Det Grønne Hjem i Vrads

Det Grønne Hjem
St.Bredlundvej 10, Vrads
8654 Bryrup

Areal: 5100 m2
Start: 1992
Land center: 2017

Oplev naturens kredsløb løbe igennem vores gamle hus med regnvand i alle haner, komposttoilet, grøn spildevandsrensning, solpaneler, passiv drivhussolvarme og solceller, facadebeplantning, masseovn og stenkomfur, vinterkøleskab, halmhusanneks, hønsehus, selvforsynende grøntsagshave, grøntsagsopbevaring, , udendørs sovehems med tørrested til afgrøder og tøj.

Se hele designet: Agner og Hannes Permakultur design 26. dec 17

Besøg: Vi tilbyder rundvisninger af grupper af op til 25 personer.
Kontakt:  Agner Thulesen
mobil: 27641421
email: agner.thulesen@gmail.com

Hanne Gustavussen
mobil: 26256764/Fastnet: 64632905
email: gustavussenhanne@gmail.com

 

Permakultur design

Hanne Gustavussen og Agner Thulesen 2017
Kategori: site development

Indledning:
Vi købte et gammelt hus i 1992, som vi har arbejdet med at gøre til at permakultursted med fokus på vores husholdnings integration i naturens kredsløb. Vi har i mange år levet med de løsninger, som vi har lavet. Vi vil i dette permakulturdesign beskrive dem og vores erfaringer med dem.
Vi bor i landsbyen Vrads på 200 indbyggere, som ligger imellem Silkeborg og Nr. Snede lige på den østlige side af hærvejshøjderyggen. Vi var 4 i familien, men vores 2 store børn er nu rejst hjemmefra og blevet til flere, så nu er der Hanne født i 1964 og uddannet lærer og Agner født 1954, ingeniør og ovnsætter tilbage på vores skønne plet.

Målsætning:
Målet var og er at få naturens kredsløb til at løbe ind igennem vores husholdning, så vi som mennesker kan blive en givende del af naturens kredsløb. Det vil sige, at vi designer bæredygtige kredsløb for vores levevis på en sådan måde, at affald og udledninger så vidt muligt indgår som en ressource i vores daglige forbrug.

Et permakulturprincip: Observation – Brug opmærksom og gennemtænkt observation hellere end tankeløs handling. Observer området og dets elementer i alle sæsoner. Brug observationer som baggrund for tilpasning af design til stedet, brugerne, kulturen og økosystemet.

Herunder følger tiltagene som de implementeredes i kronologisk rækkefølge

1992
– Køb af lille ejendom med en tdr. land. Renovering af stuehus med sammenlægning af rum og muring af ny skorsten. Opsætning af drivhus på sydsiden af stuehus samtidig med ombygning af eksisterende veranda/solstue. Drivhus og veranda bygges sammen. Opsætning af solpaneler. Sætning af stenovnskomfur. Etablering af urtehave i højbede.

1993 – Regnvandsanlæg med regnvand i alle haner. Grøn spildevandsrensning i rodzonerende. Fælder hegn med meget store graner mod vest og nord. Bygning af brændeskur. Beplanter huse med stedsegrøn vedbend. Bygning af mellembygning imellem stuehus og udhus. Bygning af vinterkøleskab/fadebur i mellembygningen.
Vi starter en mangeårig praksis med rundvisning  af vores grønne løsninger til højskoler,  foreninger med videre. Agner tager certificat i permakultur på Kolding højskole.

1994 Etablering af komposttoilet

Et permakulturprincip: Saml og opbevar energi og materialer. Udforsk strømmene af energi og genbrug energien. Her kommer næringsstofferne fra toilettet direkte tilbage i jorden og gøder planterne samt skaber jordforbedring.

1995 Sætning af masseovn. Bygning af hønse/gedehus. Vi får høns og malkegeder. Etablering af kompostsystem i hønsegården.

1996 Vi laver og monterer vores egne nye kassevinduer til stuehuset. Efterisolering af loftsetage med papirisolering. Renovering af loftsetage.

1997 Ombygning af loftsetagen i stuehus med balkon

1998 Etablering af badstue med raketovn i udhuset. Isolering af udhus med fåreuld og hørhalm

1999 Etablering af grøntsagsgrav til vinteropbevaring af rodfrugter i udhus

2004 Start på bygning af halmhus. Bygning af nyt brændeskur og carport

2009 Halmhuset er færdigt. Laver et powerpointshow om vores husholdning til vores stand på Cop 15

Et permakulturprincip: Brug biologiske og fornybare ressourcer Fornybare ressourcer kan reproducere sig selv. Her var det bærende princip at se i hvor høj grad, det er muligt at bygge med naturlige, genbruelige og genbrugte materialer og dertil hentet så lokalt som muligt.

2010 Efterisolering af loftsetage med træuldsisolering og isolering af krybekælder med genbrugsflamingogranulat. Etablering af lille skovhave.

2011 Udbygning af affaldsorterinssystem i udhus

2012 Forlængelse af udhus med sovehems og tørrested til afgrøder og tøj. Opsætning af Solceller på udhus.
Permakulturdesign: Lad hvert element udføre flere funktioner. Udvælg og placer hvert element, så det udfører så mange funktioner som muligt.


Areal, placering og lysindfald

Grunden er 5100 m2.  Mod nord er et skovbælte med høje gamle bøge. Grunden skråner ned mod øst med terrasseret frugthave og skovlund ud mod vejen. Her løber en lille bæk.  Mod syd ligger naboens gamle præstegårdspark også med store træer. Mod vest har vi et læbælte med større træer og krat ud mod marker.  Hus og have ligger således godt placeret på grunden i en sollomme og ligger godt i læ på grund af omkransningen af de store træer og skoven. Vestenvinden løfter sig hen over skoven og huset og efterlader grunden med lunt mikromiljø med et gårdmiljø tæt på huset mod syd og vest og en åben grøntsags have også mod syd og vest. Det er afgørende, da grunden ligger i Vrads i Midtjylland kun få km fra de koldest målte steder i Danmark.

Grundens Historie

Grunden er udstykket fra nabogården Damgård i 1924, hvor huset også blev bygget. Det var et familiemedlem fra Damgård, der med sin mand boede og levede her fra 1924 til 1965. De levede fortrinsvis af æbleproduktion og hønsehold. Det var også denne Niels Madsen der etablerede den terrasserede æblehave mod øst. Fra 1965 til 1992, hvor vi overtog stedet boede der en lille familie bestående af mor og voksen søn.

Ovenstående billede er taget fra øst og viser den terrasserede æblehave foran huset.

 

Zonering:

Vi har opdelt vores sted i zoner efter permakulturprincipper

Zone 0: Hus og drivhus

Zone 1: Grøntsagsbede, Udhus, Hønsehus

Zone 2: Hønsegård med kompostbeholdere, Skovhave, Brændeplads, Halmhus

Zone 3: Æbleterrasser

Zone 4: Skovlund

Kredsløb -og zoneringsoversigt

Zone 0: Hus og drivhus

Opvarmning
Opvarmning af huset og varmt vand kommer fra masseovn og masseovnskomfur, aktiv solvarme kommer fra solpaneler og laver varmt vand og passiv solvarme fra drivhus varmer hele sydsiden af huset op og lukker varmen ind af verandadøren direkte ind i stuen

Masseovnens indbyggede varmeveksler giver os varmt vand og gulvvarme i badeværelse om vinteren.

For resten af Agner og Hannes design download dokumentet i pdf form: Agner og Hannes Permakultur design 26. dec 17

 

Vurderingen af dette LAND center blev delvist støttet af Nordplus.

 

Velkommen til foreningen Permakultur Danmarks hjemmeside!