Bestyrelsesmøde 05.11. 2014

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5.november 2014 kl. 19.30 via skype

Til stede: Birgit, Heidi, Candela, Sara, Cathrine og Ellis

Ordstyrer: Heidi

Referent: Ellis


1.Godkendelse af referat

2.LAND – Cathrine – 5 min

3.PLANT – Cathrine – 1 min

4.EPT – Cathrine – 5 min

5.Mobiliteter – Cathrine – 2 min

6.Grønt netværk – ? – 2 min

7.Hjemmesiden – ? – 2 min

8.Nyhedsbrev – Candela, Ellis – 2 min

9.Visitkort – ? – 2 min

10.Nordisk Diplom – Cathrine – 5 min

11.Handlingsplan – ? – 5 min

12.Regnskab – Kurt – 5 min

13.Check up på essentielle områder – Ellis, Heidi – 8 min

14.Foreningssiden i Permakultur tidskrift – ? – 2 min

15.Forum – ? – 2 min

16.25 års jubilæum – ? – 8 min

17.Eventuelt – ? – 5 min

18.Næste møde

1.Godkendelse af referat

læs her: https://docs.google.com/document/d/1FtWBy8ygsggEseuVX83hc-MRHaeBWGuRNTj-lBY9jrU/edit?usp=sharing
Referatet er godkendt.

2.LAND – Cathrine – 5 min   

Naturplanteskolen mangler stadig opdateret design og sikkerhedsprocedurer.

Fejø mangler opdateret design og sikkerhedsprocedurer.

Mira og Esben mangler at fremvise design og lave plancher mm.

 

Cathrine har sendt ansøgningen til Miljøministeriet på 395.000 kr. Vi har fået afslag. Dette betyder en større brugerbetaling, medmindre at der opdages andre puljer.

 

21.-23. nov holder vi LAND forsamling hos Kurt. Karensminde (Kurt) er i process og vil blive vurderet under LAND forsamlingen. Invitation er sendt ud. Det ses gerne, at samtlige bestyrelsesmedlemmer kan deltage!

Deltagere: Heidi, Cathrine, Ellis, Birgit, Candela, Kurt – afventer tilbagemelding fra øvrige LAND interesserede og de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Der bestilles billetter i fællesskab, som dækkes af LAND-projektet. Tilmelding:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vxNW-DJkDopahn2s_DJrwXNKc966oYR71wo19MQx45c/edit#gid=0

 

Ærø: Morten og Petra har taget deres PDC hos nogle tyske PDC-undervisere. Birgit undersøger stadig, vi afventer svar herfra snarest.

3.PLANT – Cathrine – 1 min

 

4.EPT – Cathrine – 5 min

Cathrine udsender nyhedsbrev til Post, dvs. samtlige medlemmer af bestyrelsen.

Sara undersøger hvilke regler der er angående indsamling i foreningen til den internationale IPC-konference.

Cathrine har lavet final report og regnskab. Vi afventer at det sidste restbeløb på 10.000kr bliver udbetalt på projektkontoen for EPT og LAND. Brochure er i gang med at blive oversat af Nina Paludan Müller. TAK. Oversættelsen er en dansk version.

 

Brochuren mangler dog den sidste gennemlæsning. Cathrine laver layout på brochuren.

 

Ellis opfordrer fortsat alle til at læse EPT News igennem (til en god kop kaffe)

5.Mobiliteter – Cathrine – 2 min

Er godkendt!!! Nu skal mobiliteterne bruges!!! De planlagte pladser er i princippet optaget, men det er måske muligt at komme med på et afbud. Derudover er det evt. muligt at bytte nogle mobiliteter med LØS, så det kommer til at hænge bedre sammen.
Det drejer sig om 23.000 euro.
Cathrine opfordrer os til at kontakte hende, hvis vi viser interesse for et kursur, så vi kan bruge pengene.
Derudover går hun også snart i gang med en ny ansøgning for nye mobilitetsmidler til næste periode.

6.Grønt netværk – ? – 2 min

Vi støtter stadig klart en fælles kalender.
Der er lige afholdt møde i lørdags d. 1. november hjemme hos Cathrine. Næste skridt bliver samtalemiddage for interesserede. Vi er som organisation velkomne til at deltage.
En fælles afstemning har vedtaget, at vi støtter op om disse.

Derudover ønskes gerne idéer til hvordan vi bedst kan bidrage til Årsmødet 2016 i Lejre.

7.Hjemmesiden – ? – 2 min

 

Julius Graakjær vil kigge på LAND kortet for at gøre det mere brugervenligt. Hun arbejder på sagen og det går fremad. Det er tanken, at ikke kun LAND-centrene kan benytte det, men også medlemmerne.

8.Nyhedsbrev – Candela, Ellis – 2 min

Candela og Ellis laver intern plan for deadlines til nyhedsbrevet.

9.Visitkort – ? – 2 min

De vil blive uddelt på Bornholm til mødet.

10.Nordisk Diplom – Cathrine – 5 min

 

11.Handlingsplan – ? – 5 min

https://docs.google.com/document/d/1WyXSD1BH_5XnXtC6qIWhjtmIwT8Uiscu6XCGqJjurFg/edit

 

Alle bør påtage sig et punkt at være tovholder på, og alle skriver på alt. Det skal være et fællesskabt produkt, som alle kan stå inde for. Det er med til at skabe ejerskabsfølelse.
Dette tages også op på mødet på Bornholm.

12.Regnskab – Kurt – 5 min

Intet nyt.

 

13.Check up på essentielle områder – Ellis, Heidi – 8 min

Vi er en medlemsorganisation – Vi skal have styre på vores medlemmer: mailingliste, velkomstbrev, kontingent, invitationer, mm

 

Medlemslisten: Ellis har opdateret medlemslisten med hjælp fra Heidi.
Der kommer løbende nye medlemmer til.
Pr. 1. februar indkræves det nye kontingent. Der skal laves en regel med, at hvis man som helt nyt medlem melder sig ind meget sent i foreningsåret fx. efter den 7. eller 8. måned, så skal man ikke betale fuld takst. Et forslag til dette er et googleforum, om kan integreres på hjemmesiden.

 

14.Foreningssiden i Permakultur tidskrift – ? – 2 min

Deadline er 20.oktober. Candela og Karoline står for det. Birgit sender mail til dem.

Ellis kontakter Candela og Karoline herom.

15.Forum – ? – 2 min

Ligger og venter på at en it-person mere vil tage opgaven

16.25 års jubilæum – ? – 8 min

Det besluttes at ligge det på Ærø i pinseferien d. 22.- 24. maj.

17.Eventuelt – ? – 5 min

Det er med stor beklagelse at meddele at Rune trækker sig fra posten som supleant til bestyrelsen.
Candela overtager posten om at lægge dagsorden op.

Forslag om at bestyrelsesmødet rykkes fra tirsdag aften til onsdag aften kl 19.30 er vedtaget.

 

Nordiska Permakulturfestivalen 7-9.8

Permakultur Stjärnsund

Föredrag, workshops, nätverkande & musik

stjärnsund.nu, weiss.philipp@gmail.com

 

18.Næste møde

Onsdag 3. dec.

 

 

 

Velkommen til foreningen Permakultur Danmarks hjemmeside!