Bestyrelsesmøde 17.7.2012

Deltagere: Annette, Martin, Karoline, Lisbet, Henning og Cathrine. Esben er på ferie.

Punkter, som blev behandlet. Alt med kursiv er referentens noter.

 1. Hjemmesiden – hvordan sikrer vi at den bliver opdateret?
  1. a.      Der arbejdes på at lave en ny hjemmeside i WordPress. Så kan alle i bestyrelsen gå ind og sætte nyheder mm. på hjemmesiden. Afventer at den ny side bliver præsenteret.
 1. Leonardo partnerskab – hvem vil være med? Første møde i Kassel 5-7 august, andet møde på Sardinien i oktober, tredje møde i Portugal vinter 2013. Der er til 12 mobiliteter, dvs godt 1000 Euro per rejse. Betaling fra Leonardo sker i to rater til oplyst kontonummer: først 70% i 2012 og ved afslutning de resterende 30% af 12.500 Euro. Der er et møde med Leonardo efter sommerferien, hvor der kommer mere information.
  1. a.      Cathrine gentog ovenstående. Hun kører til Kassel d. 30/7 i fald nogen vil kører med.
 1. RCE-netværket – Uddannelse for Bæredygtig Udvikling – UBU: Noget gik skævt, så vi er ikke medlemmer endnu – det bliver taget op på deres næste møde. De søger om en runde mere. Hvis alt går vel, kan vi få støtte til at uddanne i permakultur.
  1. a.      Venter til næste møde
 1. Bestyrelsen konstituerer sig
  1. a.      Skete delvis i det efterfølgende – Arbejdsdeling
 1. 5.       Næste møde: 14/8 2012 kl. 19.30. Varighed max. 1 time
 1. 6.       Martin starter et Google.com forum til hjernestorm i f.eks. n. mødes dagsorden.
 1. Tony Andersens projekt på Vestbredden.
  1. a.      Tages op på næste møde – Henning rundsender Tony Andersens henvendelse
 1. Drøftelse af arbejdsopgaverne, bl.a. jvf. tidligere mail hvor vi bød ind på opgaver.
  1. a.      Blev delvist gennemgået. Skabelonen er den mail, som Karoline udsendte

Arbejdsdeling:

 • Indkaldelse til møder/GF: Ansvarspersonen sørger for at formalie er i orden. Deadlines overholdes i forhold til vores vedtægter.
  • Cathrine og evt. Martin
 • Post/emails: Vi modtager via hjemmesidens kontaktformular og groupcare jævnligt henvendelser fra folk i nær og fjern. Alt fra wwoof’ere til lokale aktørgrupper.
  • Cathrine koordinere og sikrer at der bliver svaret. Svar bedes rundsendt til bestyrelsen@permakultur-danmark.dk. Så er ingen i tvivl om at der er og hvad der er svaret.
 • Fundraising: Som omtalt under GF er her et kæmpe potentiale for nye projekter og øget foreningsliv. Vi skal bruge en person, der med snilde og præcision – og motivation- har lyst til at søge fonde mv. om støtte til foreningen. Måske skal vi benytte os af allerede eksisterende lister over potentielle fonde, så vi i tilfælde af nye initiativer har let ved at søge?
  • Karoline og Cathrine
  • Henning vil lave en oversigt over hvor PKDK har fået midler fra arrangementer og hvilke muligheder der ellers er.
 • Kasserer-tjans: Varetager vores økonomi og budget.
  • Henning med bistand fra Lisbet
 • Nyhedsbrev: Nyhedsbrevet udsendes d. 21. hver tredie måned. Det er bestyrelsens opgave at få informeret medlemmer om de initiativer og projekter som vi har – eller kender til. Indlæg kan være diverse. Hermed opfordring til at sende indlæg til mig nu!! 🙂
  • Karoline
 • Netværk: Vi har mulighed for at fremstå stærkere som forening, hvis vi bliver aktører i de netværk som findes. Kirsten Gamst repræsenterer af egen vilje foreningen i GNBO (Græsrøddernes Netværk for Bæredygtig Omstilling). Yderligere er UBU oplagt at blive engageret i. Nøglepersonen fra bestyrelsen skal koordinere netværkskontakterne, arrangere og koordinere deltagelse til netværks-events og begivenheder. Det behøver ikke nødvendigvis være nøglepersonen, der altid deltager, blot vi bliver repræsenteret.
 • International udveksling: Leonardo Partnerskabet åbner muligheden for at vores medlemmer dygtiggøre sig som undervisere. Opgaven her er at holde kontakten til partnerskabsgruppen
  • Cathrine
 • Internationale projekter: Aranya projektet i Indien.
  • Lisbet
 • Folder: Vi skal have trykt info folder om PK DK. Cathrine og Karoline har allerede undersøgt mulighederne. Der er her brug for en person, der får folderen realiseret.
  • Karoline og Cathrine
  • Trykkeri i Holbæk kan trykke 1.000 eksemplarer til 2.500 kr + moms
 • PR: Jeg mener, at vi snildt kan blande os mere i offentlig debat o.lign., komme med udtagelser, sørge for flere PK artikler i magasiner og ugeblade. Vi skal bruge en person, der har interesse i at koordinere vores indlæg, så vi som forening får et ansigt ud ad til.
  • Næste møde
 • Email-liste: Vores emaillister skal holdes ajour. Bl.a. skal bestyrelseslisten opdateres. Vores medlemmer skal vide, hvem der er med på groupcare-listen. Den ansvarlige får til opgave at få løst mysteriet om vores emailliste, hvordan redigerer vi den? Hvordan kan vi bruge email-listen bedst muligt uden at spam’e folk?
 • Hjemmeside: Vores hjemmeside er vores ansigt nummer ét til verden. Den skal holdes opdateret, være interessant at åbne fra uge til uge. Johannes har hidtil varetaget hjemmesiden. Jeg er fortaler for, at vi får yderligere en person indover, som har tid og lyst til at hjælpe til, da Johannes har travlt. Christian har vist interesse i at få den op at gøre med flere grafiske indslag og et nyt layout. Det er bestyrelsensopgave at sende ham indlæg, referater, billeder, nyheder mm. mm. der skal lægges på siden. Christian vil så herefter gøre det. Der skal fra bestyrelsen være en ansvarlig person, som er i tæt dialog med Christian og som i sidste ende sørger for at vi får hjemmesiden shinet up.
  • Karoline
 • Stande & markeder: Jeg tror vi vil gøre klogt i at få dannet os et overblik over potentielle markeder i hele Danmark, som vi med fordel kan deltage på med en lille mobil stand (m. blade, foldere og evt. bøger). Dernæst kan vi engagere medlemmer til at deltage og være vores ansigt ud ad til.
  • Venter til næste møde

En række andre ting er værd at overveje:

 • Permakultur-rundrejse Besøg til relevante og spændende permakultursteder i Europa/England/Skandinavien for inspiration og indleven for medlemmer og interesserede
 • Introkurser til danske kommuner eks. til Vej & Park. Opgaven kunne være at lave et pilotprojekt med en kommune og et udvalgt grønt areal tæt på en skole el.lign. En arbejdsgruppe kunne igangsætte og udarbejde undervisningsmateriale… Mere herom på et møde! Men eet er sikkert. Tiden er i vores favour! Kommunerne vil gerne fremstå visionære og grønne.

Velkommen til foreningen Permakultur Danmarks hjemmeside!