Nordisk/Baltisk LAND samarbejde

Af Cathrine Dolleris, LAND koordinator

LAND netværket er udbredt først i England og siden i Danmark fra 2013 og i Norge fra 2015.

I 2017 ansøgte den svenske permakulturforening på vegne af Danmark, Finland og Estland om et Nordplus projekt til at støtte udbredelsen af LAND netværket i disse lande. Denne ansøgning gik igennem og medførte at vi kunne mødes tre gange med det formål at træne deltagerne i at kunne varetage et LAND netværk i deres egne lande. Fire danskere deltog i hver af møderne.

Det første møde var hos Helena von Bothmer i Kosters Trädgårdar, hvor vi foretog en vurdering af stedet med henblik på at blive LAND center. Det var også første gang vi mødtes på tværs af Østersøen og mødet med permakulturfolk fra Finland og Estland var berigende for hele netværket. To norske permakultur folk var også til stede for at knytte netværket i Norge tættere på Nordplus samarbejdet.

Det andet møde var i Koroinen i Turku/Åbo i Finland. Koroinen er et community center for bæredygtigt byggeri, kolonihaver, café, cykelværksted mm. Koroinen blev også vurderet i forhold til LAND kriterierne. Deltagerne præsenterede deres egne steder med henblik på en senere optagelse i LAND netværket. Der blev i forlængelse af LAND mødet holdt en dag omkring diplom i permakultur, da en diplomholder fra Danmark var tilstede. At lave et LAND design er typisk et af de designs der indgår i diplomet.

Det tredje møde var i Estland, hvor vi mødtes i Tallinn og drog på tur til tre forskellige potentielle LAND steder: Projekt Kodu, et økoturismeprojekt i Estlands nordlige nationalpark; Moisamaa, et økosamfund med mikro-entrepriser; og Karuse Jaam, en nedlagt togstation der er blevet bæredygtigt restaureret. Hvert af disse steder blev vurderet i forhold til LAND kriterierne og to af dem blev accepteret som LAND startere og den sidste som LAND spire.

LAND spire kan man blive når netværket anerkender stedet som værende på vej og have en fornemmelse for permakultur, men hvor mange kriterier ikke er opfyldte. LAND starter/learner kræver lidt mere, men man kan komme med på LAND kortet og der er et design for opfyldelsen af LAND kriterierne. LAND center bliver man, når LAND rådgiverne er enige om at stedet er klar og opfylder nok af kriterierne. Dette handler blandt andet om at have et design, at have aktiviteter og undervisning i permakultur, at have sikre rundvisere og projektejere med PDC. Derudover er der en forpligtelse til at tage del i og styrke netværket.

Link til Nordisk/Baltisk Facebookgruppe

Der blev ansøgt Nordplus om en runde for 2018, men desværre afvist.

 

Velkommen til foreningen Permakultur Danmarks hjemmeside!