LAND orienteringsmøde Friland, 1. februar, kl. 13-16

Kære alle LAND interesserede

Nu er chancen der igen! Tilmelding her! 
Permakultur Danmark har fået penge til starten af et LAND projekt, hvor LAND står for “Læring og Netværk Demonstration”. Det er et landsdækkende projekt, som sætter fokus på de gode permakultursteder, vi har i Danmark, og skaber netværk mellem dem, som gerne vil permakulturen. Det sigter på at højne kvalitet og kvantitet af permakultur i Danmark.

LAND projektet er inspireret fra det engelske projekt af sammen navn, som I kan læse om her: http://www.permaculture.org.uk/people-projects-places

Det har været en vældig succes og den ville jeg gerne bringe til Danmark. Derfor søgte Permakultur Foreningen midler gennem Grønne Ildsjæle og har fået støtte til det første år.
Det første møde blev holdt på Sjælland i november med rigtig god opbakning. Nu er tiden kommet til at identificere flere af de personer, der gerne vil være med i LAND projektet. Der er forskellige roller, afhængig af erfaring, baggrund og muligheder. I LAND projektet vil der være et rådgiverpanel, som sammen med koordinatoren vurderer steder, som er egnede til at være LAND centre. Overordnet set går rådgiverrollen ud på at kvalitetssikre permakulturcentrene og at rådgive potentielle centre om forbedringer.
– Der vil være LAND centre, som er omdrejningspunkter i lokalområderne for aktiviteter, læring, netværk, demonstration, rundvisninger og mere.
– Der vil være LAND startere, som ikke helt er LAND centre endnu, men på vej med aktiviteter og helstøbte designs.
– Der vil på sigt være mentorer, som hjælper med at skabe kvalitetsprojekter og rådgive om gode designs og jorden.
– Der vil være permakulturister og -interesserede og helt almindelige mennesker, som gerne vil deltage i aktiviteter, rundvisninger, netværk osv.
– Så alle kan finde en rolle eller få et udbytte af LAND netværket!
Som udgangspunkt vil den engelske LAND projekt struktur i høj grad blive brugt, da den er gennemprøvet og erfaringer er indarbejdet over de 4 år projektet har forløbet i England. Samtidig sigter LAND projektet med tiden på at blive et Europæisk netværk, hvor vi kan finde samme standard af projekter over hele Europa. Der er derfor nogle elementer i LAND projektet som tilpasses, når vi har gjort vores erfaringer herhjemme, og andre der beholdes som i udgangspunktet.
Har du lyst til at være med, så kom til orienteringsmøde i det spirende netværk lørdag d. 1/2 i Ravnen, Ravnen 4, Friland, 8410 Rønde, Djursland, kl. 13 – 16.
I er velkomne til at invitere andre interesserede med!
Kærlig hilsen
Cathrine Dolleris
LAND koordinator