Bestyrelsesmøde 3.7.2013

Til stede: Henning, Cathrine, Karoline, Rune, Annette

Ikke til stede: Martin, Lisbet

  1. Valg af mødeleder: Henning og referent: Annette
  2. Indkomne forslag
  3. Leonardo (fast pkt. på dagsordenen)

Næste møde i Barcelona slut september. På Friland maj 2014 – Cathrine efterlyser frivillige til at hjælpe til. Der laves reklame for mødet på hjemmesiden.

4. LAND (fast pkt. på dagsordenen)

Cathrine skriver ansøgning til Grønne Ildsjæle, med henblik på at starte LAND organisationen.

5. Nyhedsbrev

Nyhedsbrevet er på trapperne. Henning sender medlemsliste til Karoline, så nyhedsbrevet kan sendes ud til samtlige medlemmer, og til sidste års medlemmer, med påmindelse om muligheden for at forny medlemskab.

6. Kontingent RCE – skal vi være medlem?

Cathrine forhører sig om PKDK kan få nedsat kontingent, som ellers er på 1000,-. Faktura sendes til PKDK. Rune vil gerne deltage i RCE møder.

7. Feldballe Friskole til NM

Cathrine søger stadig efter mere hyggelige lokaler til NM d. 20.-22. september, ellers er Feldballe Friskole booket for 1000,-. Der findes flere lokale overnatningsmuligheder på vandrehjem mm., eller gratis i eget telt. Overnatning er for egen regning. Deltagelse i mødet koster 500,-, som dækker mødet og forplejning.

Transportvejledning ang. færgeforbindelser mm. følger med invitationen. Cathrine og Karoline udarbejder et dokument til transportkoordination.

Hjælpende hænder er velkomne. 🙂

8. Evt.

Henning er blevet kontaktet af Karise Permatopia, ang. økologirådgivning.

Første forløb af Lejre Matrix er gået godt. 🙂

Næste møde: 6. august 19:30 på Skype.

Velkommen til foreningen Permakultur Danmarks hjemmeside!