Nordisk Bærekraft i Norge

Uddannelse for bæredygtig udvikling er et relativt nyt felt indenfor undervisning, og permakultur har en vigtig plads at udfylde. Nordisk Bærekraft er støttet af Nordisk Ministerråd, og tre permakulturister havde fået en gratis plads på kurset.

Tekst og fotos: Cathrine Dolleris      

IMG_1431
Deltagere på Nordisk Netværk for Voksenlærings kursus for “bærekraft”

”Vi skal til at lære fra de bæredygtige omstillingsinitiativer”, siger Jeppe Læssøe, professor på DPU, til deltagerne på kurset ”Bærekraft”. Bærekraft er et undervisningsforløb i regi af Nordisk Netværk for Voksenlæring (NVL), der foregår over fire gange med arbejde på et projekt ind imellem. Kurset er for undervisere, der ønsker at udvikle deres curriculum i bæredygtig retning. Deres udsendte medarbejder tog på kurset med øje for at blive inspireret til at udvikle LAND netværket yderligere.

IMG_1458Deltagerne kom fra de nordiske lande: Sverige, Norge, Island, Finland, Færøerne og Danmark. Moli fra Island, Helene fra Norge og undertegnede var repræsentanter for permakultur mm. Første møde var i Oslo og drejede sig om at ”vi alle er i samme båd, på vej mod ukendte horisonter”. Den sociale bæredygtighed var her i centrum og flygtningedebatten bliver nævnt.

Overophedning i en global kontekst

IMG_1456
Professor Thomas Hylland Eriksen

Social antropolog, professor Thomas Hylland Eriksen fra Oslo Universitet fortalte om sine globale observationer og erfaringer med overophedning. En overophedning som dels foregår i klimasammenhæng, men også socialt og økonomisk.

“Jeg havde fornøjelsen af at møde en bekymret sociolog, Jürgen Habermas, for nylig”, siger professor Eriksen. “Bekymret fordi han siger, at vi bliver nødt til at være et stærkt og forenet Europa nu. Vi bliver nødt til at dele byrden af flygtninge og skabe et fælles “vi”. Flygtningestrømmen til Europa er dels økonomisk og socialt betinget og dels miljømæssigt betinget. Effekterne af et overophedet klima, i alle ordets betydninger, i landene omkring Europa sender flygtninge til vores rige og rolige lande.”

Science fiction livsstil

”Livsstilen i specielt de nordiske lande er ren science fiction for mange ude i verden. Vi har rent vand og ren luft. Vi har ingen krig og vi har masser af mad. Vi har elektronisk udstyr der sørger for underholdning. Vi har muligheder for uddannelse og for at vælge mellem jobs. For folk i fattige lande er det selvfølgelig tillokkende at kunne leve et anstændigt liv og måske sende 100 euros til den gamle tante indimellem,” fortæller professor Eriksen levende.

Energislaver

”I de vestlige lande har vi hver ca. 50 ”energislaver”, dvs. biler, vaskemaskiner og støvsugere.  Befolkningstilvæksten er en seriøs udfordring for den globale bæredygtighed, fordi når befolkningen vokser, vokser energiforbruget med en faktor 30. Det skaber accelereret overophedning,” siger professoren.

”Hvem kan vi skyde skylden på?” og ”Hvad kan jeg gøre?” er de almindeligste spørgsmål at stille sig selv i denne sammenhæng. For de fleste er problemerne overvældende at tænke på: det lokale som jeg kan gøre, i forhold til den globale skala som klima, flygtninge, økonomiske kriser og krige foregår på.

Verdensborgeren

IMG_1498
Lokalsamfundscenter i Sagene bydal

Verdensborgeren der handler lokalt og tænker globalt, er et svar på de store kriser som den norske folkehøjskole arbejder med. En del af dannelsen til verdensborger er en særlig ”pædagogik for de rige”. Eleverne på den norske folkehøjskole laver selv aktionsforskning ved at lave aktiviteter der belyser de riges privilegier. En af aktiviteterne er at servere sprudlende drikke på gaden med et ”Tillykke! Du bor i et af verdens rigeste lande”. Eller ved at stille spørgsmål til sig selv omkring bæredygtig livsstil. Det fremkalder forskellige reaktioner.

Grønland og Sagene

IMG_1481
Skolehave i Oslo

Eksempler på vellykket social integration findes i Oslos lokale kvarterer Grønland og Sagene. Bærekraft gruppen fik set skolehaver, medborgercentre i det ældste renoverede hus i Oslo og en fin, istandsat gammel gård med restaurant og heste.

Samsø

Næste tur går til Samsø, hvor vi kommer til at kigge nærmere på den energimæssige bæredygtighed.

IMG_1499
Der blev arbejdet med FNs Bæredygtighedsmål

IMG_1505