Fejø Retreat

Fællesskab, mindfulness, sundhedsfremme, regenerering af mennesket i naturen, arbejde med naturen og ikke mod naturen.


Storemosevej 32, Fejø
Projektleder: Anne Moloney
moloney@fejoe.dk
+45 60834944
www.fejoretreat.wordpress.com

Besøgende: Dagsbesøg (gruppe af max 20 personer) eller ugebesøg (max 6).

Faciliteter: Overnatning inde og ude (i telt), bad/solopvarmet bruser, toilet/komposttoilet, mulighed for madlavning/”ladekøkkenet”.

Oplysningsaktiviteter: Jeg viser designet af Fejø Retreat og forklarer om etik og principper.

Areal: 8,9 ha

Projektstart: 1998

LAND-center akkreditering: 21. november 2014


Beskrivelse

Miljøforbedring af bygninger, lultur og uddannelse, økonomi og byttesystemer, sundhed og trivsel, have, skovhave, uberørte arealer, naturpleje og biodiversitet, have-/dyrkningsfællesskab, lokal forvaltning af land og miljø.

Vi købte ejendommen i 1998. Det er et tidligere husmandssted med 8,9 ha jord i sydvestvendt kuperet terræn med smuk udsigt over marker, plantager, Store Mose og Smålandshavet. Jorden er omlagt og har økologistatus fra år 2000 med 8 ha i omdrift.

Vi har haft diverse kornafgrøder sammen med kvælstofgivende kløvergræs.Lige nu ligger jorden som vedvarende græs. Vi har også haft høns, gæs og gotlandske pelsfår til selvforsyning, men lige nu har vi ingen dyr udover to katte.

Gennem årene har vi indrettet to gæsteværelser med tekøkken og alrum i den tidligere stald, musikværksted i garagen og et stort multi-flexrum på det tidligere kornloft. Et tilbygget havestueligende rum med glasfacade, som sikrer at man kan gå tørskoet fra den gamle del af huset til de nye rum i laden. Desuden har vi opført en gæstehytte af halmballer med græstag etableret som alpin biotop.

I 2009 udarbejdede vi et samlet permakultur-design for ejendommen, som har en realiseringstid på omkring 20 år. Vi arbejder på at skabe en fond, der kan eje og drive stedet, således at ejerskabet til jorden bliver fælles og at permakulturen er sikret gennem fondsfundatsen efter vores levetid.

Professionelt er vi kunstnere, formidlere og terapeuter. Ejendommen fungerer som retreatfacilitet med kurser, behandlinger af medicinsk uforklarede symptomer og diverse arrangementer.

 Etik og design

Permakulturens etik gennemsyrer Fejø Retreat. Vi tager i designet højde for løbende feedback og redesign af områder ud fra observationer.

Vi har gæstehytte bygget af halmballer, multtoilet, regnvandsopsamling, selvforsyningskøkkenhave, træplantning og kursusvirksomhed.

Vi er desuden medstiftere af en lille lokal permakulturforening, Fejø Permakultur og Omstilling.

Principper og metoder

En del af vores permakulturdesign er “Den helbredende Have” med krydderurter og helbredende urter. Den blev opstartet i 2012 i

samarbejde med foreningen “Den Helbrende Have på Fejø”. Her demonstreres skovhave-dyrkningsprincipper, kompost og jorddække.

Vi har desuden udviklet en dans, der viser de fem elementer (jord, vand, luft, energi og organisation) og permakulturens etik.

Regeneration af naturressourcer

Vi arbejder med kompost og jorddækning samt

træplantning. En lille sø er gendannet. Størstedelen af jorden er udlagt til vedvarende græs, hvilken betyder gendannelse af plante- og dyrelivet, idet der er ro og relativ uforstyrrethed.

Vi har separerende kompost-toilet; Urin udspredes og benyttes som gødning til de ikke-spiselige afgrøder. Vi producerer meget lidt affald, spiser ikke kød og har ikke bil. Bedene i husets nærområder dyrkes med jorddækning og uden brug af maskiner og vores græsklipper er eldreven. Den begyndende træplantning på ejendommens nordskråninger sker manuelt og med jorddækning omkring de udplantede træer.

Social regeneration

Vi arbejder med forskellige sociale teknologier som Open Space, World Cafe og Dragon Dreaming. Vores organisationsstruktur er flad og inkluderende. Vi har inklusion i form af jobtræning og jobafklaring i samarbejde med Jobcenter Lolland.

 

Velkommen til foreningen Permakultur Danmarks hjemmeside!