Bestyrelsesmøde 3.09.2015

Referat 03. sep. 2015

 

Til stede: Grete, Jens, Candela
Ordstyrer: Grete

Referent: Jens

→  Godkendelse af referat. Referat fra sidste møde er godkendt.
Dette møde er anderledes end de der kommer: Vi skal være sikre på at de dattergrupper der er dannet overhovedet fungerer. Derfor er det følgende punkt anderledes denne gang:

Set kryds iemner der skal

bringes til

dagsorden

StoredatterGruppe Opgavebeskrivelse Hvem eransvarlig

for opgaven?

Er detfærdig? Hvor langt iprocessen? Næste skridt Medlemmer
Moderpleje Christina, Ellis, Candela, (Morten)
Medlemspleje Heidi, Ellis, Jens
Bliv aktiv Grete, Jens, (Cathrine), Heidi, Ellis, Candela
Økonomi Kurt, Morten
3/9-15 It Gøre referater og dagsorden tydelige på hjemmesiden Jens melder til IT-gruppen Heidi, Jens, Astrid
PR Cathrine, Grete, Christina, Jens, Ellis
Undervisning Cathrine, Grete, Kurt, Morten
Fundraising Cathrine, Kurt, Grete
LAND Cathrine, Grete,LAND rådgivere: Candela, Kurt, Anne, Karoline, Annette, Birgit, Cecil, Ellis
Permablitz Morten, Heidi, Mette Hansen, Sofia
De fælles bedste Ellis, Cathrine, Candela
Kom godt i gang Morten, Christina
Alternativ Økonomi Candela, Heidi, Jens
Lokale Netværk Cathrine, Ellis, Kurt, Jens
Nationale netværk
Internationale projekter Cathrine, Kurt, Candela
Forskning Candela, Heidi,

 

  1. Prioritering af vores grupper? Jeg har behov for at vi får snakket igennem hvilke udvalg vi vil satse på i første omgang og hvilke som lige nu må hvile (eller ligge ud som opgave til medlemmene, eller i Heidis fine jobbank), til vi er flere om arbejdet. Jeg tænker at Modergruppe, Økonomi, Medlemspleje, IT, PR, Det fælles bedste, Bliv aktiv, Undervisning/uddannelse og LAND må være de vigtige umiddelbart for at vi dækker basal medlemspleje og ansvarsområderne, som vi som bestyrelse har ansvar for

 

Efter diskussion er vi kommet frem til, at den fejl der gør at alt stadig roder er, at dattergrupperne ikke har mødtes, og taget de opgaver på sig som tilfalder dem. Derfor opfordres der til, at alle grupperne mødes, og går igennem nedenstående punkter. Varetagelsen af de opgaver, som hver gruppe er blevet tildelt på det konstituerende møde (disse står i dokumentet her: https://docs.google.com/document/d/1GYwGaNvoUbu_986LFTQ1SWAm-LatzMuvbPxHRu4jIks/edit),  integreres i gruppens struktur.
Disse møder skal være afholdt inden bestyrelsens næste møde (torsdag 1/10-15).

→  Gennemgå de relevante grupper med spørgsmål:
– Har gruppen mødtes og struktureret sig selv?
– Er opgaver blevet uddelegeret?
– Har alle gruppe finde tovholderen?
– Er opgaveansvarlig i gang?

– Har gruppen brug for hjælp fra resten af foreningen med nogle opgaver?

– Skal der defineres et bestemt samarbejde mellem grupper?

– Er der nogle opgaver der hænger løs?
Note: Jens skriver til Ellis og beder hende lægge dokumentet med dattergruppernes struktur op på det fælles google drive.

 

  1. Hvem får referat og dagsorden på hjemmesiden + får annonceret de åbne bestyrelsesmøder (og hvis de er der, så hjælp mig gerne til at finde dem, jeg synes det er oplagt at de er under bjælken forening)?

 

Candela har gjort det indtil videre. Opgaven tilhører moderplejegruppen, og når de har holdt møde indenfor den næste måneds tid, bør opgaven være formaliseret med en ansvarlig tovholder.

 

  1. Hvor på hjemmesiden står der hvem der er i bestyrelsen? https://permakultur-danmark.dk/om-foreningen/

IT-gruppen har ansvaret.

  1. Permakultur Århus ønsker sig et foreningsmedlemsskab, under hvilke betingelser kan vi give dem det?

 

Skal vi have foreningsmedlemskaber eller flere lokale netværk? Vi mangler et sted på hjemmesiden for lokale netværk, hvor de kan præsentere sig og hvor man kan finde sit lokale netværk.
Forslag 1: Hvert medlem af det lokale netværk skal være medlem af PKDK.

Forslag 2:  Ethvert medlem af PKDK kan oprette et lokalt netværk/forening/gruppe. Det lokale netværk/forening/gruppe kan repræsenteres på hjemmesiden og andre services (som andre medlemmer). Nye lokale netværk skriver til bestyrelsen med oplysninger på en kontaktperson, facebookgruppe, evt. hjemmeside og andet.

Konklusion: Forslag 2 tages i brug indtil næste bestyrelsesmøde, hvor Grete fremlægger det for resten af bestyrelsen.

 

  1. Hvem deltager i FOODfestival i weekenden i Århus?

For

Karoline og Tycho fra Friland deltager.
Kontakt: knaaen@gmail.com

 

  1. Hvem opdaterer hjemmesiden?

 

Cathrine opdaterer jævnt hen med artikler og andre ting. IT-gruppen har login til hjemmesiden. Alle medlemmer som ønsker noget indhold på hjemmesiden kan fremsende dette til IT-gruppen.

  1. To medlemmer af Permakultur Århus vil gerne være aktive i Lokale Netværk (Mathias, mathiasbartholo@gmail.com) og Internationale projekter (Andrew, andreasulrich83@hotmail.com).

 

Deres emails og andre kontaktoplysninger skal fremsendes til de relevante grupper.

Kun medlemmer af PKDK kan være med i grupper.

 

  1. foreningsnyt til tidskriftet for permakultur har deadline den 28/9, skal vi have noget med

Foreningen har 1 side fast i tidsskriftet, som skal udfyldes. Vores diskussion kunne være et relevant indlæg. En udmelding om vores sociokratiske organisering ville også være relevant. En opremsning af dattergrupperne kunne også være relevant. Dattergrupperne må meget gerne annoncere for at hverve nye medlemmer (eller andet) på denne side.

PR-gruppen har ansvaret. Grete skriver 1 sides indhold:
– Vores sociokratiske struktur
– De dattergrupper vi har konstitueret
– Hvilke dattergrupper som kunne bruge hjælp fra frivillige
– Folketræffet Det Fælles Bedste bliver værtsted for vores næste generalforsamling.

– Evt. københavnerindhold kan fås fra Candela, Ellis eller Jens

– Evt LAND indhold kan fås fra Cathrine

 

  1. Eventuelt

Alle medlemmer af bestyrelsen bidrager til dagsordenens udfærdigelse. Ud over det ovenstående skema kan punkter der ikke umiddelbart falder inden for en gruppe også rejses.

Velkommen til foreningen Permakultur Danmarks hjemmeside!