Bestyrelsesmøde 8.1.2013

Tilstede: Henning, Karoline, Cathrine, Annette

 • Valg af mødeleder: Henning og referent: Annette
 • Status på tilgængelighed af ”Levende frugtbar jord, helse og livsmiljø”. Skriftet vil efter ønske fra forfatterne ikke blive tilgængeligt på internettet. En del af materialet ligger på medfølgende CDer, og det ser forfatterne gerne delt mellem interesserede, men ikke online på internettet.
 • Hjemmesiden
  • Arkiv:

”Vedtægter” omdøbes til ”Foreningen”, og her kan lægges referater mm, som omhandler foreningen. Der linkes til referaterne fra ”Kategorier – bestyrelse og generalforsamling”. –og det lægges op som nyhed, så det figurerer på forsiden.

 • Automatteksten ved henvendelser til bestyrelsesmail, skal rettes fra ”Nu virker det…”
 • Nyhedsbrevet – skal det være tilgængeligt for alle interesserede? Et bredt tilgængeligt nyhedsbrev vil måske kunne tiltrække og oplyse flere. Overvejes til næste møde.
 • Og/eller er det en mulighed at inkludere abonnement på Permakultur Tidsskriftet i PKDK medlemskabet? Karoline laver et oplæg bestyrelsen kan drøfte, inden invitation til et møde med Mira og Esben.
 • Karoline efterlyser materiale til vinterens nyhedsbrev – og evt. en fast opdatering om projektet i Indien.
 • Bestyrelsen mindes om at sende en lille fortælling om sig selv – inkl. foto – til Karoline, så det kan komme på hjemmesiden.
 • Netværksmødet d. 6. januar på Friland med PØ, LØS, LØB og PKDK
  • Netværket mødtes til rundtur på Friland og så på den nærliggende økologiske gård, som kunne være rammen om fremtidigt kursus- og netværksarbejde. Netværket drøftede også mulighed for bl.a. fælles kalender, bibliotek og årsmøder.
  • Et 6-ugers bæredygtighedskursus for arbejdsløse er under udarbejdelse.
  • Der blev udarbejdet et brev til Folketinget, som opsummerer hvad PØ, LØB, LØS og PKDK kan tilbyde. Det foreslås at foreningernes logo sættes ind på et samlet dokument, frem for at hver forening sender det samme dokument på hver sit brevpapir. Det undersøges også om PKDK-folderen og de øvrige foreningers eventuelle foldere kan komme med sammen med brevet.
  • Mulighed for fælles årsmøder med LØS, LØB, PØ og PKDK d. 4-6. april 2014, evt. på Marvärket eller Vestjyllands Højskole. Hvis årsmødet også omfatter generalforsamlinger, skal generalforsamlingerne holdes forskudt, da der er medlemsoverlap. En dato lidt senere på året – f.eks. maj – ville lette presset på de, der har meget administrationsarbejde om foråret, men samtidig være upraktisk for havefolk.

Der foreslås et evt. møde mellem bestyrelserne af foreningerne, for at planlægge og lære hinanden at kende.

 • Evt.
  • Tid og sted for PKDK Generalforsamling: 15. juni på Sjælland. Udmeldes på hjemmesiden, i nyhedsbrevet og på Groupcare. (Dato offentliggøres senest 15. april, indkaldes senest 25. maj, forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 11. maj)
  • Leonardo trænernetværket: næste møde er i Portugal. Flere detaljer om Leonardopartnerskabet i nyhedsbrevet.
  • Næste bestyrelsesmøde afholdes 15. feb. i forbindelse med diplomlaugsmødet hos Henning. Detaljer og tidspunkt følger.

Velkommen til foreningen Permakultur Danmarks hjemmeside!