LAND træf 2015

I alt syv af de danske LAND centre var repræsenteret på årets LAND træf, der fandt sted i Kattekærhus på Orø d. 4-6. december 2015.

Deltagende på årets LAND træf fra venstre: Aiah, Anne, Freja, Birgit, Kurt, Cathrine, Cecil & Karoline
Deltagende på årets LAND træf på Kattekærhus, Orø, fra venstre: Aiah, Anne, Freja, Birgit, Kurt, Cathrine, Cecil & Karoline.

Træffets formål var at øge netværkets fremadrettede samarbejde og indbyrdes udveksling af erfaringer og aktiviteter.

Som en del af sit diplomarbejde førte Anne Moloney fra Fejø Retreat de deltagende igennem visioner for LAND netværket med Dragon Dreaming som værktøj og arbejdsredskab. Hovedpunkterne og indsatsområderne for 2016 blev derefter prioriteret til bl.a. at omfatte (det fulde referat kan læses ved linket her):

  • Happening på Det Fælles Bedste folketræffet (og GF) d. 22-24. april 2016 for at øge opmærksomheden på LAND netværket,
  • Afholdelse af et årligt møde den 2. weekend i november, hvor det tilstræbes at alle LAND centre deltager,
  • Beskrivelse af kompetencer og kvalifikationer af LAND centrenes undervisere,
  • Kursus i Advanced Permaculture Design ved Joe Atkinson (UK),
  • Tur til skovlandbrug i Norden, samt
  • Ny ansøgning til Velux om etablering af skovlandbrug i Danmark.

IMG_0787Træffet bød på gode snakke og opsummering af året der gik på LAND centrene. Der blev også tid til en tur rundt på værtsstedet Kattekærhus, der ejes af LAND koordinator Cathrine Dolleris og blev akkrediteret som permakultur demonstrationscenter i efteråret 2015. Stedet er et eksempel på retro-fitting af et eksisterende gammelt bondehus og have, hvor renovering og re-design med permakulturprincipper er i fokus.

Også repræsentanter fra Permakultur Danmarks bestyrelse deltog på mødet, der blev godt opvartet af Freja, som mestrede køkkenet – tak Freja!

Og tak til alle Jer, der deltog og berigede netværket.

Karoline

(LAND Center Permakulturhaven Myrrhis)