Sandmosen 38

Sandmosen 38 er et skovlandbrug kombineret med salg af flerårige planter og undervisningsaktiviteter.

Sandmosen 38 fra oven i februar 2018
  • Jozef Blockx
  • Sandmosevej 38, 9440 Aabybro
  • Email: blockx@mail.dk
  • Telefon: 29 80 53 21
  • Hjemmeside: sandmosen38.com
  • Besøg: Der er mulighed for rundvisning efter aftale. Plads til fire overnattende.
  • Faciliteter: Toilet/bad, parkering, drivhus, undervisningslokale
  • Areal: 3,4 ha
  • Projektstart: 2016, skovlandbrug 2018
  • LAND-center akkreditering: 17. november 2018

Skovlandbrug, æglæggende høns, frugt og bær, grøntsager, nødde- og kastanjeskov, alleycropping, silvopasture, holistisk afgræsning, salg af flerårige planter, rundvisninger, undervisning, vejbod, Passiv Solar Energy Greenhouse, polytunnel, nedgravet drivhus, selvforsyning

PROJEKTBESKRIVELSE

I over 20 år har selvforsyning på vores nedlagte landbrug på 6 tdl været en væsentlig del af vores liv.I 2016 besluttede vi om at gøre alvor af et mangeårigt ønske om at etablere en mindre, lokal produktion af bæredygtige fødevarer, som kunne erstatte min indtægt som lønmodtager.  For at sikre en holdbar overgang fra lønmodtager til selvstændig erhvervsdrivende har Holistic Management været og er stadigvæk grundlaget for vores måde at tage beslutninger på.

Med udgangspunkt i et gennemtænkt design, baseret på permakulturens etikker, principper og metoder er vi i gang med at skabe et levebrød med permakultur som omdrejningspunkt.
Det centrale element er etableringen af vores skovlandbrug, Sandmosen 38, med et hav af tilknyttede aktiviteter.

Jozef viser rundt ved “no-dig” grøntsagerne med polytunnelen i baggrunden. Foto: Cathrine Dolleris

De forskellige elementer i vores projekt udgør en integreret helhed, sådan at hvert element er tæt forbunden med de andre og dermed giver et bedre udbytte og samtidig styrker de andre elementer. For eksempel bruges produktionen af bæredygtige fødevarer som praktiske emner i undervisningen; hønsene giver æg og gødning til grøntsagerne, spiser nedfaldne frugt og skaber glæde for besøgende og os selv; en vejbod med grøntsager og æg er med til at styrke kontakten med naboer; salg af flerårige planter skaber ofte nye kontakter med andre (fremtidige) permakulturiser o.s.v.

Hønsetraktor i polytunnel og rundvisning i baggrunden. Foto: Karoline Nolsø Aaen

Med hjælp af familie og venner er i løbet af 2018, efter en lang periode med forberedelser og planlægning, alle elementer fra vores design skudt i gang: markedshave, alley-cropping med frugt- og bær, ægproduktion, skovhave, plantesalg, undervisning, fremvisning, netværksdannelse. En spiral af fremtidige evalueringer og tilpasninger af de enkelte elementer og deres sammenhæng med de andre elementer vil forhåbentligt føre os videre til et stadigt mere bæredygtigt og givende liv.

REGENERATION Af ELEMENTERNE JORD, VAND, LUFT OG ENERGI

Som beskrevet under ”etik og design” har vi igennem mange år (og fortsætter med det fremover) etableret forskellige typer af frodige flerårige plantesystemer, hvorved jord, van, luft og energi bliver regenereret. Vores familie har altid brugt cyklen hvor det er relevant/muligt – vi har cykelsti til friskolen i Birkelse (2 km) og til Aabybro (3 km) (indkøbsmuligheder, bibliotek, m.m.)

Bussen kører mindst 1 gang i timen -busstoppestedet ligger i gå-afstand (500meter). – 20 minutter til Nørresundby (arbejdsplads), 25 minutter til Aalborg (gymnasium, kulturoplevelserm.m.), 15 minutter til Aalborg lufthavn.

I forbindelse med etableringen af vores projekt, skovlandbruget Sandmosen 38, skal de eksisterende bygninger anvendes på en anden måde end tidligere. Der kommer også nye elementer til. Her overvejer vi ved hver ændring, hvordan vi kan begrænse vores økologiske footprint, både som familie og som virksomhed. Flere aspekter i forhold til forbrug af el og vand kan optimeres. I første omgang bruger vi energi og vand med omtanke. Energibesparende foranstaltninger og de første tiltag for opsamling af regnvand er sat i gang.

Komposteret hestegødning og efterafgrøde er med til at opbygge muldlaget. Foto: Cathrine Dolleris

I vores skovlandbrug bruger vi hverken traktor eller fræser, dog i begrænset omfang motorsav og buskrydder.

Ved nybyggeri (f.eks.drivhus) og indkøb af materialer (f.eks. materialer til opformering af planter) sikrer vi at så meget som muligt kan genanvendes.

Alt affald bliver sorteret.

Mulden opbygges ved at anvende flerårige planter. Et-årige afgrøder (køkkenhave og markedshave) dyrkes gravefri og ved at anvende kompost, mulch og efterafgrøder.

REGENERATION AF SOCIALE STRUKTURER OG DET MENNESKELIGE ELEMENT I PROJEKTET

I Nordjylland mærkes et stort behov for viden om og eksempler på en mere bæredygtig livsstil. Dagligt bliver vi konfronteret med budskabet om at det haster med at få gjort noget her og nu. Vi har derfor valgt at vise vores bud på en omstilling til en bæredygtig hverdag frem helt fra starten af vores projekt ”Sandmosen 38”, på godt og ondt. At dele med andre, ikke kun det som lykkes, men også alt det som skaber udfordringer, føles grænseoverskridende. At formidle permakulturens budskab og ind imellem skulle sige: ”Det ved jeg faktisk ikke” kan udfordre ens selvtillid.

Indtil videre har det dog resulteret i et arbejdsfællesskab omkring undervisning i permakultur, opstart af diplomlaug, gode snakke med naboer og andre kunder i vores vejbod, opstart af andre skovhaveprojekter, mange henvendelser fra interesserede ….

Et netværk for mennesker med samme interesse er spiret frem og ser ud til at have masser af grokraft og bæredygtighed i sig. Ved at invitere andre til at være med, sikres muligheden for mig selv for at kunne deltage i permakulturaktiviteter, arrangementer, kurser m.m., både nationalt og internationalt.

Læs mere om Jozefs design:

Ansøgning om LAND center

BESKRIVELSE AF DESIGNPROCESSEN

DESIGN – kort og billeder

Jozef Blockx viser Sandmosen 38 frem til LAND forsamlingen 17. november 2018.

Velkommen til foreningen Permakultur Danmarks hjemmeside!