Bestyrelsesmøde 1o. 06. 2015

Deltagende: Heidi (til kl 20:30), Ellis, Cathrine, Candela, Jens, Morten og Kurt
Ordstyrer: Cathrine
Referent: Ellis

 

1.Godkendelse af referat
Referat fra generalforsamling mangler endnu. Referat fra d.13. godkendes ligeledes.

2.LAND (Læring, Aktivitet, Netværk og Demonstration) – Cathrine – 5 min
Vitsøhus på Ærø er et nyt LAND center. Cathrine fortsætter som LAND koordinator. Cathrine har afleveret regnskab, der skal godkendes af revisor inden det sendes til Miljøministeriet. Byhaven 2200 vandt i går præmien på 5000 kr for World Watch Institute.

Les Moore vil gerne holde Sociokrati-workshop. Der ønskes at det afholdes i 31.juli-2.august i København. Candela, Cathrine og Morten står for planlægningen og udførelsen.

3.LAND internationalt –  Cathrine
Intet nyt og afventer stadig svar.

 1. IPC (International Permaculture Conference)
  Afholdes til september i London med en efterfølgende convergens.

5.Mobiliteter – Cathrine
Har modtaget svar. Vi modtager halvdelen af den sum penge, som vi har ansøgt om. Vi har modtaget 16.000 euro til mobiliteter (penge til rejser, TOT o.l.). Cathrine giver besked om hvilke rejser vi kan tage afsted på.

6.Grønt netværk
Et nyt stormøde afholdes inden længe i forbindelse med Det Fælles Bedste. Tillidsgruppen mødes 18. august hos Trine Krebs. Tidspunkt kommer. Bestyrelsesmedlemmer og foreningsmedlemmer opfordres til at deltage. Indtil videre deltager Cathrine, Candela, Ellis og Jens. Der er udsendt en mail med mere information d. … https://www.luminpdf.com/viewer/PzZRNpmkA4fWbWRHS

 

7.Hjemmesiden

Heidi er ved at lave en kalender, som viser ting som foreningen er involveret i. Således kan medlemmer og andre interesserede følge med i foreningsaktiviteter. På det konstituerende møde viser Heidi hvorledes man gør. Heidi arbejder videre med kalenderens udseende og indhold, således at der er en samlet kalender, som viser samtlige af foreningens aktiviteter – både hvad angår medlemmer, bestyrelsesmedlemmer og alment interesserede.

8.Nyhedsbrev – Candela, Ellis

Deadline for 4. nyhedsbrev er d. 7. juli og udarbejdelsen begynder om to uger.
Opfordring: bidrag med hvad du kan:)

9.Nordisk Diplom
Størstedelen af diplomansøgningerne følger den engelske model. Kurt som den eneste følger den nordiske model. Der er dannet en gruppe kaldet Diplomlaug, hvor at Anne Moloney kan kontaktes per mail for deltagelse: moloney@fejoe.dk .

10.Handlingsplan
https://docs.google.com/document/d/1WyXSD1BH_5XnXtC6qIWhjtmIwT8Uiscu6XCGqJjurFg/edit

Alle bestyrelsesmedlemmer samt andre aktive bør have læst handlingsplanen til det konstituerende bestyrelsesmøde i juli. Candelas punkt vedrørende visionen er næsten færdiggjort. Handlingsplanen finpudses på det konstituerende møde.

11.Regnskab

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JZEIHZh1N-Swta-0coohOmDf9F-yxRTeh1Sd_KrMYVM/edit#gid=0
Det endelig regnskab fra jubilæummet ligger næsten for døren, men det lader til at der er balance. Garantisummen er ikke nået, til trods for mindre erstatninger til Vitsøhus. De sidste posteringer mangler blot.
PT er der 25.000 kr på foreningens konto.
Sune er fortsat vores revisor til næste regnskabsår.
Der findes vin og øl i foreningens beholdning, som man kan købe.

12.Foreningssiden i Permakultur tidskrift
Nyhedsbrevet har de sidste gange indgået som Foreningssiden.

13.25 års jubilæum
Et godt jubilæum blev afholdt og anses for at være vellykket. Der er selvfølgelig altid plads til forbedringer.

Hvad gik godt?:

 • Et passende antal deltagere var med. Mange af de ældre medlemmer deltog og blev æret.
 • Flot at Sara gjorde den enorme indsats i køkkenet, som fik det hele til at virke.
 • Alle tog ansvar under weekenden.
 • Gode dyrekøller!
 • Taknemlighedsrunde for Cathrine!
 • Morten og Petra blev del af det danske permakulturnetværk.

Hvad kunne gøres bedre?:

 • Vigtigt at starte i god tid.
 • Svært at få folk til at gøre ting før Jubilæet – hvordan skal folk motiveres?
 • Kommunikation med værterne var svær – bedre hvis man kunne tage face to face møde og se stedet inden.
 • Arrangørerne skal gerne være med hele vejen igennem for god kontakt med værter og vide hvordan stedet fungerer.
 • Man skal ikke stå alene med et stort arrangement, så eventuel hand-over bliver glidende.
 • Der skal være en koordinator, som lettere kan uddelegere de løbende praktiske opgaver på stedet under arrangementet (arbejdsseddel/skema).

 

14.Eventuelt – ? – 5 min

Carbon conversation og … skal på dagsordenen som nye punkter fra nu af.

Velux fonden: Skovlandbrug projekt, men vi fik ikke puljen. Prøver igen næste gang.

Dyrskue var fantastisk – bedste sted til at formidle om permakultur! Tilstede var Steen Nørhede, Aiah Noack, Candela og Heidi. Morten siger at landmænd på Bornholm vil være interesserede i materiale og foredrag. Omstilling skal komme i små ryk.

Permablitz hos Cathrine på konstituerende møde.

15.Næste møde

Konstituerende møde

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yBmpMZggwKy7sV1mgO2C1WiHeoswOWGxlqLMZPWMUA8/edit#gid=0

Candela laver doodle til at arrangere mødet
Forslåg Skype møde for de 2 som kan ikke deltage.

Fundraising

Forventningsafstemning

Handlingsplanen

Velkommen til foreningen Permakultur Danmarks hjemmeside!