Ansøgning til LAND starter

LAND logo 300

 

 

 

For at blive et center i Læring og Netværk Demonstrationsprojektet, kommer vores LAND rådgivere på besøg for at lave en vurdering af dit sted. Ansøgeren skal blandt andet have et Permakultur Design Certifikat (PDC) og have lavet et permakultur design for stedet samt have beskrevet designprocessen. De nærmere kriterier kan du se af ansøgningen, som bedes du udfylde.

Ansøgningen er i tre dele. Første del er et online spørgeskema, hvor vi gerne vil have nogle oplysninger om dit projekt, som danner baggrund for vurderingen og kan bruges som information på hjemmesiden. Det finder du her!

Anden del er en erklæring som skal underskrives og sendes til LAND koordinatoren som dokumentation for projektets tilknytning til Permakultur Danmark. Dette gøres på grund af behov for dokumentation overfor Miljøministeriet, som har støttet LAND projektet.

Tredje del er at du skal udarbejde et permakultur design for dit kommende LAND center, som vedlægges ansøgningen. Designprocessen for dit LAND center skal beskrives, så fyldestgørende at andre vil kunne følge dit eksempel. Dette indebærer at du bruger f.eks. en SADIMET designprocess, samt vedlægger kort-skitser over LAND centrets område, f.eks. over sektorer, zoner, placering af elementer mv. Du kan læse mere om permakultur design her.

Ansøgningsskemaet vil blive brugt til at lave din LAND center side, mens designprocessen vil give uddybende information til dem der ønsker at lære mere om dit LAND center. Begge vil blive publiceret her på hjemmesiden.

Erklæringen og LAND center designprocessen sendes til LAND koordinatoren:

Cathrine Dolleris
Kattekærstrædet 8, Bybjerg
4305 Orø

Du vil blive kontaktet af LAND koordinatoren med henblik på et besøg på dit sted.

 

Velkommen til foreningen Permakultur Danmarks hjemmeside!