LAND FORSAMLINGEN I VESTJYLLANDS HØJSKOLE

Mellem den 17. og 19. november 2017 blev der afholdt LAND forsamlingen på Vestjyllands Højskole ved Ringkøbing.  Og der var mere en 15 permakulturister tilstede fra hele landet.

Under weekenden var der et blandet program af præsentationer af LAND centre, vurderinger, diskussioner og socialt samvær. Derudover diskuterede vi, hvad der er behov for i LAND netværket fremover, successer og  hvilke udfordringerne vi har som netværk og LAND centre. Desuden blev erfaringer fra de ældste LAND centre præsenteret.

To nye LAND centre blev akkrediteret efter informative og imponerende rundvisninger.

Vores Grønne Liv nyt LAND Center

Agner Thulesen og Hanne Gustavussens ”Det Grønne Hus” i Vrads er et gennemtænkt og erfaringsrigt design der har eksisteret siden 1992 og inspireret af et permakulturkurus som Tony Andersen og Jesper Saxgren holdt i 1993. Læs mere om Vores Grønne Liv.

Vestjyllands Højskole nyt LAND center

Vestjyllands Højskole ved Justine de Valicourt og Rebecca Nordbo blev akkrediteret som den første højskole og det er et stort skridt for både Permakultur Danmark og Vestjyllands Højskole at udvikle LAND netværket i denne retning. Højskolen vil gerne profilere sig på at være i front med bæredygtighed og har valgt at gøre permakultur kredsløbsdesign til en bærende udvikling for hele skolen – både i energiforsyningen, køkkenet og haverne. 

Desuden blev tre steder præsenteret som fremtidige LAND centre: Fairy Meadows ved Tonie Bjørnskov, Farendløse Mosteri ved Jens Hansen og Permakultur Thorshøj ved Signe Engelhardt.

Det besluttes at næsten LAND forsamling bliver i Thisted mellem den 16-18 november 2018. Desuden vil Permakultur Danmarks generalforsamling finde sted lørdag d. 12. maj i Det Fælles Bedste arrangement i Vejle den 11.-13. maj 2018.

Til sidst præsenterede Jais Hammelund sin idé om at at optage en dokumentar om LAND centrene og permakultur I Danmark i løbet af næsten år.

Vi takker til alle deltager og specielt til Vestjyllands Højskole.

Du kan finde yderligere oplysninger om Vestjyllands Højskole her:

http://www.vestjyllandshojskole.dk/3-5-eller-8-maneder/hovedfag/okologi-baeredygtighed.html

Og om Det Grønne Hus i Vrads:

http://vrads.dk/vores-groenne-liv