Diplomlauget

Diplomlauget er en gruppe af permakulturister, der gerne vil tage diplom og støtte hinanden i forløbet. Lauget blev formet i sommeren 2012 og bestod af diplomaspiranterne Cathrine Dolleris, Anne Moloney, Tycho Holcomb og Karoline Nolsø Aaen, der startede hver deres respektive diplomproces med Tony Andersen som vejleder, samt aspirant Henning Hervik, med  Poul Erik Pedersen som vejleder.

Cathrine Dolleris har nu taget diplom i England

Efter den succesfulde opstart er lignende grupper nu også ved at formes i både Norge og Sverige. Er du også interesseret i at deltage i lauget kan du kontakte Cathrine på catshop(at)gmail.com.

Diplomaspiranterne

Cathrine Dolleris er cand.scient i geografi med naturressourceforvaltning i udviklingslande som speciale. Det har bragt hende vidt omkring i verden og hun har arbejdet for en NGO og en ambassade med udvikling af lokalsamfund, naturressourcer, landbrug, visionsprocesser, kønsroller og meget mere. I 2000 stødte hun første gang på permakultur, men livet bragte andre udfordringer på det tidspunkt. I 2010 tog hun
Permakultur design kursus på Rainbow Valley Farm, New Zealand. I 2012 blev hun en del af bestyrelsen og
nu koncentrer hun sig om at gå videre i permakulturen med et diplom. – Jeg vil gerne tage diplom i permakultur, fordi det giver mig en målrettet og struktureret indgang til mit virke de næste par år, siger Cathrine Dolleris, der er med i diplomlauget. – Jeg har lyst til at arbejde seriøst
med permakultur og gerne i form af overskuelige projekter, så der er fremdrift i udviklingen af færdigheder. Jeg vil også gerne undervise, fordi jeg mener, at det er vigtigt og det helt rigtige tidspunkt til at sprede viden om permakultur. Vi har brug for mange flere dygtige permakulturister, der kan sikre en fornuftig og
anvendelig omstilling de næste år.

Cathrines design inkluderer et halmhus, en flexovn, en livsvej. Da hun for tiden ikke har sin egen jord, bliver der lagt vægt på formidling gennem artikler og udvikling af undervisning. Der er også planer om et organisations-design for at skabe større synlighed omkring permakultur i Norden.

_

Anne Moloney bor på Fejø og er i færd med en spændende diplomproces, der kommer til at folde sig ud fra de 3 punkter, hvor hun er aktiv inden for permakultur: realisering af designet på Fejø Retreat, Fejø Permakultur- og Omstillingsinitiativ samt udvikling af Den Helbredende Have på Fejø.

Her skal mindfulness og permakultur gå hånd i hånd i relation til sundhedsfremme og sundhedsforståelse sammen med alle de helbredende planter, anlagt i bede efter permakulturprincipper. Ikke mindst skal diplomprocessen handle om det 5. element, nemlig vore samarbejds- og organisationsformer.

Billederne: Først den bare mark i marts, græs, græs og atter græs, dernæst det første bed, hvor pap og kompost er løftet af, mulden er fin uden at jorden har været gravet. Sidste foto er det første læhegn, bygget i juli 2012 i permakultur sommerugen. Se mere på www.fejoeretreat.wordpress.com.

 

Karoline Nolsø Aaen og Tycho Holcomb bor på Friland, hvor parret i 2012 designede og byggede et lavenergi-hus i fornybare materialer. Med stor lidenskab for spiselige planter, har Tycho igennem mere end 15 år beskæftiget sig med havebrug og selvforsyning i alle dens aspekter. Tycho tog permakulturcertifikatet i 2009 og Karoline året efter i 2010. Karoline har siden da helliget sig permakulturbevægelsen og arrangerede i 2011 den første Nordiske Permakultur Festival, der nu roterer med stor succes mellem de nordiske lande hver sommer.

Parrets diplom-projekter omhandler det helhedstænkende husdesign og omkringliggende intensive havebrug med flerårige og enårige plantekulturer, samt skovhave, design af Frilands fælleshave, en eksperimenterende no-input grøntsagsmark med brug af hest, etablering af en have til raw-food restauranten Iduns Æbler, samt en spiselig grøn korridor.

Karoline og Tycho ejer firmaet Myrrhis, der arrangerer havekurser og yder konsulentbistand i forbindelse med valg af planter og etablering af spiselige haver.

Velkommen til foreningen Permakultur Danmarks hjemmeside!