Bestyrelsesmøde 18.9.2012

Tilstede: Henning, Lisbet, Cathrine, Annette

1. Valg af mødeleder og referent :

Henning valgt som mødeleder, Annette valgt som referent.

2. Nyt fra diplomlauget:

Der er afholdt møde i diplomlauget med deltagelse af Henning H., Cathrine D. og Tony A. samt Tycho H., Karoline N. A. og Anne Moloney på Skype. Der er etableret samarbejde mellem diplomaspiranter og vejledere, Henning har Poul Erik P. som førstevejleder, de øvrige har Tony A. som førstevejleder.

Forventninger til design: Tony ønsker regenerativt design.

Der afholdes så vidt muligt f2f møder på designstederne, så alle medlemmer af diplomlauget ser lokaliteterne og kender forholdene. Der afholdes møder hver 6. – 8. uge. Næste møde er på Friland, dato endnu ikke fastslået, men sandsynligvis d. 13 oktober. Deltagerne oplevede en positiv stemning på mødet. Der er kontakt med svenskerne om diplomprocessen, emnet tages op på Nordisk møde i den kommende weekend. Der savnes i Norden yderligere klarhed om hvad diplomprocessen indebærer.

3. Møde m. Tony om projektet på Vestbredden:

Jf. vores vedtægter vil vi gerne støtte permakulturprojekter uanset lokalitet, såfremt vedtægterne tillader det og det på ingen måde sætter PKDK i fare. Tony ønsker tilknytning fra Permakultuk Norge, PKDK, og en palæstinensisk organisation. PKDK er inviteret til at deltage i en gruppe der skal udarbejde mere detaljerede beskrivelser af projektet. Lisbeth og Henning udarbejder en støtteerklæring fra PKDK til projektet som formulerer principiel støtte, i overensstemmelse med PKKs vedtægter.

4. Stemningsrapport fra Nordisk Permakulturfestival 2012.

Begejstring! Danske deltagere kom opladede og inspirerede hjem. Mange og varierede workshops.

5. Kommentarer til WordPress hjemmesiden.

En velkommen fornyelse af den gamle hjemmeside. Der efterlyses opdatering og en indføring i hvordan man lægger nyt op, f. eks. en guide. Billederne fungerer ikke helt endnu. Hjælp fra Christian efterlyses. Henning tager kontakt til Christian.

6. Nyt fra markedsgruppen:

Foreningen har hidtil haft indtægter fra

 • kontingenter
 • salg af årsskrifter
 • certifikatkursusmidler er tidligere gået til PKDK, men går nu til rejsefonden
 • Poul Erik & Hennings kursusaktivitet i Gotland
 • introkurser i Dk
 • ved projektarbejde kan der være midler som kan gå til foreningens aktiviteter
 • øvrig fundraising er en mulighed

Annette starter en liste over markeder som kunne være interessante at deltage i, på Google docs, så bestyrelsesmedlemmer kan tilføje ideer.

7. Brevpapir: brevpapiret er ikke videreudviklet, Cathrine foreslår tema der stemmer overnes med folderen.
8. Medlemsundersøgelsen v. Karoline. Udskydes

9. Hvordan skal vi bruge de sociale medier, hvis vi skal? Udskydes

10. Andy Goldrings besøg

Cathrine taler med Andy om evt at holde oplæg samtidig med diplomlaugmødet på Friland

11. Evt.

 • Leonardobudget er godkendt. Møde i Leonardoprojektet i Kbh. i næste uge. Cathrine deltager.
 • Der var ikke ressourcer blandt bestyrelsesmedlemmer til at deltage i Ditlev Nissens invitation.
 • Nordisk Møde: en pæn delegation deltager fra Dk. J
 • Næste års Nordisk Møde er i Dk, forslag til lokaliteter: Friland, Svanholm, flere forslag og tilbagemelding fra Friland inden Nordisk Møde.
 • Lisbet: tager til Indien til januar. Projektet går godt men ikke så hurtigt som håbet, blandt andet på grund af manglende monsun. Der arbejdes pt med planteskoleetablering.
 • Referat af bestyrelsesmøder lægges på Groupcare efter bestyrelsens godkendelse.

Næste møde lørdag d. 13., hvis datoen kan bekræftes med diplomlauget og koordineres med Friland. Deltagelse også mulig på Skype.

Velkommen til foreningen Permakultur Danmarks hjemmeside!