Bestyrelsesmøde 13.10.2012

Referat for bestyrelsesmøde d. 13. oktober, Friland – 8410 Rønde

Til stede: Cathrine, Henning, Karoline og Annette (skype)
Afbud: Lisbet, Esben og Martin

1. Mødeleder: Henning. Referent: Karoline

2. Indkomne forslag:
Virker vores bestyrelsesmail? @bestyrelsen? Der rettes kontakt til Christian igen.

3. Nordisk Møde d. 21-23. sep 2012 Deltagelse af DK: Tony, Inga, Lieske, Henning, Kirsten, Cathrine & Esben. Henning og Cathrine opsummerede kort, hvilke hovedpunkter, der blev diskuteret på mødet. Se gerne nyhedsbrevet for beskrivelse af træffet.

*Diplom laug: Oplæg af Cathrine (DK) og Maria (S) fik åbnet en god dialog omkring diplomprocessen. Der skal være mere klarhed omkring hvem, hvordan og hvor. Selve diplomprocessen varetages af tre personer fra hvert lands bestyrelse samt hele diplomholdergruppen.

Maria (S), Jan Bank (N) og Cathrine blev udvalgt som ansvarlige for at gøre diplomprocessen klar på hver respektive hjemmeside. Karoline hjælper Cathrine fra dansk side.

*Det blev diskuteret om, hvorvidt alle certifikatholdere (foruden diplomholderne) bør være listede på hjemmesiderne.

*Database. Hjemmesiden ses om en potentiel database, hvor al fakta vedr. permakultur bør kunne hentes.

4. LAND projektet (Learning And Network Development) er i rivende udvikling i England. Et tilsvarende projekt i Norden vil synliggøre permakultur, skabe netværk mellem landene og være en klar fordel for permakulturens udvikling. Cathrine og Karoline går i gang med en fundraisingundersøgelse og skriver til PC bestyrelserne. Vi vil søge Nordisk Ministerråd for et LAND projekt i Skandinavien.

5. Nordisk Møde 2013 afholdes d. 20-22. september på Friland i Danmark. Karoline er primus motor bag arrangementet og skriver om det til Nordisk Årsskrift. Eventuelle forslag til tema etc. er velkomne til bestyrelsen.

6. Årskrift 2013 Poul Erik står igen i år for at redigere de danske bidrag til Nordisk Årskrift. Tak Poul Erik! Deadline 1. dec. 2012.Følgende skrives fra Danmark:

a.       Leder 2013 (1s) (Karoline)

b.      Nordisk møde (1s) (Karoline)

c.       IPC 11 rapporter  (Tony)

d.      EUPC (Cathrine)

e.      Diplomlaug (Cathrine, Henning & Karoline)

f.        Aranya (Lisbet)

g.       Kvantificering (Tony)

h.      Tidsskrift, annonce for (Esben)

i.         Leonardo partnerskab (Cat/Maria (S))

j.        Kurser i DK (Karoline)

k.       Teachers training course (Cathrine tovholder for artiklen)

l.         Foreningens rolle (Kirsten Gamst)

7. Hjemmeside

Alle bestyrelsesmedlemmer skal kunne ligge ting på hjemmesiden. Den nye hjemmeside er endnu ikke færdig. Der mangler billeder mm. Karoline har haft ansvaret, men har haft for meget om ørene til at få det gjort. Undskylder meget! Og strammer op.

Karoline arrangerer en doodle afstemning for at kunne finde en dag, hvor vi alle kan mødes –gerne med Christian, for at blive sat ind i hjemmeside-opsætningen.

8. Medlemsundersøgelse

Udsættes til næste møde. Et udkast til undersøgelsen forventes at blive sendt ud til bestyrelsen inden 1-2 uger af Karoline.

9. Groupcare

Annette er nu blevet sat ind i groupcare listen af Henning, og kan redigere mm. Dejligt! Punktet skaber spørgsmål omkring brugen af de sociale medier. Hvordan får vi medlemmerne med? Hvordan undgår vi at sprede os for meget? FB, Ning, groupcare, hjemmeside.

10. Evt.

1) Cathrine flytter til Friland i 3 måneder fra d. 1. november

2) Cathrine forventer at tage til den britiske permakulturforenings hovedsæde i Leeds i en periode som lærling for at lære af de engelske erfaringer mht. organisation, LAND projektet, mm.

3) I 2013 vil vi arrangere en tur til Sydsverige for foreningen for bl.a. at se Mandelmanns trägård.

4) En permakulturgruppe er opstået og godt i gang på Bornholm. Yeah!

5) Vi vil fra bestyrelsens side arrangere ture rundt i DK i 2013

På bestyrelsens vegne,

Karoline

 

Velkommen til foreningen Permakultur Danmarks hjemmeside!