Bestyrelsesmøde 14.8. 2013

Til stede: Henning, Cathrine, Karoline, Annette

special guests: Christian Krog og Pernillle Plantener

Ikke til stede: Martin, Rune, Lisbet

 1. Valg af mødeleder
 2. Indkomne forslag
 3. Agroforestry kursus 26/9
 • Velfærdsdelikatesse projektet har inviteret Jo Smith til Dk for at holde Agroforestry kursus 26. sept. PKDK medlemmer får tilbud om deltagelse. Pernille sender tekst til hjemmesiden til Karoline.

4.  Groupcares afløser

 • Forum på hjemmesiden kan bruges af administrator til udsendelse af meddelelser til alle medlemmer, samt til almindelig diskussion blandt medlemmer
 • Hjemmesiden kan også bruges som filllager af dokumenter, billeder etc…
 • Interaktivt Danmarkskort (Google Maps) kan lægges på hjemmesiden
 • Medlemmer på ning forummet skal inviteres til at melde sig til på hjemmesiden. Annette beder Martin lave en liste af ning medlemmer til sammenligning med PKDK medlemslisten.

5.  Leonardo (fast pkt. på dagsordenen)

 • Rune og Elan er inviteret med til næste Leonardo møde i Barcelona.

6.  LAND (fast pkt. på dagsordenen) – ansøgning til funding bliver snart sendt

 • Der er ideer i gære om et fælleseuropæisk LAND netværk

7.  Nyt om NM

 • Kontakt til Mira og Esben – hvem er med til drøftelserne sammen med Henning – er Lisbet interesseret? Tidsskrift og nyhedsbrevssamarbejde.
 • Emne til debat/open space: workshopholdere på festivalen – der er forskellige holdninger til om de skal være lønnede eller gratis
 • Ravnen er alligevel ledig!

8.  Nordisk Permakultur Festival

 • det forlyder at det har været en super festival! J Næste festival er i Dk, da finnerne ikke er klar til at afholde festivalen. Finnerne vil gerne involveres og også deltage i Nordisk træf. Det kræver at mødet afholdes på engelsk. Sverige og Norge spørges om deres indstilling til at afholde møderne på engelsk, og hvis det er uproblematisk, sendes invitation til finnerne.
 • Kendte datoer på andre arrangementer i 2014 bedes meldt til Karoline, så vi undgår at de kolliderer.

9.  Ny velkomstmeddelelse til nye medlemmer – hvad og hvordan

 • Vi ønsker et mere fyldestgørende medlemskartotek, med postadresser, certifikatoplysninger mm. De nyeste medlemmer skal have velkomst med invitation til medlemskab på hjemmesiden, det interaktive kort mm.
 • Karoline er ved at udarbejde en ny velkomsttekst

10. Mere liv i haven? Cathrine deltager nok nok og nok nok nogle flere?

11. We Support Bees har efterspurgt kontakt og samarbejde med PKDK. Vi reklamerer gerne for dem på hjemmesiden.

12.  Evt.

 • Henvendelser fra DR er videresendt til eventuelt interesserede.
 • Cathrine holder møde d. 21. august med de øvrige organisationer om det fælles årsmøde og GF 2014 4.6. april.

Næste møde: 17/9 19:30 på Skype.

Velkommen til foreningen Permakultur Danmarks hjemmeside!