupper ved hvad de andre laver. Derfor skal vi opretholde et månedligt modermøde foreløbigt.
For at sikre at der er aktivitet i grupper, skrives datoen for det møde dattergruppen gerne vil diskutere punktet i venstre kolonne, ikke et kryds. Dette kan være et indeks for gruppens seneste aktivitet.

– Har gruppen mødtes og struktureret sig selv?
– Har opgaver en tovholder?

Nej, der skal holdes møde om det
– Er opgaveansvarlig i gang?

 

– Har gruppen brug for hjælp fra resten af foreningen med nogle opgaver?

– Skal der defineres et bestemt samarbejde mellem grupper?

– Er der nogle opgaver der hænger løs?
Konklusion: Gruppen er ikke startet endnu

Bliv aktiv

Samme melding som for moderpleje
Der mangler en tovholder for gruppen
Anne Moloney vil gerne være aktiv for foreningen, og oversætte dele af hjemmesiden til engelsk.
Sofie Henninger hjælper Fatima fra Valby med permaprojekt.

IT
Heidi er tovholder for denne gruppe
Astrid har lavet et dokument over opgaverne i gruppen. Det tager tid for gruppemedlemmerne at sætte sig ind i IT-systemerne.
Vi har fået henvendelser til foreningen, “reklamer” (såsom økolandsbykurser i Odsherred o.lign.). IT-opgave? Nej, det er en medlemsplejeopgave, medlemsplejegruppen tager fat i IT-gruppen hvis de har brug for hjælp til opgaven.

Forskning
Candela: Er igang med at tilrettelægge sit speciale. Hun tager til england og skriver om skovhaver: Et katalog over hvordan man laver en skovhave: Det sociale aspekt, de konkrete opgaver knyttet dertil osv. Efter det: Et aktivt studie i processen fra design til implementering i Danmark. Forslag modtages meget gerne.

Cathrine: Har været på Nordisk Permakulturfestival. Holdt en workshop? om LAND. Både i Norge og Sverige arbejdes der på at udvikle LAND-systemer der. Finland og Island ville også gerne være med. Caroline/Tycho, Cathrine, Philip Weiss med flere er eksempler på at man kan leve økonomisk, økologisk og socialt bæredygtigt. Det ville være fantastisk at kunne vise det i gennem for eksempel et kandidatspeciale, eller et andet videnskabeligt studie. Candela fortæller alle sine naturforvaltervenner om det. Relevante områder er sociologi, geografi, økonomi…
Rapport fra Nordisk Permakulturfestival

Se ovenfor. Det var en dejlig og familievenlig festival. Næste år er det i Norge. Der blev bygget en portal i cobb fra den ene verden til den anden.

31/10 eller 1/11-2015 er der nordisk møde i Norge – et sted uden for Oslo. Det er vigtigt at vi møder talstærkt op. Mødet er medlemsvenligt, og ikke kedeligt 🙂 Philip Weiss og Cathrine fremlægger hvert  sit diplom på mødet. Der skal reklameres hos medlemmer og sørges for transport. Medlemsplejegruppen får denne opgave. Cathrine sender sparsomt materiale om mødet til hele bestyrelsen.

→  Eventuelt

Disse modermøder er fremover første torsdag i måneden kl. 19. Dvs. 3/9-15. Indtil videre bliver det kl. 19, men dette kan diskuteres på senere møder.

Velkommen til foreningen Permakultur Danmarks hjemmeside!