Bestyrelsesmøde 15.2.2013

Til stede: Lisbet, Karoline, Cathrine, Henning, Annette

 1. Valg af mødeleder: Henning og referent: Annette
 2. Medlemsundersøgelse: Der udsendes brev med opfordring til at medlemmer bekræfter deres kontakt info, deltager i medlemsundersøgelsen (som vedlægges på papir, så det er muligt at svare på papir – link til online undersøgelse følger senere), og en reminder til betaling af medlemskab med deadline 15. marts.
 3. Leonardo: Der arbejdes på en håndbog for undervisere til Europa. Der arbejdes videre på håndbogens indhold ved næste partnerskabsmøde i slutningen af marts i Portugal. Input fra forskellige arbejdsgrupper tilstræbes integreret til en helstøbt håndbog.  Der er hånd i hanke med rejseudgifterne til møderne.
 4. Netværk:
  1. Det fælles brev fra foreningerne (PKDK, LØS, PØ, LØB) er sendt til Folketinget.
  2. Det er vedtaget at afholde fælles generalforsamling i 2014.
  3. Skolen for bæredygtig omstilling bliver ikke lanceret pt., men Ditlevs 6-ugers kursus kan måske på sigt blive et fælles folkeoplysningsprojekt.
 5. UBU: der er mulighed for at søge midler til uddannelse for bæredygtig udvikling, for medlemmer. Cathrine deltager i GF i UBU har mandat til at indmelde PKDK såfremt kontingentet er max. 600 kr.
 6. Kombineret medlemskab af PKDK og Permakultur tidsskriftet: grundlaget for eventuel mulighed for kombineret medlemskab og abonnement, undersøges. Henning kontakter Mira og Esben om samarbejde senest 1. maj – eller uddelegerer om nødvendigt.
 7. Medlemsskab af CISU 2013: CISIU af holder mangeartede kurser som støtter forarbejdet til og håndteringen af u-landsprojekter. PKDK indmelder sig. Det undersøges via medlemsundersøgelsen om medlemmer af foreningen har interesse i at deltage i sådanne kurser.
 8. .ning: betaling, strategi, brug: .ning forummet ser ikke ud til at have stor aktivitet, og på trods af at siden er godt udformet, skønnes tiden at være løbet fra den.
 9. Strategi for Facebook siden: Permakultur i Norden har meget aktivitet, og Nordisk Samarbejde er dejligt J, så den danske FB side skal ikke promoveres.
 10. Evt.
  1. Markeder: der er ikke kræfter til deltagelse på Fair & Green Trade Expo
  2. Karoline efterlyser beskrivelser af bestyrelsesmedlemmerne til hjemmesiden og beskrivelser af projekter PKDK og dens medlemmer er involverede i.

Velkommen til foreningen Permakultur Danmarks hjemmeside!