Bestyrelsesmøde 01.10.2015

Referat 01. Oct. 2015
Til stede: Candela, Heidi, Jens, Ellis, Cathrine Ordstyrer: Heidi Referent: Jens Referat godkendt: Ja
Set kryds i
emner der skal
bringes til
dagsorden
Storedatter
Gruppe
Opgave
beskrivelse
Hvem er
ansvarlig
for opgaven?
Er det færdigt? Hvor langt i
processen?
Næste skridt Medlemmer Punktets afvikling Links
Moderpleje Christina, Ellis, Candela, (Morten)
x Medlemspleje Konstitueret
Punkt på dagsorden:
Korresponderer med medlem fra Jylland (bor 15 min fra LAND center), som oplever foreningen er lukket om sig selv og at foreningen lægger op til at det skal koste penge at lære om/opleve permakultu
Heidi Orientere modergruppen om hvordan et medlem oplever foreningen Noget udvalg der vil arbejde videre med dette punkt? Lokale netværk vil se på strategier. Alternativ økonomi kan se på pengedelen. Skille imellem certificeret og ikke certificeret permakultur? (evt skrive i handlingsplanen). Et udvalg noteret flere perspektiver så fremlægge til et store modergruppe møde som forslag Heidi, Ellis, Jens Vi har haft en længere diskussion, omhandlende PDC’ens rolle, om man kan gøre det lettere/billigere at tage PDC, om man kan have en perma-spire-graduering eller andre “grader af permakulturist” og kursusholderes økonomi. Vi nedsætter et udvalg, indtil videre bestående af Candela, Heidi og Jens (andre inviteres pr. mail), der skal undersøge følgende punkter: -PDC’ens rolle -Kursusholderes økonomi -Alternative finasieringsmuligheder -Hvordan permakultur som begreb kan åbnes op og udbredes, “mobiliseres”
x Bliv aktiv Konstitueret
Punkt på
dagsordenen: Opgave at holde kontakt til kursusholdere og LAND-centre
Punkt 2: Kultur ved brug af frivillige til opgaver
Hvad går denne opgave ud på? Er den vores? Grete, Jens, Heidi, Ellis, Candela, Sofie Opgaven med at holde kontakt til kursusholdere og LAND-centre overgår til LAND-gruppen. Bliv Aktiv-gruppen ved at det er muligt at kontakte LAND-gruppen eller -centre hvis der bliver kræfter til at lave sociale arrangementer o.a. på LAND-centre skabelon
Økonomi Kurt, Morten
x It Konstitueret Heidi, Jens
PR Konstitueret Klar til at gå i gang. Hver enkelt tovhodler går i gang med deres respektive tildelte opgaver. Cathrine, Grete, Christina, Jens, Ellis
Undervisning Cathrine, Grete, Kurt, Morten Punktet springes over. Gruppen har ikke mødtes – Grete har vist lavet en del arbejde
x Fundraising EVS – Europæiske frivillige Cathrine Cathrine, Kurt, Grete Som “alternativ økonomi-punkt”: Der er en europæisk fond, hvor man kan få tildelt europæiske frivillige. Cathrine har søgt fonden. Det ser ud til vi får den. Der er lagt op til at det bliver på LAND-centrene at de frivillige kommer til at arbejde (og bo). Byhaven 2200 vil gerne have en frivillig. Vi søger frivillige som kan være her mellem 3 og 12 måneder. Vi får, som organisation 4500 kr. pr. måned til transport, kost og logi og andre nødvendigheder. Vi ansøger også om at få lov at sende frivillige ud, dvs. medlemmer kan sendes ud (fx. til England) som frivillige herfra.
x LAND LAND og Bliv Aktiv P stempel Candela, Jens Cathrine, Grete,
LAND rådgivere: Candela, Kurt, Anne, Karoline, Annette, Birgit,
Cecil, Ellis
“LAND og bliv aktiv” er behandlet under bliv aktiv. P-stempel-punktet handler om tanken om at skabe et permakulturmærke som man kan sætte på salgsvarer. Om stemplet skulle være inkluderende og “åbent” eller kræver en “certificering” er op til diskussion. Det er blevet foreslået at kalde det et LAND-mærke, dvs. at produktet er produceret på et LAND-center eller en LAND-spire. Heidi foreslår at bruge Creative Commons-licensen. At undersøge mulighederne nærmere hører under Alternativ Økonomi. Diskussionen hører sammen med den tidligere diskussion om den længerevarende strategi og “åbning” eller “lukning” af permakultur.
Permablitz Morten, Sofie,
Charlotte
Det fælles bedste Ellis, Cathrine, Candela
Kom godt igang Morten, Christina
Alternativ økonomi Candela, Heidi, Jens
x Lokale netværk Punkt: Strategi for stimulering af dannelse af nye netværk Cathrine, Ellis, Kurt, Jens Kurt og Jens skriver en strategi for stimulering af dannelse af nye lokale netværk. Alle andre er velkomne til at arbejde med, der inviteres pr. mail. Opgaven kommer forøvrigt i jobbanken. Det ville være meget givtigt med inputs fra menige medlemmer, derfor ville det være fedt med inddragelse af menige medlemmer (gennem blandt andet dragon dreaming).
Nationale netværk
Internationale projekter Cathrine, Kurt, Candela Cathrine: Kurt, Anne Molony og en sidste tager til Gotland og hører om det baltiske samarbejde om økolandsbyer og skovlandbrug.
x Forskning Kommentere på udvikling Candela, Heidi Candela fortæller at der er en masse forskning igang. Selv er hun involveret i forskning i skovhaver. Det er meget vigtigt at vi fortsætter at ansøge Veluxfonden og andre. Det kunne være relevant at involvere LAND-centre og aktive medlemmer i forskning.
Eventuelt Moderpleje Sociocrati Der bliver en sociokratiworkshop (advanceret niveau) i november. Vi samarbejder med Camilla Nielsen Englyst fra LØS om at lave det. Men det ligger samtidigt med Ananda Gaoriis lignende kursus. Derfor udskydes det måske. Les Moore kan desværre ikke undervise på højt nok niveau. Han kan ikke opfylde vores nuværende behov. Det skal vi meddele ham meget snart! Måske ender det med at blive et basic introduktionskursus alligevel 🙂

 

Velkommen til foreningen Permakultur Danmarks hjemmeside!