Bestyrelsesmøde 7.1.2014

Til stede: Henning, Cathrine, Rune, Annette

Ikke til stede: Martin, Karoline

1.  Valg af mødeleder: Henning & referent: Annette

2.   Leonardo (fast pkt. på dagsordenen) Er omdøbt til EPT – se pkt.

3.  Bestyrelsesvalg 2014

 • Henning og Annette genopstiller ikke, og Lisbet er udtrådt.
 • Ved omtale af GF på hjemmesiden, kan der opfordres til at involvere sig i bestyrelsen.
 • Derudover kontaktes kendte emner, bl. a. de unge der deltog på Nordisk Møde.

4.  Tilbagemelding om PDC fra nye medlemmer:

 • Cathrine har sendt link ud til et Google doc. med resultaterne af LAND spørgeskemaet, hvoraf svar om PDC og andre kurser fremgår.

5.  LAND projektet: (fast punkt på dagsordenen)

 • Cathrine vil gerne have spørgsmålet fra sidste bestyrelsesmøde taget op igen:

”Hvor langt strækker Cathrines mandat til at beslutte branding for LAND?”

Cathrine er ansvarlig for projektets budget, og kan inden for projektets rammer træffe økonomiske beslutninger. Større beløb vendes med bestyrelsen, evt. pr. mail hvis det er akut, lige som sparring i øvrigt kan efterlyses pr. mail. Bestyrelsen ajourføres med udgifterne til hvert bestyrelsesmøde.

 • Første møde afholdt 21. november med deltagelse af omkring 18 interesserede. LAND projektideen blev præsenteret. Der blev identificeret 4 grupper: Rådgivere, potentielle LAND centre, potentielle LAND startere og andre interesserede feedback og interesse fra alle grupper.
 • Branding af LAND:

Bestyrelsen udpegede det foretrukne logo ud fra tre forslag, som værende det mest harmoniske og praktiskt anvendelige. Logoet lægger sig tæt op af det engelske logo, så der tegner sig en fælles, international profil. Den engelske LAND organisation er indforstået med genbrugen af det grafiske udtryk, og det forlyder fra Cathrine at de er begejstrede (selvfølgelig!:)) over det spirende, danske LAND.  Smukt logo, se selv!:

 • Louise Cartwright er inviteret til at lave en workshop i Dk, som kan være med til at uddanne LAND-rådgivere og evaluere nogle eksempelprojekter i Dk, som kan tænkes at blive LAND centre eller LAND startere. Hun er LAND koordinator gennem fire år i England. Cathrine er midt i forhandlingerne om hvornår og hvor meget og hvorhenne osv.

28./2 – 2./3. undersøges som mulig dato for afholdelse af workshoppen.

Der er projektmidler til selve kursusafholdelsen men ikke til Louises transport. Cathrine undersøger hvad deltagerbetalingen for workshoppen skal være. Bestyrelsen drøfter indeværende års budget og fordelingen af de begrænsede midler ved næste møde.

 • Tony har overfor Cathrine udtrykt nogen interesse for projektet, men Cathrine har endnu ikke hørt mere konkret fra ham.
 • Et LAND møde i Jylland er under opsejling for at give folk på den side af vandet en chance for at være med.
 • Cat. arbejder på ansøgningsprocedurer for LAND. Snart klar.
 • Cat. tager til Berlin 17-20 januar for at snakke om et pan-Europæisk LAND.

6.  Årsmøde på Samsø:

 • Forberedelserne kører på livet løs. Der kommer snart pressemeddelelse mv. budgettet skal godkendes af foreningerne. Der kommer et opdateret budget i næste uge. Opfordring til at skrive i div. relevante netværk. “Grønt topmøde” kalder nogle det 🙂

Cathrine undersøger muligheder for fundraising. Merkur Bank og Lottomidler foreslås.

7.  EPT møde i maj:

 • Forberedelserne er gået i stå, men der kommer nok gang i den igen nu i januar. Der er mulighed for at lave aktiviteter i tilknytning til EPT – for eksempel et nordisk diplom process møde, teacher training eller design workshop. Cat. har haft kontakt med nordmændene som godt kunne tænke sig et diplommøde. Cat. har også kontakt med en englænder, Peter Cow, som har været med til at definere de engelske og portugisiske diplomsystemer. Der er flere muligheder for støtte.

8.  Diplomprocessgruppen:

 • Maria i Sverige har samlet tråden op omkring diplomfornyelsesprocessen. Der er blevet lavet en Googlegruppe med dem som meldte sig på til Nordisk møde og processen genoptages snart.

9.  IPC11 Cuba:

10.  Budget

 • Der afsættes op til 5000 kr til årsmøde og nordisk møde tilsammen. PKDK kan derfor sandsynligvis bidrage med 2500 kr. til fællesårsmødet 2014.
 • Bestyrelsen bedes se på budgettet inden næste møde.

11.  Permakultur tidsskriftet

 • Der skal vedtages en arbejdsstruktur for den nye proces, nu hvor samarbejdet mellem PKDK og PK Tidsskriftet er etableret. Uddybes på næste møde.

12.  Evt.

 • Der foreslås en blog på hjemmesiden, hvor medlemmer kan drøfte Permakultur. Punktet tages op på næste møde.

Næste møde: 19:30 d. 11.feb. på Skype.

Velkommen til foreningen Permakultur Danmarks hjemmeside!