Vitsøhus Permakulturhave

Petra & Morten DallDSC07228

Adresse: Søbygårdsmarksvej 3, 5985 Søby Ærø

Email: info@vitsoehus.dk

Telefon: 36981919 / 25644003

Webside: vitsoehus.dk og facebook.com/vitsoehus

Startet: 2011

LAND center akkreditering: 23. maj 2015

DSC07234-001

Oplysningsaktiviteter:

Vi har en lille butik hvor vi sælger produkter såsom frø, te, marmelade, planter. Der finder en udveksling sted i vores café hvor temaet oftest er permakultur/bæredygtighed. Vi har haft rigtig meget glæde af udveksling med WWOOF’ers fra 7 forskellige nationer i 2014.
Vi deltager og afholder events med randgrupper her på øen. Bl.a. har vi for et par dage siden givet tilsagn om regelmæssigt hver måned at være middagsværtsfamilie for unge uledsagede asylansøgere som opholder sig på det stedlige asylcenter i kortere eller længere perioder op til et år. Vi skaber nye sociale strukturer, idet der kommer gæster i haven, samt i og med at der på Vitsøhus afholdes kurser og workshops af forskellig karakter med tilknytning til planter, fødevarer og permakultur.

Temaer: Permakultur besøgshave, skovhave, mikroklimazone, café/restaurant, seminarlokale, klangterapi, butik, planter, segway-ture, Retrofitting og miljøforbedring af bygninger, Kultur og uddannelse, Sundhed og trivsel, Have, Skov, Landbrug, Aquakultur, Dyr, Selvforsyning, Affaldsminimering, Lokal forvaltning af land og miljø

Faciliteter for besøgende:

40-50 personer på rundvisning.

DSC07237-001  15 sengepladser fordelt på 3 sommerhuse som hver har 2 værelser med hhv. to og tre senge + 6 pladser i den mongolske jurte vi stiller op i terapihaven i år.

Parkering, café/restaurant, butik (frø, planter, haveredskaber, keramik, marmelade, te og sirup), segway-ture, klangterapi i mongolsk jurte, mulighed for lapning af cykel, toilet og gratis transport med offentlig rutebil.
Frivillige: Mulighed for teltning. Vores sommerhus Holmegård benytter vi til frivillige (2 værelser med 5 senge) indtil næste bygning er istandsat. Gratis transport med offentlig rutebil.

Beskrivelse

Vitsøhus permakulturhave: En permakultur-besøgshave på 1,5 ha ud af 7,3 (åbnet 2013) med tilhørende café ved den i 2009 genskabte Vitsø på Ærø. Vi har her realiseret vores ønske om en større grad af selvforsyning, et liv i større grad af samklang med naturen, etablering af en permakultur-demonstrationshave, hvor permakulturelementerne kan opleves på guidede ture og hvor vi i 2014 åbnede caféen ”Eat & Read”, hvor der serveres suppe, pasta med egen pesto, smoothies fremstillet af frugt, grøntsager og urter dyrket på stedet, så permakulturen kan mærkes, ses og smages på Vitsøhus. Uden for sæsonen benytter vi cafélokalerne til gennemførelse af kurser og foredrag.

På 1,5 ha er der efter permakulturprincipper anlagt en selvforsynings- og besøgshave med over 600 forskellige planter, 2 søer, en mindre fremvisnings-skovhave, et areal med frilandsgrise af racen “danske protestsvin” og høns. Som et forsøg har vi anlagt en natur-segwaybane i 2014. Planen for 2015 er at integrere en terapihave samt at få ænder og får implementeret i projektet. Vi vil med Vitsøhus permakulturhave gerne viderebringe de værdier permakulturen består af og derved skabe en bedre forståelse for sammenhængen mellem natur og sunde, velsmagende fødevarer, samt rette fokus mod menneskts omgang med anvendelse /misbrug af klodens ressourcer.

DSC07197-001Etik og design

Vores mål med Vitsøhus permakulturhave er at forvalte naturens ressourcer i små kredsløb, på en økologisk, økonomisk og socialt bæredygtig måde, idet vi skaber og vedligeholder landbrugsmæssigt produktive økosystemer der afspejler de naturlige økosystemers diversitet, stabilitet og modstandsdygtighed. Vi bestræber os på at arbejde med og ikke mod naturen, idet vi bevidst iagttager naturens processer her på stedet, og derefter griber regulerende ind for at opnå et bedre udbytte og en levende jord. Vi bestræber os på at betragte systemerne i alle deres funktioner i stedet for kun at fokusere på et bestemt udbytte, og tillader systemerne selv at udvikle sig.

Principper og metoder

Med afsæt i Bill Mollisons 12 permakultuprincipper har vi skabt en frodig og mangfoldig have med stor artsdiversitet i de forskellige zoner hvor vi har fokus på at optimere funktionerne og arbejder målrettet på at forbedre jordstrukturen bl.a. ved at dække med løv, halm eller træflis alt efter hvad der er mest hensigtsmæssigt. Under vores arbejde i haven har vi rig lejlighed til at iagttage processerne, omgivelsernes virkning på designet og planternes interaktion med hinanden. Det vi oplever holdes op imod permakulturprincipperne, og dette gør at haven er under stadig udvikling og optimering.

Regenerering af naturressourcer

Alle elementer er en del af vores projekt:
Vi forsøger til stadighed at reducere/optimere vores energiforbrug, forstået som størst muligt udbytte (samlet set) med mindst mulige ressourceindsats.
Vi har anlagt 2 søer for at holde på vandet, og for at bruge overfladen som refleksionsflade til de omkringliggende arealer.  Søerne skaber, i forbindelse med de mod vest anlagte jordvolde, et mildere mikroklima i området omkring søerne.
Som nævnt ovenfor fladekomposterer vi, bl.a. idet vi benytter snittet fra græsplænen som dæk- og kompostmateriale mellem roserne. Vores beboelseshus er opvarmet med jordvarme vand/vand, caféen er opvarmet med en luft/luft-enhed, og alle vores bygninger er udstyret med brændeovn.
Vi har anlagt en skovhave på 1/2 ha, hvor der om syv år regelmæssigt kan skoves, så der skulle være nok til at fyre med på langt sigt.
En lille del af vores strømforbrug dækkes af solceller: Pumperne der ilter søerne er drevet af solcellepaneler og det elektriske hegn til frilandsgrisene er solcelledrevet, såfremt der sol nok.
På sigt vil vi gerne opstille flere mindre vindmøller i forbindelse med en batteriløsning til lagring, således at vi også på strømsiden bliver videst muligt autarke.

DSC07200-001

Velkommen til foreningen Permakultur Danmarks hjemmeside!