Bestyrelsesmøde 8.4.2013

Tilstede: Henning, Lisbet, Martin, Cathrine, Annette

Ikke til stede: Esben, Karoline

 1. Valg af mødeleder: Henning og referent: Annette
 2. Indkomne forslag: Facebook siden: Den danske side bevares som reklamesøjle, med info om foreningen og med henvisning til permakultur-danmark.dk/.
 3. Leonardo: Der er blevet holdt møde i Portugal i marts, med over 50 deltagere og god netværksstemning. Emnerne var organisationsmodellen samt en Wikipedia. Wikipediaen er stadig under opbygning og forventes klar i løbet af det kommende år. Budgettet ser godt ud, der er stadig ca. halvdelen af det bevilgede beløb tilbage. Næste møde er i maj. Gruppen modtager gerne tilgængeligt undervisningsmateriale.
 4. Nordisk møde: Nordisk Årsskrift er forsinket i sin udgivelse, og svenskerne og nordmændende mangler derfor kalenderoplysninger om Nordisk møde d. 20.-22. sept. på Friland. Styrelserne i Sverige og Norge modtager besked om mødedatoerne og at detaljer følger.
 5. Bestyrelsesmail: Der er usikkerhed om hvorvidt bestyrelsesmail-listen er komplet. Vil Karoline tjekke at listen er ført ajour?
 6. ”Mere liv i haven” PØ festival 26. okt: Henning, Martin og Annette arbejder på deltagelse i festivalen. Martin foreslår deltagelse i Havedag i Køge d. 4. maj. Martin undersøger mulighederne i det Grønne Hus, Annette kan deltage i et evt. arrangement.
 7. Evt.
 • Tycho & Karolines havekursus er kommet godt fra start med 8 deltagere.
 • Cathrine har undervist på kurser på Ananda Marga. Der er planer om flere Permakulturkurser på stedet.
 • Henning er blevet kontaktet af Tony A. vedr. samarbejde om den økologiske drift af Karise Permatopia.
 • Permakulturister på Bornholm har i stigende grad samarbejde med de lokale økologer.
 • Cathrine tager til England på ”jobshadowing” i Permakulturforeningen dér.
 • Cathrine er også inviteret til at undervise i Moldova til sommer.
 • Hennings matrix-projekt har flere aktive grupper – der er både interesse og aktivitet, bl. a. i Skjoldungelandet, kommunens køkkener, grøntsagsproduktions- og logisktikgrupper.

Annette udsender en Doodle om kommende bestyrelsesmøde.

Velkommen til foreningen Permakultur Danmarks hjemmeside!