15. April Bestyrelsesmøde 2015

Deltagende: (Heidi, Candela, Kurt, Sara
Ordstyrer: Candela
Referent: Sara

1.Godkendelse af referat

2.LAND (Learning And Network Demonstration) – Cathrine – 5 min

3.PLANT – Cathrine – 1 min

4.EPT (European Permaculture Teachers)- Cathrine – 5 min

  1. IPC (International Permaculture Conference)

6.Mobiliteter – Cathrine – 2 min

7.Grønt netværk – ? – 2 min

8.Hjemmesiden – ? – 2 min

9.Nyhedsbrev – Candela, Ellis – 2 min

10.Nordisk Diplom – Cathrine – 5 min

11.Handlingsplan – ? – 5 min

12.Regnskab – Kurt – 5 min

13.Check up på essentielle områder – Ellis, Heidi – 8 min

14.Foreningssiden i Permakultur tidskrift – 2 min

15.Forum – ? – 2 min

16.25 års jubilæum – ? – 8 min

17.Eventuelt – ? – 5 min

18.Næste møde

 

1.Godkendelse af referat

 

2.LAND (Learning And Network Demonstration) – Cathrine – 5 min   

Naturplanteskolens Grand Opening 28. marts med akkreditering til LAND

Et nyt sted på Bornholm er i process.

Candela vil gerne anbefale andre steder, Joshua i Solager mfl.

Cathrine spørger efter input til Grønne Ildsjæle pulje – deadline 15. maj – dvs kom med forslag 5. maj senest. Udadvendte aktiviteter der kan binde LAND netværket tættere sammen. For eksempel samarbejde om undervisning.
Vi snakker videre i weekend.

 

3.PLANT – Cathrine – 1 min

PermaMed på Mallorca i samarbejde England og DK.

4.EPT (European Permaculture Teachers)- Cathrine – 5 min

Nyhedsbrev kom ud den 10. marts. http://us7.campaign-archive1.com/?u=8db6aac2025cc7a6010dce6c6&id=84bd839b44

Permaculture College of Europe er meget aktiv for tiden de tager over EPT’s arbejdet.

5. IPC (International Permaculture Conference)

Intet nyt

6.Mobiliteter – Cathrine – 2 min

Har sendt ansøgningen – afventer svar.

Carbon conversations project tilbyder os at deltage (2 personer)

7.Grønt netværk – ? – 2 min
Vi skal alle være på platform om “Det fælles bedste”.

Næste møde 29.april Københavns Projekthus kl. 17, Enghave 80.3. i gården til højre.

Call out i nyhedsbrev til at deltage i grønt netværk.

Ad 10: Eventuelt: Årsmøde i Lejre 2016 Det Fælles Bedste → vi skal selvfølgelig deltage som foreningens ansigt udadtil. Vi forventes at påtage en praktisk større støtte mht. tid og økonomi. Cathrine sidder foreløbigt i arbejdsgruppen og ønsker hjælp hertil.
Der opfordres kraftigt til at læse tidligere referater fra De Grønne Møder, som Cathrine gang på gang har videresendt til bestyrelsen (foretaget af de forskellige grønne organisationer, hvori Cathrine har deltaget i møder hver anden måned de sidste tre år) til næste bestyrelsesmøde, så vi har større kendskab til det. Det er en væsentlig faktor, da vi nu bidrager med den støtte, som det forventes.  

Heidi: Jeg har læst mange referater og synes det lyder meget spændende. Jeg kan dog desværre ikke påtage mig mere for tiden.

8.Hjemmesiden – ? – 2 min

Heidi har lavet forslag til ny struktur, er det ok?
Ja – det ser godt ud!

Heidi vil gerne lave blogposts så det kun er toppen af en blogpost der ses.

Muligheder for at oversætte hjemmesiden: Call out i nyhedsbrevet for at oversætte hjemmesiden.

I fremtiden, annoncer fra forretninger skal være relevante for medlemmer for at komme på hjemmesiden.

 

Heidi: har lavet en eventkalender til kurser og permablitz

https://permakultur-danmark.dk/kurser/

https://permakultur-danmark.dk/permablitz/permablitz-liste/

Modtager gerne kommentarer, hvad fungerer?, hvad kan blive bedre?

I støtter kalenderen ved at sætte jeres kurser ind… (I wordpress: Events -> new Event )

Skal kurser være på forsiden?

Når man lægger ind kursus kommer det ikke automatisk som et blogindlæg, så man må skrive en blogpost og linke til eventen(kurset)

 

Abonnér på hjemmesiden via email er nu mulig.

Jeg foreslår at alle medlemmer ved indmeldelse kommer til at abonnere på hjemmesiden og så kan de selv aktivt fravælge det (det står nederst i mailen). Det giver ekstra arbejde til medlemsadministration, men det knytter medlemmerne tættere til hjemmesiden. Dvs det er fravalg istedet for tilvalg.

 

9.Nyhedsbrev – Candela, Ellis – 2 min

Indslag om lysegrøn Ø-festival på Bornholm d. 5.-6. september.

Skal alle projekter som vi fortælle i nyhedsbreve hver meld ind i perma forening???

Vi tager en diskussion i weekenden om guideline til brugerbetaling for medlemmer – dvs. når folk holder kurser, går der noget tilbage til foreningen – 5% – rabat hvis man er medlem?
– Indlæg som skal med: Moder Jord Dag. Invitation til flere workshops. Påmindelse om et børnvenligt jubilæum m. børnepasning og med ønske om flere passere. Candela færdiggør nyhedsbrevet, som Ellis læser igennem, hvorefter Candela lægger det op og sender ud til medlemmerne.
For fremtiden vil skrifttypen på hjemmesiden være Lato. Og skrifttypen på det trykte foreningsmateriale vil være Hobo.

10.Nordisk Diplom – Cathrine – 5 min

Naturplanteskolen vil gerne starte Diplomprocessen den 26. april kl. 10 til 16. Alle er inviteret til at kom og høre om diplomprocessen og blive inspireret til at starte selv og finde et diplomlaug.
Ad 9: Nordisk samarbejde omkring diplomproces.
Den gamle diplomproces i DK var ikke optimal. Danske diplomansøgere har indtil nu måttet tage dem i England.
Foreningen sætter stor pris på det Nordiske samarbejde. Derfor ønsker vi et fælles diplomsamarbejde. Sverige har lavet deres system, som vi ønsker at benytte også. Derefter  ønsker vi også at Norge benytter denne model, så vi derigennem får et Nordisk Diplom.
Dog har bestyrelsen nogle små ændringer. Ønsker de ikke disse små ændringer, så accepterer vi det de har nu. Ændringen ligger i at vi ønsker at designproces-metoden skal angives.
Den svenske diplom-model  kan se inde på:  http://www.permakultur.se/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=212&lang=sv
Cathrine tager kontakt til den svenske permakultur. Dette tages først op på opstartsmødet for diplomprocessen på Naturplanteskolen d. 26. april, dernæst på generalforsamlingen i maj og til sidst til det Nordiske Møde i september i Norge.

11.Handlingsplan – ? – 5 min

https://docs.google.com/document/d/1WyXSD1BH_5XnXtC6qIWhjtmIwT8Uiscu6XCGqJjurFg/edit

 

Elementerne forudgående handlingsplan: værdigrundlag, etik, vision, mission og hvordan disse relaterer sig indbyrdes og til formålsparagraffen blev ivrigt diskuteret i flere timer. Konklusionen blev, at Candela skriver et forslag til emnet værdigrundlag og den endelige udformning af Vision er udsat.

Vi fastholdt de strategiske mål, mens selve handlingsplanen blev opdateret til 2018-horisont. Vi ændrede i øvrigt en del formuleringer og tilføjede ekstra emner og mål under de forskellige punkter.
Handlingsplanens punkt 1 og 3 er gennemgået og mangler blot en gennemlæsning med friske øjne. Punkt 2 er ikke helt afsluttet, men  kræver ligeledes friske øjne. Kurt foretager ændringer på disse, hvorefter Ellis gennemlæser det en sidste gang og herefter sender ud til post.

 

12.Regnskab – Kurt – 5 min

 

Heidi: kontingent-modellen er ikke særlig godt permakultur design. Der er påbegyndt en diskussion i Loomio – flere input ønskes! Brug gerne designprocessen – inspiration her: https://permakultur-danmark.dk/intro/permakultur-design-process/

 

Se hvordan bruge Loomio her: https://www.youtube.com/watch?v=eu6A1IQar0g

 

Nu har jeg registreret indbetalingerne fra 1.jan 2015 til 18.feb 2015.

Der er 80 indbetalinger.

Der er 173 medlemsskaber på medlemslisten.

Siden kontigentopkrævningen har 11 meldt sig ud.

  • Permakultur-design af kontigentmodel. Heidi havde forud for mødet udsendt en skrivelse herom. Vi har dog alligevel valgt, at vi gerne vil have Heidi med på rod, som et punkt til næste bestyrelsesmøde.
  • Udsendelse af rykker til manglende betalende. Dette må foretages manuelt, da indbetalingskontoen og medlemslisten ikke arbejder sammen (Heidi og Ellis). Sara skriver et udkast med tilhørende billede til en positivt opfordrende rykker-mail. Denne udsendes af Heidi og Ellis, når listen over de manglende betalende endeligt er opgjort. Heidi: Jeg synes det er dårlig kultur at tildele andre andre medlemmer opgaver. Alle opgaver skal være selvvalgte af det enkelte medlem!
  • Mail til selv-udmeldte medlemmer
    – spørgeskema: ” hvad er årsagen?”. Der er ikke blevet formuleret et spørgeskema.
    Denne opgave skal for fremtiden ske fyldest.

+ nyt opdateret spørgeskema til velkomstbrevet. Det nye spørgeskema er nu indsat i velkomstbrevet. Dette benyttes for fremtiden.

Heidi: Jeg havde ikke tænkt på at kunne kontakte udmeldte senere hen, da jeg udformede procedure for udmeldelse (de som har meldt sig ud er slettet af listen). Man kan derfor ikke finde udmeldte i fanen med 2015 medlemmer. Dem der var indmeldt i 2014, kan findes i listen i fanen 2014. Jeg vil ikke påtage mig at kontakte udmeldte medlemmer.

Permakulturdesign over økonomi er jeg ikke kommet videre med. Jeg har brug for en sparringspartner for at komme videre. Jeg ved ikke om målet skal være at have noget med til generalforamlingen?

 

13.Check up på essentielle områder – Ellis, Heidi – 8 min

Medlemsregistrering, udsendelse af nyhedsbreve og velkomstbreve kører vist ok nu – jaaah! Jeg føler mig lidt ensom på posten for tiden (Heidi)

 

Forslag: kun betalende medlemmer modtager tidsskriftet.

Det er 11 som har meldt sig ud. Lave en spørge skema om hvorfor.

 

Velkomstbrevet mangler stadig at opdateres (link til nyt spørgeskema). Dette spørgeskema skal der henledes opmærksomhed til i velkomsten af det nye medlem, for at vi får mest mulig tilbagemelding.

https://docs.google.com/forms/d/1Mm603XtCfHJHeGZUlM_kPHJRlYZiJNLR2OWOT9EX71w/viewform

Heidi: Jeg har læst nyhedsbrevet (godt arbejde! ). Jeg kan ikke få adgang til at redigere i det. Jeg har derfor lavet en redigeret tekst her . Der er små sproglige ændringer, nogle omskrivinger så det ikke er dig og os, men vi, samt at “Bliv aktiv” siden bliver fremhævet. Kan det godkendes?

Ad 8: Ændring af foreningsdata til begrænset.
Der ønskes en håndsoprækning om ønskes om at ændre foreningens fra at have et solitært ansvar til et begrænset ansvar. Samtlige opmødte bestyrelsesmedlemmer stemte for. Dette skal nu forelægges på Årsmødet.

14.Foreningssiden i Permakultur tidskrift – 2 min

Foreningssiden til Tidsskriftet er blevet afsendt.

 

15.Forum – ? – 2 min

16.25 års jubilæum – ? – 8 min

Finde ud at lave et jubilæum logo og en plakat

Foreningen bidrager med 10.000kr til afvikling af Jubilæet.
Invitation til oplægsholdere om deres vej ind i Permakulturen kendt som Pionerpanelet.  (Tony Andersen, Jesper Saksgren, Kirsten Gamst, Henning Hervik, Poul-Erik Pedersen, Mira og Esben → kompensation deltagelse og forplejning (Gratister ( samt Andy Goldring + bestyrelsen)). En opfordring hertil sendes foreløbigt til Jesper, Poul-Erik, Kirsten og Henning Hervik. Følgende personer ønskes til en billedbaseret poster eller tekstet lysbilledshow, kun som en visuel fortælling kendt som Den Historiske Væg: Charlotte Drud,  (liste kommer fra Jais → disse er ikke gratister. Invitationen til de andre sendes endelig ud til de øvrige visuelle fortællere, når listen fra Jais ankommer.
Underholdning: Perma-standup fra Bulgarien og (lokal) livemusik. Disse er kontaktet og  vi venter på tilbagemelding fra disse.
logo er produceret af Cathrine → skaber genkendelse. Hun står også for tryk også for tryk af denne.

Jubilæumsplakat Candela finder en det laver det for lidt penge.
Vi tænker på merchandise i form af genbrugs t-shirt med tryk.
Kurt: status for workshops. Kun 4 har meldt tilbage om at vil afholde en workshop.
Heidi: status for børneunderholdning (afventer svar fra Heidi).

Heidi: Jeg har brug for en buddy for at løse opgaven.

Tovholdere/arbejdsgrupper:

Cathrine: kommunikation

Heidi: Børn

Kurt: Workshops

Birgit har valgt at trække sig fra opgaven. Derfor gives ansvaret nu videre til Sara, Candela og Ellis.

17.Eventuelt – ? – 5 min

 

Ad 6: Velux-fonden:
Der er tale om at lave en ansøgning om skovhaver med 5-7 skovhave-lokaliteter, hvori  Århus Universitet og evt. Pometet i Taastrup er samarbejdspartnere. Der er et opstartsmøde med Knud-Anker på Naturplanteskolen d. 24. marts kl. 12. Ansøgningen til idefasen har deadline d. 9.april.
Foreningen tager til dette møde for at bidrage med LAND netværket som en distribueret campus med højt kvalificerede mennesker, som alle kan bidrage med bæredygtige skovhaver som en helhedsorienteret holistisk løsning.
Cathrine videresender brainstormen samt info som en grovskitse herom til bestyrelsen. Det foreslås, at alle bestyrelsesmedlemmer gennemlæser denne brainstorm, da emnet for fremtiden vil fylde godt på foreningens læber.

 

Moder Jords Dag lør. d. 25. april 2015. Vi vil gerne deltage med en foreningsbod.
Ad 4: Moder Jord Dag.
– Ellis og Candela deltager. Ellis giver besked tilbage til arrangøren. Candela kontakter vennen Jaime for også at bidrage i boden. Der er tale om at udvikle et startkit til sådanne lignende arrangementer med et startkit, så det for fremtiden er et udgangsmateriale at opstille en perma-bod fra. Sara undersøger mulighederne for at få trykt et bæredygtigt banner.

 

International Moder Jord dag er d. 22. april.

 

InHabit – amerikansk film bliver udgivet den 22. april. Vil kunne lejes på siden yekra.com.

 

Opsamling af punkter til dagsordenen for weekendens face2face-møde hos Ellis.

 

  1. april – Naturplanteskolen – LAND center udvikling og diplom inspiration.

 

Nyt om Høringssvar fra FRØ POPUP kampagne.  Vi har fået hele 530 høringssvar.

 

Heerup Museum i Rødovre – er der nogen der vil deltage? Det har meget lidt med permakultur at gøre, så der er ikke den store interesse. Heidi svarer Kenn.

 

Ad 7: Carbon-conversation, et Erasmus+ og et EU projekt – hvordan kan man reducere sit carbonudslip? Arrangementet forløber over nogle workshops (TOT – en facilitatoruddannelse) → hvem bør deltage?
De ønsker samarbejdspartnere i EU. Strukturen lader til at være grundigt planlagt og gennemstruktureret. Vi ser, at der er klare paralleller med permakulturen.
Foreningens indsats i starten er enkel, hvorefter vi efter en periode på 3-4 måneder får svar retur.
Der er plads til to facilitatorer, hvoraf Cathrine muligvis er den ene.
Cathrine videresender mail herom til bestyrelsen, så de kan researche det. Hun har tilladelse til at køre videre med det. Dette kan evt. videresendes som en mulighed for medlemmerne. Der skal være krav til hvad medlemmerne forpligter sig til.

 

Heidi: Permablitz: 2 er afholdt og en kommende. LAND centrene opfordres til at holde permablitzer

18.Næste møde

 

Ekstraordinært flyttes bestyrelsesmødet til Onsdag 15. april, 19:30 (i stedet for d. 8. april)
Nyt face2facebestyrelsesmøde inden generalforsamlingen er fredag d. 22 før Jubilæet går løs.

 

Velkommen til foreningen Permakultur Danmarks hjemmeside!