Bestyrelsesmøde 03.12.2014

Mødereferat til møde 3 december

Til stede: Heidi, Birgit, Cathrine, Candela, Kurt og Ellis
Ordstyrer: Ellis

Referent: Heidi

1.Godkendelse af referat

Heidi har lille notis omr punkt 13, men det tager vi op idag. Referatet er godkendt.

2.LAND (Learning And Network Demonstration) – Cathrine – 5 min   

Der er godkendt to LAND centre mere siden sidst, Karensminde (Kurt) og Fejø retreat (Anne Moloney). Fejø retreat har fået en dags designhjælp fra Karoline.

Naturplanteskolen har sendt design. Det skal ses igennem.

Tony Andersen og Tycho Holcomb har ikke været aktive som LAND rådgivere. Ellis er ny LAND rådgiver. Koordinatoren udnævner LAND rådgiver.

Opdatering om Mira og Esben situation. Ellis og Anette tager på besøg hos dem.

Vigtig konklusioner fra LAND forsamling hos Kurt og overvejelser fra Evaluering?
F.ek. Definere en tydelig forskel melleng LAND interesserede og rådgivere.
Alle medlemmer af PKDK som vil være en del LAND netværket kaldes LAND-spirer og de kan få en del af transporten dækket til LAND-møder (op til 300kr. mod bilag og et billede + tekst til hjemmesiden, se ansøgning https://docs.google.com/forms/d/1dOy9ZtBWJrAtkuZYJPbhuFwmvVXmUSGEjl1krIVXx4I/viewform) og man er på LAND-kortet og får profil-side. Som LAND-spire er man med til at støtte LAND som projekt ved at bidrage med sin permakultur viden og entusiasme.  Se eventuelt her: https://permakultur-danmark.dk/land-2/land-dokumenter-og-modereferater/

Workshop om formidling, kan det være sidste weekend i januar 29.jan-.1.feb 2015. Cecil har et fint sted og er hjemme den weekend. Birgit undersøger om Karoline også kan da.

Evalueringsskemaet til LAND er til evaluering. Anne Moloney tager sig af det i juleferien.

3.PLANT – Cathrine – 1 min

Det Europeiske LAND.
Candela skal til Spanien og besøge flere permakultur projekter, hun vil høre om nogle spanioler er interesserede i det engelske LAND.

4.EPT (European Permaculture Teachers)- Cathrine – 5 min

Cathrine har lavet final report og regnskab. Vi afventer at det sidste restbeløb på 10.000kr bliver udbetalt på projektkontoen for EPT og LAND.

Cathrine laver layout på brochuren. Christina har korrekturlæst.

5. IPC (International Permaculture Conference)

Beslut om hvilken indsamling i foreningen bruger vi til den internationale IPC-konference. Sara undersøger.

Cathrine har været til koordineringsmøde i mandags 1/12 for at følge med i udviklingen af IPC planlægning. Cathrine sidder i kommunikationsgruppen.

Man kan købe billige billetter nu.

6.Mobiliteter – Cathrine – 2 min

Reminder om  mobilitetsmidler. Er det nogen kursus og aktiviteter til mobiliteter?
For aktuellen eller til den komende ansøgning.

Cathrine ønsker at bruge en mobilitet, hvis den står ubrugt (pr juni 2015), til den tur hun har været til nu i England og tage diplom. Bestyrelsen godkender.

Cathrine vil søge mobiliteter igen til marts 2015, så alle forslag skal sendes til hende senest første uge i februar.

Alle i foreningen kan være med at søge, så længe det er til kapacitetsopbygning for undervisning af permakultur i Danmark. Det skal have undervisningsrelevans.

Feks Sieben Linde og Findhorn.

Mörður Gunnarsson Ottesen beder om lære til hans permakultur Projekt i Island.
Candela og Cathrine tage der hen om sommer. Mörður også søger mobiliteter hvordan organisere vi det?

Kurt tager måske til Island i sommer (privat) og er interesseret i at besøge permakultur projekt der.

7.Grønt netværk – ? – 2 min

Vi støtter stadig klart en fælles kalender. Venter på udspil fra Praktisk Økologi.
Hvordan laver vi promovering af samtalemiddage? Candela skriver om det i nyhedsbrevet.

Derudover ønskes gerne idéer til hvordan vi bedst kan bidrage til Årsmødet 2016 i Lejre.

8.Hjemmesiden – ? – 2 min

I velkomstbrevet er der link til et spørgeskema hvor folk bliver spurgt om de vil være med på LAND kortet, men de fleste svarer nej.

Måske Permakultur Danmark medlemmer ikke helt kan identificere sig med LAND, og derfor ikke ønsker at komme med på kortet?
Vi kan beskrive i nyhedsbreve de forskellige møde medlemmer kan få kontakt til hinanden, (gennem LAND, forum, osv) og forklar om hvad kan være deres role i LAND (som vi har beskrevet før).

Heidi vil gerne skrive en tekst med regnestykket for kontigentet, samt en tekst der forklarer hvad man får/bidrager med ved at være medlem i foreningen (Heidi og Candela). Heidi sender mail ud til bestyrelsen for godkendelse med frist på tre dage.

Lave en link i hjemmesiden for at blive medlem.(Heidi laver widget i højre fane som linker til kontakt)

9.Nyhedsbrev – Candela, Ellis – 2 min

Alle som kunne har noget info for nyhedsbrevet er velkom.
Ny forslag om hvordan laver vi nyhedsbrevet.
LAND nyhedsbrevet og bestyrelses nyhedsbrevet bliver interkaleret, dvs hver anden gang. Candela og Ellis laver nyhedsbrevet og Karoline og Cathrine laver LAND nyhedsbrevet. Candela vil lave en mailliste af folk der vil bidrage til nyhedsbrevet, feks dem der holder kurser.

Ellis og Heidi vil opfordre nye medlemmer til at bidrage til nyhedsbrevet.
LAND fokusere kun om den her emnet og i bestyrelses nyhedsbrevet emnerne er om alle permakultur bevægelse.
Kom med artikler til nyhedsbrevet!!!

10.Nordisk Diplom – Cathrine – 5 min

Cat har været i England, er nu Diplom holder og diplomtutor i det engelske sysem !!!! Det er en hel uddannelse!

Cathrine er nu godkendt som diplom tutor, så hun kan nu vejlede diplomopgaver, men der skal en senior diplom til at vurdere tutor sessioner.

Det engelske system har diplom på tre niveauer.

Cathrine mener hun nu kan vurdere nordiske diplomer. Hun hører med de andre nordiske lande.

Svenskerne har “brudt ud” af det nordiske system og lavet deres egne udgave, så spørgsmålet er hvad danmark skal gøre nu. Måske adoptere det svenske?

Cathrine foreslår at Kurt bliver tovholder på et uddannelsesudvalg. Hvad gør man med diplom, hvilke kurser er det muligt at tage osv. Kurt vil gerne.

Hvis Cathrine vil være vejleder i det nordiske system, er det muligt at skrive sine designs på dansk.

Hvis det er i det engelske system, skal de skrives på engelsk. Det koster 300 kr timen.

11.Handlingsplan – ? – 5 min

https://docs.google.com/document/d/1WyXSD1BH_5XnXtC6qIWhjtmIwT8Uiscu6XCGqJjurFg/edit

Alle bør påtage sig et punkt at være tovholder på, og alle skriver på alt. Det skal være et fællesskabt produkt, som alle kan stå inde for. Det er med til at skabe ejerskabsfølelse.
Dette glemte vi i mødet på Bornholm.
Dette er et stort punkt, som vi skal tage på et seperat møde, feks februar i forbindelse med den næste ansøgning til EU, som Cathrine vil skrive. Ellis sender mail ud til alle for at finde en dato for afholdelse af skype- eller fysisk møde.

12.Regnskab – Kurt – 5 min

Har fået regning på 29 ekstra medlemmer fra Mira, siden sidste udsendelse af tidsskrift.

Kurt har stadig ikke fuld adgang til kontoen. Henning Hervik kommer til Bornholm for at sikre overdragelsen.

Kurt har kontakt til en bornholmsk revisor, for at  lave revision af nemkonto og projektkonto

13.Check up på essentielle områder – Ellis, Heidi – 8 min

Vi er en medlemsorganisation – Vi skal have styre på vores medlemmer: mailingliste, velkomstbrev, kontingent, invitationer, mm

Heidi:
check up på aftalen med Mira og Esben om tidsskriftet:

 1. 128kr/abonnent/år inkl. Forsendelse for 2 tidsskrifter per på 40 sider i farver
 2. PKDK står for opkrævning hos abonnenten.
 3. PKDK sender opdateret medlemsliste til Lev Bæredygtigt umiddelbart inden udsendelse af Tidsskriftet.
 4. Kassereren modtager ekstra tidsskrifter, som bliver sendt ud til medlemmer, der kommer til imellem udsendelser.
 5. PKDK har 1 side per tidsskrift til foreningsnyt, som skrives og sættes op af én fra bestyrelsen.

Bliver det gjort sådan?

Update: pkt 4 bliver ikke gjort sådan, det er Mira der eftersender. Pkt 5: Mira spørger om hun selv må sætte det op, da det vil gøre det lettere for hende.

forslag til opdatering af aftale:

 1. Heidi Durhuus, 28/11-2014
 1. 128kr/abonnent/år inkl forsendelse for 2 tidsskrifter per på 40 sider i farver
 2. PKDK står for opkrævning hos abonnenten.
 3. PKDK laver en liste fra medlemslisten i formatet Navn (fornavn mellemnavn efternavn), Adresse, Postnummer, By, Land og sender til Mira på forespørgsel (forår og efterår, lige inden tidskriftet skal sendes ud)
 4. Mira eftersender tidsskrifter til medlemmer der kommer til imellem udsendelser
 5. PKDK har 1 side per tidsskrift til foreningsnyt,  hvor en fra bestyrelsen sender tekst og billeder til Mira, og Mira laver layout.

Jeg mangler adgang til referat fra GF (tror det ligger på Dropbox), så jeg husker ikke hvad regnestykket var mht andel der går til at betale tidsskrift og hvad der så er tilbage. Dette regnestykke vil jeg gerne står på hjemmesiden (gennemsigtighed).

Det går op for mig at kontigentet dækker udgift til to tidsskrifter pr år. Så det giver ikke mening at man får “reduceret takst” ved indmeldelse sent på året og feks modtager et tidsskrift det år, så får man tre tidsskrifter på et kontingent, og det regner jeg med bliver underskud for foreningen. Så vi redesigne konceptet… feks kan nye medlemmer vælge om de ønsker tidsskrifter eftersendt eller ikke…
Vi må tage en beslutning og skrive det tydeligt på hjemmesiden, med beløb, datoer og det hele, så medlemmerne forstår.

(Jeg ser i referatet fra sidst, at der står noget om reduceret kontingent ved indmeldelse efter august, men jeg husker det som at vi besluttede at ved indmeldelse efter august varer kontingentet også for det næste år… ved nærmere eftertanke vil jeg foreslå at det rykkes til 1.september.

Vi må også beslutte en skæringsdato for eftersendelse af tidsskrift til nye medlemmer.

Jeg foreslår at forårsudgaven eftersendes frem til 1.september og efterårsudgaven fremsendes frem til 1.marts.)

Ved årsmødet blev det besluttet at forhøje kontingentet til 240 kr.

Ved bestyrelsesmødet i maj besluttede bestyrelsen at have “flydende” kontingent, dvs i marts betaler man for to måneder mindre, osv.

Bestyrelsen beslutter nu at gå tilbage på maj-beslutningen og have fast kontingentsats hele året, fordi man får to tidsskrifter uanset hvornår på året man indmelder sig.

Bestyrelsen vedtager opdatering af aftale med Mira og Esben om tidsskrift som ovenfor.

Bestyrelsen vil kontakte kursusholdere for at høre om PKDK medlemmer kan få reduceret takst. Dette tager vi op på et senere møde.

14.Foreningssiden i Permakultur tidskrift – 2 min

 

15.Forum – ? – 2 min

Ligger og venter på at en it-person mere vil tage opgaven

16.25 års jubilæum – ? – 8 min

Det besluttes at ligge det på Ærø i pinseferien d. 22.- 24. maj.

Hvad mere hvad det besluttede i LAND mødet.
Hvem samler gamle historie?

Vi læser nedenstående forslag til næste bestyrelsesmøde:

Forslag til

Den store permajubilæumsfest

Tid:  22. – 24. Maj

Sted:  Vitsøhus/Petra og Morten Dall, Søbygårdsmarksvej 3, 5985 Søby,  Ærø

Antal ? medlemmer 20-50

Fredag:        Ankomst om eftermiddagen.  Det er evt ved muligt at få rabat på færgen for en bil og 2 personer, såfremt der er to overnatninger og det ligger uden for højsæsonen, så det kunne måske være fordelagtigt at fylde biler på den anden side. Se nedenunder

Der er gratis bus på Ærø, men den kører ikke så tit i weekenden.

Hvis der er planlagt en tur rundt på øen kan det evt. arrangeres med Jesper Bus.

Forslag: 1 time med undervisning struktureret – lære hinanden at kende – World-café samtale salon

Aften – musik

Lørdag           Perma -morgenaktiviteter

Morgenmad

Rundvisning (Vurdering af stedet som LAND-center)

Generalforsamling

Frokost

Salg og bytte af permating alle/ Salg af planter

Faglighed – workshop

Fortællinger fra Permafolkene landet rundt (planlagte indslag)

Små aktiviteter

Optimistisk punkt: Morten og Petras kommentar:  Vi har helt uforpligtende spurgt vores lærere, hvoraf den ene har 25-30 års erfaring som perma-kulturist og -designer og landskabsarkitekt, om de kunne tænke sig at komme”

Permafestmiddag med festtale, perma-standup, musik og sang

Lokal musik kan arrangeres.

Ellis kan levere Rådyrsteg, økogrøntsagsdonationer?

Søndag:         Permaforeningen historisk ved Tony Andersen, få fat i  nogle af de gamle Charlotte, Judith, Christian, Poul Erik og Lisbeth

Æresgæster   Mira og Esben – for deres arbejde i foreningen med uddannelse og tidsskrift

                     Statistik på foreningen

Permaforeningens fremtid/ Idémøde – bidrag fra Cathrine  og LAND netværket

Frokost og hjemrejse

PS: Petra kan tilbyde klangmeditation

Gruppe: 70,- pr. person  klangterapi 250,- kr. pr. person

For dem der ønsker at overnatte indendørs, kan der tilbydes 15 sengepladser i 2 og 3 sengs værelser i 3 sommerhuse. Hvis det ikke slår til kan der trækkes på gode overnatningssteder, fortrinsvis i nærheden af Vitsø/Søby. Til dem, der ønsker at overnatte i telt, er der en stor græsplæne.

 1.  Færgebillet for bilister der overnatter indendørs og booker hos Morten.

Pris for bil og 2 Personer tur/retur: 500,- kr. (normalt 835,- kr.)

Yderligere personer i samme bil: 130,- kr. (normalt 199,- kr.)

Det er nødvendigt at føreren af bilen kontakter Morten med oplysninger om Registreringsnummer på bilen og navne på alle personer i bilen. Jeg udsteder derefter en voucher som føreren får tilsendt pr. mail og som fremvises på færgen.

Overnatning i vores huse

Enkeltværelse: 275,- kr.

Seng i 2 eller 3 sengsværelse: 150,- kr. Pr. person

Telt med adgang til toilet og brusbad: 50,- kr. Pr. person.

Booking af seng, enkeltværelse eller plads til telt bedes foretaget pr. mail på info@vitsoehus.dk med angivelse af navn og tlf. Nummer og evt. hvem man ønsker at dele værelse med, vi forsørger så at efterkomme efter bedste evne og mulighed.

Morten og Petra foreslår  at de køber ind til spisning alle dage.

Dvs. Fredag aften (Brød og div. pålæg),

Lørdag morgen (brød med æg, ost, marmelade, kaffe og te), frokost (brød med div. Pålæg) og aften (kraftig suppe med hjemmebagt brød) ( supplement udenfor pris samt evt Ellis’ rådyrsteg med grøntsager og kage)

Søndag morgen (brød med æg, ost, marmelade, kaffe og te). Der kan købes øl og vin til rimelige priser.

Bespisning

På nær suppen Lørdag aften som vi (Petra & Morten) står for så hjælpes alle ad (på skift) med borddækning, tilberedning og opvask.

Samlet pris: 320,00 kr. Inkl. Moms. Pr. person

17.Eventuelt – ? – 5 min

 

— Frø pop up initiativ i uge 7 og 8:
Permakultur DK back up, støtte med frø, og måske økonomisk gennem LAND center byhaven? Bestyrelsen bakker op.

— Forslag om at bestyrelsesmødet rykkes fra den 1st onsdag i måned til den anden           onsdag i måned. Dvs næste gang vi mødes er onsdag 14.januar kl 19:30.

 

— Vil foreningen støtte Kalø Økologiske Landbrugsskole i deres opråb? Heidi bakker op. PKDK vil støtte op om at styrke det økologiske islæt og få ind en permakulturel vinkel. Heidi finder ud af hvordan vi formidler støtten.

— Sara og Heidi

Vi har jo mange medlemmer i byerne, og vi mangler et mødested/aktiviteter for almindelige medlemmer; jeg synes vi skal holde en lille uformel netværks/foredragsrække i foråret – f.eks. 4 gange i et af beboerhusene i KBH (det koster kr. 150/timen for et stort mødelokale), hvis vi kan lokke nogen ud for et par flasker “perma”vin (eller planter…..)

Hvad synes I om det? Jeg vil gerne står for det/være tovholder og finde oplægsholdere.

Jeg tænker umiddelbart på følgende emner, men der kunne være andre.

– akkumulatorplanter og N-fixerende træer

– mychorriza

– vilde bestøvere

– permakultur i byområder

En anden ide er studiegrupper – selvorganiseret med et par enkelte mødegange.

Hvis det kan være rimelig selvbærende er det fint, feks med selvbetaling. Kurt indstiller at foreningen kan stille som garant for underskud ved sådanne arrangementer. Vi tager den op til næste møde og evaluerer.

18.Næste møde

14 januar, 19:30

Velkommen til foreningen Permakultur Danmarks hjemmeside!