Diplomet (version 1997)

Efter mindst 2 års konkret arbejde med et eller flere af permakulturens arbejdsområder, efter man har kvalificeret sig til certifikatniveau, kan man søge om at få tildelt diplom. I Skandinavien har vi valgt at følge den såkaldte ’kongres-model’, som vedtaget på den Europæiske Permakultur Kongres i Slovenien, 1997. Modellen går ud på, at man først publicerer sin ansøgning med baggrundsmateriale i et relevant medie – for eksempel her på hjemmesiden. Derefter præsenterer man sit arbejde for en repræsentativ forsamling (Nordisk Møde) til åben diskussion blandt de fremmødte. Selve tildelingen af diplom besluttes derefter af de fremmødte diplom- og certifikatholdere.

Der skal som udgangspunkt være tre diplomholdere tilknyttet diplomprocessen: En indstiller, som anbefaler ansøgeren til diplom. En vejleder, der sætter sig ind i ansøgerens arbejde, og kvalitetstjekker det i forhold til permakulturens principper og værdigrundlag. Samt en censor, der optræder som opponent med spørgsmål ved selve fremlæggelsen på Nordisk Møde. I nogle tilfælde kan indstilleren og vejlederen være samme person. Vi har også den regel i Skandinavien, at diplomet skal underskrives af en diplomholder fra hvert af de tre lande.

Diplomet kan tildeles indenfor en eller flere af følgende 12 kategorier: (Med forfatterens uautoriserede oversættelser til dansk).

 • Site design. (Projekt-design / Professionel design-rådgivning af mindst 10 projekter)
 • Site development. (Udvikling og realisering af et konkret design-projekt – mindst 3 år)
 • Education. (Undervisning på mindst 10 certifikatkurser el. tilsv.)
 • Administration. (Mindst 3 års fuldtidsarbejde, el. tilsv., indenfor PK-administration)
 • Architecture. (Projekt-design / Professionel design-rådgivning indenfor arkitektur – mindst 10 projekter)
 • System establishment and implementation. (Mindst 3 års fuldtids arbejde med etablering og afprøvning af et system, som vil være essentielt for permakultur design og implementering)
 • Trusteeship. (Etablering og opretholdelse af juridiske strukturer for uafbrudt bevarelse af jordbesiddelse(r) til PK-formål – mindst 5 år).
 • Community development. (Etablering og opretholdelse af øko-samfund, indenfor en bioregional kontekst, som har kunnet opretholde sig selv i mindst 4 år).
 • Research. (Et signifikant bidrag til permakulturens videnbank via original forskning).
 • Finance. (Etablering og opretholdelse af økonomiske systemer, der kan tilbyde reelle alternativer til konventionelle økonomisystemer, mindst 4 år).
 • Media and communications. (Arbejde som har bidraget signifikant til at sprede kendskabet til permakultur).
 • Manufacturing. (Design eller fremstilling af relevant teknologi, som bidrager signifikant til design og implementering af permakultur-systemer).

Når man har modtaget diplom, kan man arbejde indenfor samtlige permakulturens arbejdsområder med en diplomholders rettigheder, og ikke kun indenfor de kategorier, som diplomansøgningen relaterede sig til.

Når man har modtaget diplom, har man ret til at udføre professionel rådgivning i forhold til PK-projekter, arrangere kurser og selv undervise i permakultur, samt repræsentere PK-netværket udadtil, i offentligheden, uden at skulle konferere med andre først. Det er dog en fælles forståelse og forudsætning i Skandinavien, at diplomholdere ikke arbejder i modstrid med de nationale foreningers rolle som ’officielt talerør’ for permakulturbevægelsen i de respektive lande.

Som diplomholder kan man benytte sig af titlen ‘Permaculture Designer’.

Disse retningslinier er for Europas vedkommende besluttet på den europæiske konference i Slovenien, i 1997.

Velkommen til foreningen Permakultur Danmarks hjemmeside!