Bestyrelsesmøde 13.11.2012

Til stede: Martin, Lisbet, Cathrine, Karoline, Henning, Annette

NB Af hensyn til arbejdsgangen kan punkters tal variere fra den udsendte dagsorden, men samme emner er dækket.

Valg af mødeleder: Henning og referent: Annette

  1. Hjemmeside

Dato for introduktion til den nye hjemmeside – hvordan lægger man indlæg ind, hvordan styres siden. Karoline tilbyder en gennemgang for alle, een af gangen over telefonen med computeren foran sig.

Annette: torsdag d. 15. nov. kl. 8

Martin & Henning: efter starten af december

Lisbet: onsdag d. 21. nov. kl. 8

Hjemmesiden – hvad synes I?

God overskuelighed

Mailadresser ensrettes.

CVR-nummer tilføjes, da der er forespørgsler fra kommuner. J

Ældre år i arkivet klappes sammen

Info-knappen deles op i f eks links og litteratur

Evt. mere farvestrålende design til oveskriften.

Karoline efterlyser billeder og beskrivelser af Permakulturprojekter – store som små.

Annoncering på hjemmesiden. Skal vi gøre det muligt for private at annoncere kurser etc. på vores hjemmeside?

Ja! Medlemmer efterspørger kilde til viden om hvor og hvornår der afholdes kurser. Der er enighed om at kurser skal fremgå af hjemmesiden. Der oprettes en fane på forsiden benævnt ”Kurser”.

2.  Permakulturbibliotek

Henning har fået øko-bio-permadokumentet ”Levende frugtbar jord, helse og livsmiljø” fra Norge, og vil gerne gøre det tilgængeligt for medlemmer. Henning og Martin undersøger om den kan og må gøres tilgængelig online.

3.  LAND og UBU

UBU generalforsamling på fredag hvor der drøftes brug af midler fra Velux-fonden, og i den forbindelse modtager de ansøgninger. Det kræver medlemskab à 2000,- at blive medlem, så man kan komme i betragtning. PKDK vil stå som ansøger.

Der er behov for at styrke Permakulturs synlighed i Dk og Norden, og det frygtes at det at være underlagt eller koblet til et andet netværk vil koste synlighed. Cathrine vil undersøge hvor meget UBU vil fylde i tilfælde af bevilgede midler, og om eventuelle midler kun må benyttes i Danmark, eller de kan benyttes i en Nordisk LAND-sammenhæng.

Der foreslås rådslagning med de øvrige nordiske parter om LAND samarbejde.

  1. Medlemsundersøgelsen: Mail forslag og rettelser til Karoline NU! Eller… inden lørdag.:)
  2. Planlægning besøg Mandelmanns Trädgård + et par steder mere

Henning deltager i planlægningen

4.  Ture i DK 2013

Besøg til Koster 11.-12. maj. 2-dages tur.

Henning koordinerer med Anne

Forslag til interessante besøgssteder i Dk modtages!J Anders og Kirsten Due foreslås, ligesom de to andre BERAS demonstrationsgårde.

5.  Markedsdeltagelse 2013

Annette er tovholder på markedsaktiviteter til sommer

6.  Evt.

  • Foldere er modtaget og betalt og står hos Cathrine.

Karoline tager foldere med til Anne Moloney.

Henning eller Lisbet henter foldere på Friland.

Cathrine kan tage foldere med til Kbh fredag.

  • Cathrine efterlyser afløser til LØS mødet d. 26/11 kl. 18-22 i Øko-inspirationshuset
  • Næste møde tirsdag d. 11. dec. Kl. 19:30 over Skype

Velkommen til foreningen Permakultur Danmarks hjemmeside!