Næringskredsløb i øjenhøjde – Det Fælles Bedste-workshop 4

Af Morten fra bestyrelsen

I løbet af et år producerer en gennemsnitlig dansker 802 kg affald i sin husholdning. Hertil kommer spildevand og kloak. En stor del af det affald kan vi cirkulere ud i vores have og derved, skabe bedre betingelser for vores planter. Foredraget giver praktiske ekempler fra dagligdagen på Lyngbo og implementerbare løsninger på spildevandshåndtering og cirkulation af næringsstoffer.
Kom med på denne workshop på Det Fælles Bedste, tilmelding her.

jord