LAND-centre i samarbejde

Af Arendse Gulløv

Stemningen var høj og visionerne mange da repræsentanter fra LAND-centre og LAND-startere mødtes for at udveksle erfaringer og få idéer til LAND-netværkets fremtidige udvikling. Der blev arbejdet med idéer om fremtidige forskningsprojekter på LAND-centrene,  der blev diskuteret udvikling af permakultur-undervisningsmaterialer og der blev talt om hvordan LAND-centrene i højere grad kan bruge hinanden til at dele ressourcer. Flere arbejdsgrupper blev nedsat til at videreudvikle idéerne.

 

landmoede2016