Bestyrelsesmøde 31.5.2013

Tilstede: Henning, Cathrine, Karoline, Lisbet, Annette

Ikke til stede: Martin, Esben

 1. Valg af mødeleder: Henning og referent: Annette
 2. Indkomne forslag
 3. Nordisk Møde: Kan ikke holdes i Ravnen på Friland, måske forsamlingshuset i nærheden af Friland kan bruges. Karoline og Cathrine booker forsamlingshuset.
  • Der er så vidt vides ingen diplomansøgere, så der er tid til faglige indspark om f. eks. Frilands udvikling, aktiviteter på Friland (byggeri eller andet) eller af folk udefra, der arbejder med bæredygtighed på forskellig vis.
  • Prisoverslag og overnatningsmuligheder følger med invitationen.
 4. GF:
  • Der er indkaldt rettidigt via Groupcare, Nyhedsbrevet og på hjemmesiden.
  • Visionsproces: fortsættes fra sidste år.
  • Medlemsundersøgelsen præsenteres på GF.
  • LAND: ville være dejligt at få en form for LAND til Danmark eller Norden, hvis der er interesse fra landene. GF og medlemsundersøgelsen kan være med til at afklare om der er tilslutning til et dansk LAND-projekt. Cathrine afholder oplæg om LAND ved GF og Andy Goldring kan deltage on-line.
  • Henning holder evt. oplæg om planer for Henning og Lieskes sted.
  • Henning og Karoline er på valg.
  • Regnskabet er ved at være klar til gennemsyn op til GF.
  • GF afholdes kl. 11:00, derefter frokost og øvrige aktiviteter. Ankomst mellem 10:30 og 11:00.
 5. LAND: der er brug for at der søges midler til honorar, når der ydes støtte til LAND opbygning. Cathrine og Henning drøfter mulighederne for den økonomiske konstruktion.
 6. Cuba deltagelse: 29. nov-3. dec. Cathrine overvejer at deltage, samt yderligere et PKDK medlem.
 7. Permakultur hos Chriss Hedeager ved Ølgod: Chriss Hedeager og Kim Frost Zaar har henvendt sig for at høre om det er muligt at der afholdes et certifikatkursus i forbindelse med deres etablering af et permakultur sted ved Ølgod. Det besluttes at de er velkomne til at kontakte Karoline og Cathrine vedr. et introkursus, og/eller at deltage i et af de allerede eksisterende certifikatkurser.
 8. SUSTAIN.FEST.CPH – september 2013. PKDK har modtaget en invitation fra Eivind og Eskild Dahl til deltagelse i en bæredygtighedsfestival. Der er usikkerhed om arrangementets definition af bæredygtighed – Henning skriver til dem og beder om et mere detaljeret program, så vi kan tage stilling til eventuel deltagelse.
 9. Evt.

Næste møde: 13. juni kl. 19:30 via Skype, primært vedr. GF forberedelse.

Velkommen til foreningen Permakultur Danmarks hjemmeside!