Bestyrelsesmøde 11.03.2015

Bestyrelses møde 11. marts 2015

Til stede: Candela, Heidi, Ellis, Cathrine
Ordstyrer: Cathrine   

Referent: Candela

 

1.Godkendelse af referat

2.LAND (Learning And Network Demonstration) – Cathrine – 5 min

3.PLANT – Cathrine – 1 min

4.EPT (European Permaculture Teachers)- Cathrine – 5 min

  1. IPC (International Permaculture Conference)

6.Mobiliteter – Cathrine – 2 min

7.Grønt netværk – ? – 2 min

8.Hjemmesiden – ? – 2 min

9.Nyhedsbrev – Candela, Ellis – 2 min

10.Nordisk Diplom – Cathrine – 5 min

11.Handlingsplan – ? – 5 min

12.Regnskab – Kurt – 5 min

13.Check up på essentielle områder – Ellis, Heidi – 8 min

14.Foreningssiden i Permakultur tidskrift – 2 min

15.Forum – ? – 2 min

16.25 års jubilæum – ? – 8 min

17.Eventuelt – ? – 5 min

18.Næste møde

1.Godkendelse af referat

Referatet godkendes af de tilstedeværende

2.LAND (Learning And Network Demonstration) – Cathrine – 5 min   

Naturplanteskolens Grand Opening 28. marts med akkreditering til LAND

Et nyt sted på Bornholm er i process.

Candela vil gerne anbefale andre steder, Joshua i Solager mfl.

Cathrine spørger efter input til Grønne Ildsjæle pulje – deadline 15. maj – dvs kom med forslag 5. maj senest. Udadvendte aktiviteter der kan binde LAND netværket tættere sammen. For eksempel samarbejde om undervisning.
Vi snakker videre i weekend.

 

3.PLANT – Cathrine – 1 min

PermaMed på Mallorca i samarbejde England og DK.

4.EPT (European Permaculture Teachers)- Cathrine – 5 min

Nyhedsbrev kom ud den 10. marts. http://us7.campaign-archive1.com/?u=8db6aac2025cc7a6010dce6c6&id=84bd839b44

Permaculture College of Europe er meget aktiv for tiden de tager over EPT’s arbejdet.

5. IPC (International Permaculture Conference)

Intet nyt

6.Mobiliteter – Cathrine – 2 min

Har sendt ansøgningen – afventer svar.

Carbon conversations project tilbyder os at deltage (2 personer)

7.Grønt netværk – ? – 2 min
Vi skal alle være på platform om “Det fælles bedste”.

Næste møde 29.april Københavns Projekthus kl. 17, Enghave 80.3. i gården til højre.

Call out i nyhedsbrev til at deltage i grønt netværk.

8.Hjemmesiden – ? – 2 min

Heidi har lavet forslag til ny struktur, er det ok?
Ja – det ser godt ud!

Heidi vil gerne lave blogposts så det kun er toppen af en blogpost der ses.

Muligheder for at oversætte hjemmesiden: Call out i nyhedsbrevet for at oversætte hjemmesiden.

I fremtiden, annoncer fra forretninger skal være relevante for medlemmer for at komme på hjemmesiden.

9.Nyhedsbrev – Candela, Ellis – 2 min

Call out i nyhedsbrev til at deltage i grønt netværk.

Call out for at oversætte hjemmesiden.Link til “Bliv aktiv” på hjemmesiden: https://permakultur-danmark.dk/om-foreningen/bliv-aktiv/

Jubilæum er børnevenlig – skrive det!

Nye bestyrelsesmedlemmer er velkomne!
Ellis og Candela mødes til at arbejde på det lørdag/søndag 14.-15. marts. Næsten færdig og klar til udsendelse senest søndag 15. marts.
Indslag om lysegrøn Ø-festival på Bornholm d. 5.-6. september.

Tvivl om hvad skal i… hvorfor kan ikke en beskrivelse af hvad Sustainagraphics går ud på ikke passe i nyhedsbrevet?

Skal alle projekter som vi fortælle i nyhedsbreve hver meld ind i perma forening???

Vi tager en diskussion i weekenden om guideline til brugerbetaling for medlemmer – dvs. når folk holder kurser, går der noget tilbage til foreningen – 5% – rabat hvis man er medlem?

10.Nordisk Diplom – Cathrine – 5 min

Naturplanteskolen vil gerne starte Diplomprocessen den 26. april kl. 10 til 16. Alle er inviteret til at kom og høre om diplomprocessen og blive inspireret til at starte selv og finde et diplomlaug.
Bestyrelsen vil diskutere hvordan flere kan starte diplomprocessen før eventet på deres næste face2face-møde.

11.Handlingsplan – ? – 5 min

https://docs.google.com/document/d/1WyXSD1BH_5XnXtC6qIWhjtmIwT8Uiscu6XCGqJjurFg/edit
Face2face-bestyrelsesmøde lørdag aften d. 14. – søndag d. 16. marts kl 11.00 hos Ellis på Skullerupvej 36B, 4330 Hvalsø.

12.Regnskab – Kurt – 5 min

Heidi: kontingent-modellen er ikke særlig godt permakultur design. Der er påbegyndt en diskussion i Loomio – flere input ønskes! Brug gerne designprocessen – inspiration her: https://permakultur-danmark.dk/intro/permakultur-design-process/

Se hvordan bruge Loomio her: https://www.youtube.com/watch?v=eu6A1IQar0g

Nu har jeg registreret indbetalingerne fra 1.jan 2015 til 18.feb 2015.

Der er 80 indbetalinger.

Der er 173 medlemsskaber på medlemslisten.

Siden kontigentopkrævningen har 11 meldt sig ud.

 

13.Check up på essentielle områder – Ellis, Heidi – 8 min

Medlemsregistrering, udsendelse af nyhedsbreve og velkomstbreve kører vist ok nu – jaaah! Jeg føler mig lidt ensom på posten for tiden (Heidi)

Candela sender herefter ud dagsorden en uge inden mødet.

Forslag: kun betalende medlemmer modtager tidsskriftet.

Det er 11 som har meldt sig ud. Lave en spørge skema om hvorfor.

Velkomstbrevet mangler stadig at opdateres (link til nyt spørgeskema). Dette spørgeskema skal der henledes opmærksomhed til i velkomsten af det nye medlem, for at vi får mest mulig tilbagemelding.

https://docs.google.com/forms/d/1Mm603XtCfHJHeGZUlM_kPHJRlYZiJNLR2OWOT9EX71w/viewform

14.Foreningssiden i Permakultur tidskrift – 2 min

Foreningssiden til Tidsskriftet er blevet afsendt.

15.Forum – ? – 2 min

16.25 års jubilæum – ? – 8 min

Finde ud at lave et jubilæum logo og en plakat

Er det muligt at få støtte fra forening til jubilæum?

Det besluttes at ligge det på Ærø i pinseferien d. 22.- 24. maj.

Ellis, Sara og Candela mødtes d. 17 feb. kl 14:30 og kom langt videre med planlægningen. Invitationen ligger nu på hjemmesiden med tilmeldingsark og et videre link til tilmelding for overnatning. Versionen kommer snarest muligt ud på engelsk på hjemmesiden.

Vi læser nedenstående forslag til næste bestyrelsesmøde:

 

Forslag til

Den store permajubilæumsfest

Tid:  22. – 24. Maj

Sted:  Vitsøhus/Petra og Morten Dall, Søbygårdsmarksvej 3, 5985 Søby,  Ærø

Antal ? medlemmer 20-50

Fredag: Ankomst om eftermiddagen.

16-17 Forslag: 1 time med undervisning struktureret –

17-19 Lære hinanden at kende – World-café samtale salon

19:00 Aftensmad

20:00 …

21:00 Aften – musik (jamsession?)

Lørdag 8-9   Perma -morgenaktiviteter

9:00 Morgenmad

10-11 Rundvisning (Vurdering af stedet som LAND-center)

11-12 Faglighed – workshop

10-12 Faglighed – workshop

12:00 Frokost

    13-17 Generalt forsamling Statistik på foreningen

17-19 Fortællinger fra Permafolkene landet rundt (planlagte indslag)

(Permaforeningen historisk ved Tony Andersen, få fat i  nogle af de gamle Charlotte, Judith, Christian, Poul Erik og Lisbeth) Æresgæster   Mira og Esben – for deres arbejde i foreningen med uddannelse og tidsskrift

19:00 Permafestmiddag med festtale,(Ellis kan levere Rådyrsteg, kyllingekød, hj. marmelade? Cathrine kan levere hjemmelavet chutney)
21-24 Perma-standup og musik fra Bulgarien.

Søndag 8-9 Perma – morgenaktiviteter

9- morgenmad

10-12 Permaforeningens fremtid/ Idémøde – bidrag fra Cathrine  og LAND netværket

10-12 Faglighed – workshop

10-12 Salg og bytte af permating alle/ Salg af planter

12- Frokost og hjemrejse

PS: Petra kan tilbyde klangmeditation

Gruppe: 70,- pr. person  klangterapi 250,- kr. pr. person

For dem der ønsker at overnatte indendørs, kan der tilbydes 15 sengepladser i 2 og 3 sengs værelser i 3 sommerhuse. Hvis det ikke slår til kan der trækkes på gode overnatningssteder, fortrinsvis i nærheden af Vitsø/Søby. Til dem, der ønsker at overnatte i telt, er der en stor græsplæne.

Tovholdere/arbejdsgrupper:

Cathrine: kommunikation

Heidi: Børn

Kurt: Workshops

Birgit har valgt at trække sig fra opgaven. Derfor gives ansvaret nu videre til Sara, Candela og Ellis.

17.Eventuelt – ? – 5 min

Moder Jords Dag lør. d. 25. april 2015. Vi vil gerne deltage med en foreningsbod.
Tovholdere for denne bod: denne tages endeligt op på face2face-mødet i den kommende weekend. Candela er til event i Nørrebroparken.

International Moder Jord dag er d. 22. april.

InHabit – amerikansk film bliver udgivet den 22. april. Vil kunne lejes på siden yekra.com.

Opsamling af punkter til dagsordenen for weekendens face2face-møde hos Ellis.

  1. april – Naturplanteskolen – LAND center udvikling og diplom inspiration.

Nyt om Høringssvar fra FRØ POPUP kampagne.  Vi har fået hele 530 høringssvar.

Heerup Museum i Rødovre – er der nogen der vil deltage? Det har meget lidt med permakultur at gøre, så der er ikke den store interesse. Heidi svarer Kenn.

Nye bestyrelsesmedlemmer ? annonceres i nyhedsbrevet

18.Næste møde

Ekstraordinært flyttes bestyrelsesmødet til Onsdag 15. april, 19:30 (i stedet for d. 8. april)

 

Velkommen til foreningen Permakultur Danmarks hjemmeside!