Bestyrelsesmøde 11.12.2012

 1. Valg af mødeleder: Henning og referent: Annette
 2. 3 nye permakulturister vil gerne på kursus og opbygge permasteder
 • 1 på Agersø: Henning, Annette og eventuelt Anne Moloney, hvis hun ønsker det, tilknyttes
 • 1 ved Blå Kors Randers: Karoline & Cathrine tilknyttes
 • + 1 mere: detaljer følger når Henning har afklaret det nærmere

3.  Permakulturbibliotek: Status på tilgængelighed af ”Levende frugtbar jord, helse og livsmiljø”.

 • Der er endnu ikke svar fra forfatteren. Føres videre til næste møde

4.  Hjemmesiden: er alle ”klædt på” til at lægge materiale op? Sidste justeringer på plads?

 • Henning skal endnu indvies i hjemmesidens finurligheder. Karoline og Henning aftaler dato.
 • Karoline laver fane til medlemmers annoncer om kurser mm. Det kræver medlemskab af PKDK at annoncere på hjemmesiden.
 • Koden til at medlemmer kan se nyhedsbreve fungerer.
 • Referater af bestyrelsesmøder lægges fremover også på hjemmesiden, med adgang for medlemmer med samme kode som til nyhedsbrevet.
 • Interesserede, bl.a. permakulturister fra Bornholm, som har henvendt sig, gøres opmærksom på at .ning forummet også eksisterer og har arrangementskalender mm. Forummet er helt åbent og kræver ikke medlemskab, men der er derfor heller ingen garanti for permakulturrelevansen af indholdet.
 • Der linkes til .ning fra hjemmesiden
 • De, der arbejder med diplom, opfordres til at lægge en beskrivelse af de respektive projekter, på hjemmesiden. Henning organiserer et diplomlaugmøde, formentlig fredag d. 15 feb. med bl.a. Esbjørn W og Arne J. som indbudte.
 • Link sendes ud til diplomansøgere, så de kan skrive deres kompetencer på hjemmesiden i en kompetencebank

5.  LAND, UBU/LØS

 • LAND: Cathrine har set på fondsmuligheder, NordPlus er et bud.
 • UBU: Cathrine har talt med flere NGO repræsentanter, som giver udtryk for at der er midler til bæredygtighedsprojekter.
 • Der arbejdes på at samle kræfterne fra små NGOer i større projekter. Ideerne fremgår af referatet fra mødet d. 26. nov. i Det Økologiske Inspirationshus, bl.a. om en bæredygtighedsskole evt. på nabogården til Friland, hvor der ville kunne holdes arrangementer på tværs af organisationerne.
 • Netværket holder møde igen søndag d. 6. januar (måske d. 5.) på Friland.

6.  Årsskriftet. Farvetryk gør bladet 7 SEK dyrere pr. blad. Holdningen fra PKDK er at farver er et stort plus og til den absolut acceptable pris. Mindre kraftigt papir vil til gengæld være velkomment.

7.  Godkendelse af kurser fra bestyrelsen

 • Karoline forespørger om PKDK vil anbefale kurser til Vej & Park i kommunerne og hvordan kvalitetssikringen af kurserne til markedsføringen kan foregå. Inddragelse af en diplomholder til at sparre og gennemse pensum, og en efterfølgende fremlæggelse for bestyrelsen, vil kunne ”PKDK-kvalitetsstemple” et kursus.

8.  Evt.

Næste møde 8. januar kl. 19:30 via Skype – uden skrat og ekko. =D

Velkommen til foreningen Permakultur Danmarks hjemmeside!