Permakulturhaven Myrrhis

Lavenergi-halmhus med integreret dyrehold, skovhave, planteskole, drivhus og køkkenhave til selvforsyning samt integreret skovlandbrug og planteskole beliggende ved økolandsbyen Friland.


Friland 30, 8410 Rønde
myrrhis@friland.org
+45 24233883
 
www.permakulturhaven.dk

Besøg: Planteskolen er åben hver fredag kl. 14-17 i april-juni. Kurser og workshops kan ses via hjemmesiden 🙂 Rundvisninger arrangeres forud for besøg – kontakt os pr. email.

Areal: 920 m² + 4 ha.

Projektstart: 2012 (selvforsynende hjem) & 2017 (skovlandbrug)

LAND-center akkreditering: 29. maj 2014


Beskrivelse

Permakulturhaven Myrrhis er beliggende i økolandsbyen Friland og har en stor social tilknytning til landsbyen omkring. Myrrhis er et multifunktionelt hjem med fuld integrering af alle permakulturetikker, -principper og -designsystemer. Stedet er et levende eksempel på hvordan man kan udføre permakultur i praksis fra degraderet landbrugsjord til et produktivt og frodigt hjem, hvorfra vi ønsker at sprede viden om intelligente og praktiske løsninger via rundvisninger, temadage og kurser. Grunden er 920m2 med en yderst mangfoldig skovhave og køkkenhave, integreret dyrehold, et stort drivhus, planteskole med fokus på flerårige grøntsager og permakulturplanter, et lavenergi-halmhus bestående af et lille opvarmet kernehus samt koldrum og udestue.  Permakulturhaven Myrrhis er et helhedstænkt design fra jordbund til tagryg.

På et tilstødende areal på 1 ha. er siden 2017 etableret et lille, fuldt integreret skovlandbrug med market garden, bær, frugt- og nøddetræer, samt dyrehold af høns, kaniner og ænder. På 3 ha. holdes heste og får i et holistisk afgræsningssystem.

Etik og design

“Omsorg for mennesker” er mødt ved et æstetisk og charmerende bondehus bygget i natur- og genbrugsmaterialer, der giver os varme og glæde. Huset er fuldt integreret i en have, der giver os vigtig ernæring fra en divers samling af mad- og medicinplanter. Vi har en helhjertet interesse i at regenere liv og fertilitet i den udpinte landbrugsjord, som omgiver huset. Vi arbejder med naturlige processer for at fremme jordens diversitet og struktur. En høj biodiversitet af planter og plantetyper dyrkes for at øge biodiversiteten på grunden, hvilket også har en positiv effekt i det lokale økosystem. Regn- og spildevand opsamles og genbruges i forskellige dyrknings- og vandingssystemer for at mindske vandforbruget. Huset er bygget såvidt muligt af lokale materialer med minimal miljøbelastning og er off-grid for at minimere afhængigheden af konventionelt produceret energi.
Vi sørger for at alle overskuds-ressourcer, der produceres på grunden, som fx planter fra skovhaven og haven, deles med lokalsamfundet og/eller sælges fra vores lille planteskole på grunden. Vidensdeling sker via kurser, temadage og workshops, eller ved besøg fra naboer og turister, som ønsker at vide mere om vores livsstil, byggeprocess, planter og grunddesign.

http://www.permakulturhaven.dk/uf/30000_39999/39797/L/a0100cb06568ec3e94751f7c178c99a1.jpg

Principper og metoder

Myrrhis er et omfattende permakulturprojekt, hvor alle aspekter af bæredygtig og regenererende livsstil er integreret. Herved er alle permakulturprincipper omsat i praksis.

Huset: Et lavenergi-træ- og halmhus med lervægge. Koldrum for passiv opbevaring af madvarer. Udestue for passiv opvarmning af huset. Opvarmning og delvis madtilberedning vha. flexovn. Fundament af muslingeskaller. Loft isoleret med ubehandlet fåreuld. Tag lavet af douglas-træspån fra skove på Djursland.

Skovhaven: Ca. 300m2 placeret på nordsiden af grunden. Guilds og blandingskulturer i et veludviklet og meget diverst bundvegetation. Hugelbede. Alle vegetationslag er tilstede. Haven blev etableret ved at bruge biologisk nedbrydeligt pap og jorddække.

Køkkenhaven: Intensive højbede til solkrævende afgrøder til selvforsyning. Blandingskulturer, jorddække og no-dig metoder er benyttet.

Dyrehold: Integreret andehold i haverne for sneglekontrol og opbygning af jordfertilitet samt udbytte i form af kød og æg.

Drivhus: Produktion af varmekrævende afgrøder til selvforsyning. Vandopsamling. Andehold om vinteren for udnyttelse af dyrenes varmeafgivelse til overvintrende planter samt æring til grøntsagsproduktion. Bruges desuden som planteskole.

Planteskole: Avl af flerårige grøntsager og planter, som gør sig særligt egnede til skovhaver og andre permakulturelle dyrkningssystemer. Genbrug af potter og jord er vigtigt.

Energiforbrug: Off-grid hus med solcelleanlæg og en mikro-vindmølle på vej. Høj-isoleret hus og effektiv opvarmning med lavt forbrug af brænde.

Regeneration af naturressourcer

Vi har stort fokus på at genopbygge den udpinte jord, som vi har arvet efter flere årtiers konventionel landbrugsproduktion. Vi indførte organisk materiale i etableringsfasen af alle grundens haver. Vi arbejder med den naturlige succession og akkumulator-planter, kvælstoffikserende planter, jorddække og bunddæksplanter for at opbygge jordsstruktur og diversiteten af liv i jorden.
Regnvand opsamles i tanke og bruges til dyrehold og vanding i drivhus og planteskole. Gråt spildevand genbruges i drivhuset. Komposttoilet bruges for at mindske vandforbrug og recirkulering af næringsstoffer på grunden.
Vi hjælper med at holde luften ren ved beplantning af mere end 100 træer på det lille areal. Vores off-grid hus bruger mindre konventionelt produceret luft-forurenende energi end andre huse. Lokal transport sker ved cykel, hest eller offentlig transport.
Solen er vores primære energikilde både til strømforbrug og til mad i form af fotosyntese. Træerne på grunden vil på sigt supplere forbruget af brænde, der er nødvendigt for opvarmning af huset.

Social regeneration

Permakulturhaven Myrrhis ligger midt i økolandsbyen Friland og er en del af landsbyens sociale netværk. Mange naboer drager direkte nytte af den viden og erfaring som udvikles på stedet.
Vi underviser i helhedstænkende og regenerende madproduktion med brug af permakultur design og principper og vores grund bruges som eksempel. Deltagere er naboer, lokale og udefrakommende. Permakulturhaven Myrrhis er vores hjem, stedet hvor vores mad kommer fra og delvist vores indtægtskilde. Vi har derfor en stor interesse i at stedet bevares og udvikles sammen med os.

Velkommen til foreningen Permakultur Danmarks hjemmeside!