Ny diplomholder og tutor

Danmark har fået en ny diplomholder i permakultur.

Af Cathrine Dolleris

IMG_534128. november blev Cathrine Dolleris akkrediteret til diplomholder. Hun fremlagde sine 10 diplomdesigns på den engelske diplom forsamling foran godt 50 permakulturister. Inden da havde hun gennemgået et forløb med to tutorer der uafhængigt skulle godkende de 10 designs for at være sikker på at standarden af diplomet bliver holdt højt. En ”peer” gruppe, bestående af diplomholdere, certifikatholdere og diplomtutoren, stillede opklarende spørgsmål til præsentation.

Peer gruppen samledes bagefter for at give feedback på præsentationen og diplomarbejdet og gode råd til fremtidigt arbejde med permakultur designs.

IMG_5260Cathrines diplom indeholder designs omkring: LAND projektet i Danmark, Underviser i Permakultur, PR design, Halmballehus design, Design af ”Kattekærhus”, Flex oven, Skovhave, Universal Te, Tang som bunddække og den ”aktionslæringsvej” som bragte hende fra start på diplomprocessen for knap 2½ år siden til akkrediteringen.

IMG_5228Cathrine har med de 10 designs expertise indenfor både land-baserede designs, som inkluderer design af for eksempel Kattekærhus (hendes ejendom), skovhave, ovn og halmballehus, mens de organisatoriske og sociale designs inkluderer LAND projektet, undervisning, PR og aktionslæringvejen. Det er en bred forankring, som hun ønsker giver en god basis for både at undervise i permakultur og være diplomtutor for dem, som gerne vil tage diplom i enten det engelske eller nordiske diplomsystem.

Cathrine har gennemgået træning i at være diplomtutor i det engelske system og har et diplomtutor laug med medlemmer bosiddende i Sverige, England og Frankrig. Hun deltager også i et “Continued Professional Development” program, som skal sikre at standarden af diplomet holdes højt. IMG_5242