Bestyrelsesmøde 16. oktober 2013

Bestyrelsesmøde 16. oktober 2013 via Skype

Tilstede: Henning, Rune, Martin, Cathrine & Karoline

Afbud: Lisbet & Annette

Næste mødedato: 13. november 2013 kl. 19.30 via Skype.

Dagsorden:

 1. 1.       Valg af ordstyrer & referent
 2. 2.       Meddelelser
 3. 3.       Nordisk Permakultur Træf
 4. 4.       LAND
 5. 5.       Agroforestry seminar
 6. 6.       Festival: Mere Liv i Haven på Makværket
 7. 7.       Hjemmesiden
 8. 8.       Nyhedsbrev
 9. 9.       Leonardo nyt (EPT)
 10. 10.   Velkomstpakker
 11. 11.   Evt.

1. Ordstyrer: Henning Referent: Karoline

2. Ingen meddelelser der ikke tages under de enkelte punkter.

3. Nordisk Permakultur Træf 2013 på Friland var en stor succes! Tak til primus motor arrangøreren og folkene bag scenen. Cathrine har samlet de skrevne referater fra træffet til et samlet dokument, som bl.a. indeholder en tabel over bestyrelsesmedlemmernes opgaver. Vi udfyldte tabellen sammen – også de opgaver som Lisbet og Annette menes at have.

Lisbet & Annette: Vær sød at tjekke om I er tilfredse…

Referatet udsendes af Cathrine til alle deltagere. Den videre distribution i netværket (eks. mailinglister), står de enkelte lande selv for.

Cathrine: Udsender referat

3.a Budgettet for træffet er endnu ikke afsluttet, da der fortsat mangler nogle regninger fra bl.a. leje af Ravnen og rundvisning.

3.b På Nordisk Træf blev det besluttet at det stadigt manglende Årsskrift skal udsendes snarest muligt. Karoline fik opgaven at redigere og sammensætte årsskriftet og sende det til trykkeriet. Karoline spørger om et referat fra dette års træf ikke bør inkluderes.

 Karoline: Skriver til Norge og Sverige for at høre om de er OK med det.

Henning: Kontakter Kicki for at høre om årsskriftet kan afhentes fra forlag, eller hvilke muligheder vi har.

4. Der er givet tilsagt om støtte til LAND projektet!! (Godt gået Cat!). Cathrine har udsendt spørgeskema til foreningens medlemmer. Pt. har 21 svaret, men flere forventes efter en reminder udsendes. Generelt er det ønskeligt at hjemmesiden kan bruges til mere info og et interaktivt kort.

Praktisk Økologi har været særligt positive overfor LAND muligheden og vil gerne åbne muligheden for at vi brander via deres mange hjemmesider.  Rune: Oplagt idé – lad os bruge PØ så meget som muligt. Henning: Fint med PØ støtte, men lad os huske at det er PK DK. Co-branding er vigtigt. Generelt er vi enige om, at vi skal huske hvem vi er, men at der ikke er nogen grund til at genopfinde hjulet, når PØ vil hjælpe til.

Cathrine, Henning, Martin & Annette: Taler med Trine Krebs om PØ mulighederne d. 26. okt. til Mere Liv i Haven festivallen på Makværket.

Henning & Cathrine: Udfylder og indsender papirer, så penge kan modtages.

5. D. 26. september deltog Annette og Karoline på en temadag om Agroforestry med Jo Smith fra Elm Farm Research Centre. Jo fortalte om de engelske erfaringer med skovlandbrug og der blev lavet små designopgaver på nogle af deltagernes ejendomme. Vi besøgte Troldgaarden ved Skanderborg, der er et glimrende eksempel på en nystartet agroforestry gård, hvor dyrehold, frugt og grøntsagsproduktion er integreret. Måske et oplagt besøgssted til Leonardo mødet i maj 2014?? Dagen blev arrangeret af Pernille Plantener for Dyrenes Beskyttelse.

6. Mere Liv i Haven festival på Makværket d. 26. oktober. Henning, Annette, Cathrine og Martin deltager. Arrangør: Praktisk Økologi.

7. Hjemmesiden vil gerne have daglig eller min. ugentlig tjek for at sikre at kommentarer etc. besvares, siderne opdateres og stedet er ”levende”. Der mangler fortsat at blive kigget på links.

LAND og Leonardo (EPT) får sine egne faner, så nyheder etc. bliver lagt direkte derind.

Henning: Sender dokumenter til Karoline og Rune, så links kan ajourføres.

Rune & Karoline: opdaterer links.

Karoline: Forsøger at få styr på siden generelt – med Martins kyndige hjælp.

8. Deadline for indlæg til næste nyhedsbrev er d. 20. oktober 2013. Indlæg inkluderer pt.

LAND:                                             Cat

EPT Barcelona:                            Rune og Elan

Nordisk Træf:                              Cat/Karoline

EPT Danmark 2014:                    Cat

Nordisk PK Festival 2014:        Karoline

Nordisk PK Festival 2013:        Karoline

Agroforestry dag:                      Karoline

Alley cropping:                            Martin

Cuba IPC:                                       Karoline

 

9. EPT (Leonardo) i Barcelona, september 2013 deltog fra Danmark Rune, Elan og Cathrine. Fokus var underviser-håndbogen, der bliver online via www.permateachers.eu Den tidligere wiki er droppet, da indlæg på hjemmesiden vil virke bedre. På mødet blev der optaget microteaches (video) som er uploaded til nettet sammen med andet undervisningsmateriale. En stærk ressource til kommende undervisere! På sigt ønskes et PAN europæisk netværk.

Rune: Deltog i gruppe, der vil arbejde på en vejledning, så LAND projekterne kan blive lettere at få op at køre i flere europæiske lande. Der arbejdes med de erfaringer som englænderne har gjort sig.

Rune: Spændende at være med som observant.

9.a EPT foregår i 2014Friland d. 27-30. maj, hvorefter delegationen tager på tur til Sverige. I juli 2014 afsluttes EPT i Bulgarien, hvor også det europæiske permakultur træf afholdes (EUPC).

10. Hvad kan man gøre for at gøre velkomsten bedre for nye medlemmer? Rune arbejder på en ide om at have velkomstpakker til nye. Eksempelvis frøposer til havefolk, så man kan komme i gang med praktisk permakultur, når man bliver medlem.

Rune: Arbejder videre med et projektforslag og økonomisk overslag.

Henning spørger, om Annette i fremtiden kunne tænke sig at udsende velkomstbrevet til nye medlemmer?

                             Annette: Vil du det???

Karoline: Udsender velkomstbrevet til nye medlemmer siden juli 2013,  efter at Henning har sendt hende en liste over de ”nye”.

11. Evt. Næste mødedato: 13. november 2013 kl. 19.30 via Skype. HUSK at indsende punkter til dagsorden senest mandag d. 11. november!!

 ~~~

Tak for et godt møde!

Velkommen til foreningen Permakultur Danmarks hjemmeside!