Naturplanteskolen

Naturplanteskolen udbreder flerårige spiselige planter til mangfoldige og bæredygtige haver, og inspirerer til fornuftig brug af naturens ressourcer.


Stærkendevej 177, 2640 Hedehusene
Kontaktperson: Aiah Noack
info@naturplanteskolen.dk
+45 23261388
www.naturplanteskolen.dk

Besøg: Se Naturplanteskolens åbningstider på deres hjemmeside.

Faciliteter: Café, galleri, planteskole, værelser, skov, plæne, parkering mm.

Oplysningsaktiviteter: Præsentation af de enkelte spiselige planters kunnen, behov og formåen.

Areal: 1,6 ha

Projektstart: 2013

LAND-center akkreditering: Marts 2015


Beskrivelse

Økologisk byggeri, retrofitting og miljøforbedring af bygninger, vand og spildevand, klimatilpasning, kultur og uddannelse, økonomi og byttesystemer, sundhed og trivsel, have, plantage, gartneri, skovhave, skov, landbrug, dyr, uberørte arealer, naturpleje og biodiversitet, selvforsyning, affaldsminimering, have-/dyrkningsfællesskab, lokal forvaltning af land og miljø.

Naturplanteskolen er en forening og en planteskole med fokus på flerårige spiselige planter til bæredygtige haver. Vi er startet i 2013 og har dannet en forening i 2014 for at styrke formidlingsdelen af planteskolen. Formidlingen foregår som workshops, kurser, artikler, foredrag og mobile planteboder. Vi søsætter også projekter med specialemner som styrker vores formål.

Vores sted er på 1,6 ha og ligger forholdsvis tæt på København, men samtidig landligt og fredeligt. Der er plads til kurser og kursister i rummelige lokaler. Vi laver mad over bål og samler spiseligt ukrudt til vilde salater. Vi dyker økologisk. Vi har stauder, urter, buske, træer og slyngplanter, som alle er spiselige eller nytteplanter på andre måder. Vores grund er ideel til at opbygge en skovhave ud fra den eksisterende træbevoksning og der er tilladelse til at etablere en 250 m2 natursø. Der er også plads til tema-haver, nogen produktion af planter og til værksteder og workshops for permakulturtiltag. Lige nu er et 200 m2 værksted til leje og kan bruges til tiltag, der stemmer overens med vores værdier. Vi arbejder bl.a. tæt sammen med den bogaktuelle forfatter Stephen Barstow i Norge om hans 30 års erfaringer med spiselige flerårige prydplanter fra hele verden.

Etik og design

Omsorg for mennesker: ernæring og sundhed, madsikkerhed og uafhængighed.
Omsorg for jorden: frugt, bær, nødder, flerårige grøntsager og spiselige prydplanter.
Ligelig fordeling: gennem fællesskab og non-profit, idet Naturplanteskolen er en forening, der ønsker at fremme bæredygtighed og lokale fællesskaber.

Principper og metoder

– Valg af plantesorter og arter til planteskolens udvalg.
– Videndeling og praktisk læring igennem workshops med planter og haver.
– Mobile planteboder, der bringer planterne til haverne landet over.
– Adoptivbede, der bliver vidensopsamlere og demonstrationsbede i de lokale miljøer.
– Foreningsorganisation med hjemmeside, nyhedsbreve, projekt- og idégenerering, medlemsmøder, kurser, workshops, samarbejde med ligesindede foreninger mm.

Regeneration af naturressourcer

 Jord – oparbejdning af sund jordstruktur og mikroflora igennem varig beplantning i andelsbaseret skovhave, frugthave og planteskoleprodutkion
Vand – brug af regnvand fra tage, til plantevanding igennem vandingsanlæg, samt nedsivning i dekorative grøfter og regnvandsbede.
Luft – planter som luftrensere.
Energi – planeskoleplanter benytter kun naturlig energi
Lyd – planter som lyddæmpere.

Social regeneration

– Foreningsstruktur med bestyrelse og aktiv involvering af lokale kræfter landet over.
– Medlemsbaseret aktivitetsudvikling.

Mere info:
Plan over Naturplanteskolens areal.

Velkommen til foreningen Permakultur Danmarks hjemmeside!